Hjem Nordslettveien barnehage
Fasade til Nordslettveien barnehage

Nordslettveien barnehage

Kontakt Nordslettveien barnehage

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Velkommen til oss

Nordslettvegen barnehage - barndommen i fokus i en glad hverdag.

Vi ligger i et etablert boligområde i Fossegrenda, og barnehagen er organisert avdelingsvis med delvis alderslike grupper.

Vi er opptatt av skape gode muligheter for vennskap mellom barna, og hverdagen er rammen rundt det gode livet i barnehagen. Vi bygger det pedagogiske arbeidet rundt hverdagens faste gjøremål, barnas lek, prosjekter og tilrettelagte aktiviteter. Hverdagen gir mange gode muligheter for nært samspill. 

Årsplan

Årsplan 2020-2022.pdf

Årsplanen bygger på Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager, og Trondheim kommunes Enhetsavtale for 2019-2022.

Kontaktinfo

Enhetsleder: Vigdis Sæther Halsli, telefon 977 99 022

Konsulent: Jorun M Olsen, telefon 919 18 100

Blålyng, telefon 909 97 450

Reinrose, telefon 908 57 428  

Snøsildre, telefon 948 00 167

Issoleie, telefon 910 02 173

Brukerråd

Medlemmer i Brukerråd:

Julian Klock - far på Snøsildre 

Malin Caroline Eerola - mor på Issoleie og Blålyng

Kathrine Fridfeldt - ansatt på Blålyng

Toril Flaathe - ansatt på Snøsildre

Administrasjonen:

Enhetsleder: Vigdis Sæther Halsli

Konsulent: Jorun M. Olsen

Åpningstider og stengte dager

Vår åpningstid er kl. 07.15-16.30.

Sommerstengt 2021: uke 28, 29 og 30.

Vi har også stengt onsdag før skjærtorsdag i 2021, julaften og nyttårsaften i 2021. 

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

2020: Fredag 14 august                                                                              Torsdag 8 oktober og fredag 9. oktober

2021: Fredag 29.januar og fredag 18. juni

Avdelingene

Blålyng 

Telefon: 909 97 450

13 barn født 2015 og 2016

Ansatte på Blålyng:

Kathrine Fridfeldt, pedagogisk leder

Ann Margareth Halsen, assistent

Cathrine Lerfald Andersen, spesialpedagog

 Reinrose

Telefon: 908 57 428

9 barn født 2019

Personalet på Reinrose:

Ann Kristin Hallem, barnehagelærer

Siv Anita Fjeldal, aktivitør

Ann-Mari Karlsen, assistent

 Snøsildre

Telefon: 948 00 167

16 barn født 2016 og 2017

Ansatte på Snøsildre:

Ann Marit Halvorsen, pedagogisk leder.

Kjersti C. Molden, assistent

Toril Flaathe, barne- og ungdomsarbeider

Anita Bulling Overaa, lærling

 Issoleie

Telefon: 910 02 173

9 barn født 2018 og 2019

Ansatte på Issoleie:

Pia Christine Schei, barnehagelærer

Tone Kløvimo, assistent

Line Stette, barne- og ungdomsarbeider

Silje Westby, assistent/student v/DMMH

Mat

 Mattilbud

Vi tilbyr havregrøt til frokost hver dag. Til lunsj er det smøremåltid, og en dag i uken har vi varm lunsj. På ettermiddagen er det et fruktmåltid som består av frukt/grønnsaker eventuelt knekkebrød. Det serveres melk og vann til alle måltider. Vi følger Helsedirektoratet retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Kostpenger er kroner 300 per måned.

Planleggingsdager høst 2020

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 14. august
  • Torsdag 8. oktober
  • Fredag 9. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

18.03.2013: Lovlighetskontroll

Rettet 31.10.2013

20.09.2016: Tilsyn

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nordslettveien barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 11.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004