Hjem Nissekollen barnehager
Fasadebilder av Nissekollen barnehager

Nissekollen barnehager

Kontakt Nissekollen barnehager

Se kart

Organisering

Om oss

Nissekollen barnehager ble etablert 1. januar 2018 etter en strukturendring av flere enheter i bydelen. Barnehagen består av Blomsterbyen barnehage og Nardo barnehage med fin beliggenhet ved Nissekollen friluftsområde og Nardo skole.

Nissekollen barnehager har felles administrasjon som består av enhetsleder, avdelingsledere og merkantil konsulent.

Vi har til sammen 143 barn i alderen 1-5 år.

Pedagogisk plattform

Visjon

Her skapes det gode fellesskap.

Årsplan 2019-2022

Årsplan 2019-2022 for Nissekollen barnehager.

Velkomstbrosjyre for nye barn og foreldre

Velkomstbrosjyre for nye barn og foreldre.

Liten og ny i barnehagen

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de yngste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart. Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken ette tildelt plass. Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge NTNU). Det er frivillig å delta i evalueringen.

Les mer om prosjektet

Informasjonsbrosjyre - Liten og ny i barnehagen

Kontaktinfo administrasjon

Enhetsleder

Monica Torvik Svalby, telefon 41 54 31 07.

Avdelingsleder

Ann Hege Trondsen, telefon 41 20 05 23.

Merkantil konsulent

Monica Brechan, telefon 45 29 18 88.

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Retningslinjer for bruk av meldeboka for foreldre i Nissekollen barnehager

Åpningstider

Kl. 07.00-16.30 for alle hus.

Barnehagen er feriestengt uke 28, 29 og 30 i 2021.

Onsdag før skjærtorsdag, juleaften og nyttårsaften holdes barnehagen åpen frem til kl. 12.00 ved behov.

Sommerferiestengt 2021

Det er politisk vedtatt at barnehagene skal holde feriestengt i 3 uker fra 2021, dvs. uke 28, 29 og 30.

Kost

Vi serverer lunsj hver dag som kan være smøremåltid eller enkelt varmmat, samt frukt/grønt og drikke til alle måltider.

  • 100% plass kr. 300
  • 80% plass kr. 240
  • 60% plass kr. 210

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 29. januar
  • Fredag 18. juni
  • Fredag 13. august
  • Torsdag 14. oktober
  • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

  • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
  • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nissekollen barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 05.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004