Hjem Nordslettveien barnehage
Fasade til Nordslettveien barnehage

Nordslettveien barnehage

Kontakt Nordslettveien barnehage

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Velkommen til oss

Nordslettvegen barnehage - barndommen i fokus i en glad hverdag.

Vi ligger i et etablert boligområde i Fossegrenda, og barnehagen er organisert avdelingsvis med delvis alderslike grupper.

Vi er opptatt av skape gode muligheter for vennskap mellom barna, og hverdagen er rammen rundt det gode livet i barnehagen. Vi bygger det pedagogiske arbeidet rundt hverdagens faste gjøremål, barnas lek, prosjekter og tilrettelagte aktiviteter. Hverdagen gir mange gode muligheter for nært samspill.

Liten og ny i barnehagen

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de yngste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart. Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken ette tildelt plass. Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge NTNU). Det er frivillig å delta i evalueringen.

Les mer om prosjektet

Informasjonsbrosjyre - Liten og ny i barnehagen

Årsplan

Årsplan 2020-2022.pdf

Årsplanen bygger på Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager, og Trondheim kommunes Enhetsavtale for 2019-2022.

Kontaktinfo

Enhetsleder: Vigdis Sæther Halsli, telefon 97 79 90 22

Konsulent: Jorun M Olsen, telefon 91 91 81 00

Blålyng, telefon 90 99 74 50

Reinrose, telefon 90 85 74 28

Snøsildre, telefon 94 80 01 67

Issoleie, telefon 91 00 21 73

Brukerråd

Medlemmer i Brukerråd

Julian Klock - far på Snøsildre

Malin Caroline Eerola - mor på Issoleie og Blålyng

Kathrine Fridfeldt - ansatt på Blålyng

Toril Flaathe - ansatt på Snøsildre

Administrasjonen

Enhetsleder: Vigdis Sæther Halsli

Konsulent: Jorun M. Olsen

Åpningstider og stengte dager

Vår åpningstid er kl. 07.15-16.30.

Sommerstengt 2021: uke 28, 29 og 30.

Vi har også stengt onsdag før skjærtorsdag i 2021, julaften og nyttårsaften i 2021.

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

2020:

  • Fredag 14 august
  • Torsdag 8 oktober og fredag 9. oktober

2021:

  • Fredag 29.januar og fredag 18. juni

Avdelingene

Blålyng

Telefon: 90 99 74 50

13 barn født 2015 og 2016

Ansatte på Blålyng

Kathrine Fridfeldt, pedagogisk leder

Ann Margareth Halsen, assistent

Cathrine Lerfald Andersen, spesialpedagog

Tone Kløvimo, assistent

Line Stette, barne- og ungdomsarbeider

Reinrose

Telefon: 90 85 74 28

9 barn født 2019

Personalet på Reinrose

Ann Kristin Hallem, barnehagelærer

Siv Anita Fjeldal, aktivitør

Ann-Mari Karlsen, assistent

Snøsildre

Telefon: 94 80 01 67

16 barn født 2016 og 2017

Ansatte på Snøsildre

Ann Marit Halvorsen, pedagogisk leder.

Kjersti C. Molden, assistent

Toril Flaathe, barne- og ungdomsarbeider

Anita Bulling Overaa, lærling

Issoleie

Telefon: 91 00 21 73

9 barn født 2018 og 2019

Ansatte på Issoleie

Pia Christine Schei, barnehagelærer

Irene Løvik, barnehagelærer

Silje Westby, assistent/student v/DMMH

Mat

Mattilbud

Vi tilbyr havregrøt til frokost hver dag. Til lunsj er det smøremåltid, og en dag i uken har vi varm lunsj. På ettermiddagen er det et fruktmåltid som består av frukt/grønnsaker eventuelt knekkebrød. Det serveres melk og vann til alle måltider. Vi følger Helsedirektoratet retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. Kostpenger er kroner 300 per måned.

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 29. januar
  • Fredag 18. juni
  • Fredag 13. august
  • Torsdag 14. oktober
  • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

  • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
  • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

18.03.2013: Lovlighetskontroll

Rettet 31.10.2013

20.09.2016: Tilsyn

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nordslettveien barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 13.04.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006