Nordslettveien barnehage

Fasade til Nordslettveien barnehage

Kontakt Nordslettveien barnehage

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Velkommen til oss

Barnehagen er lokalisert i et etablert boligområde i Fossegrenda, og er organisert avdelingsvis med delvis alderslike grupper.

Vi er opptatt av skape gode muligheter for vennskap mellom barna, og hverdagen er rammen rundt det gode livet i barnehagen. Vi bygger det pedagogiske arbeidet rundt hverdagens faste gjøremål, barnas lek, prosjekter og tilrettelagte aktiviteter. Hverdagen gir mange gode muligheter for nært samspill.

Årsplan

Årsplan 2024-2026

Årsplanen bygger på Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager, og Trondheim kommunes enhetsavtale for 2023-2026.

Kontaktinfo

Enhetsleder: Vigdis Sæther Halsli, telefon 97 79 90 22

Blålyng, telefon 90 99 74 50

Reinrose, telefon 90 85 74 28

Snøsildre, telefon 94 80 01 67

Issoleie, telefon 91 00 21 73

Samarbeidsutvalg

Medlemmer i Samarbeidsutvalget

Sonja Maria Haagaas - mor på Snøsildre

Matias Tom Erik Ekkerhaug - far på Blålyng

Kathrine Fridfeldt - ansatt på Snøsildre

Toril Flaathe - ansatt på Blålyng

Administrasjonen

Enhetsleder: Vigdis Sæther Halsli

Konsulent: Ingrid Olufsen Stålby, 20% stilling

Åpningstider og stengte dager

Vår åpningstid er kl. 07.15-16.30.

Påsken og julen

I påsken holder vi stengt onsdag før skjærtorsdag. I julen holder vi stengt julaften og nyttårsaften.

Samarbeidsutvalget (SU) har vedtatt at opphold i barnehagen påske og jul er behovsprøvd. De som har behov for barnehageplass avtaler opphold med enhetsleder Vigdis Halsli. Det blir sendt melding i Vigilo for tidspunkt å melde behov.

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

2023/2024: 18. august, 12. og 13. oktober, 26. januar, 21. juni.

2024/2025: 12. og 13. august, 31. januar, 23. og 24. juni. 

Sommerferie - stengt i uke 28, 29 og 30.

Bystyret har vedtatt at alle kommunale barnehager i Trondheim skal ha sommerstengt uke 28, 29 og 30. Fra og med 2023 kan enhetsleder sammen med samarbeidsutvalget (SU) vedta om barnehagen skal holde sommerstengt i uke 27 eller 30. Uke 28 og 29 er fastsatt, og det skal være 3 uker sommerstengt. Samarbeidsutvalget (SU) ved Nordslettvegen barnehage har vedtatt at barnehagen skal ha sommerstengt i uke 28, 29 og 30 også videre.

Avdelingene

Snøsildre

Telefon: 94 80 01 67

14 barn født 2018 og 2019

Ansatte på Snøsildre

Kathrine Fridfeldt, pedagogisk leder

Ann Margareth Halsen, assistent 

Cathrine Lerfald Andersen, spesialpedagog 

Kristoffer Jonassen, assistent i 80 % stilling

Marit Morland assistent i 60 % stilling

Issoleie

Telefon: 91 00 21 73

9 barn født 2021

Personalet på Issoleie

Silje Westby, barnehagelærer

Siv Anita Fjeldal, aktivitør

Tone Kløvimo, assistent i 60% stilling

Line Stette, barne - og ungdomsarbeider i 40 % stilling 

Blålyng

Telefon: 90 99 74 50

14 barn født 2020 og 2021 

Ansatte på Blålyng

Ann Marit Halvorsen, pedagogisk leder

Toril Flaathe, barne- og ungdomsarbeider

Kjersti K. Molden, assistent 50 %

Simret Tesfamariyam, lærling

Reinrose

Telefon: 90 85 74 28

9 barn født 2022

Ansatte på Reinrose

Ann Kristin Hallem, barnehagelærer

Sunniva Sødahl Øyen, barne- og ungdomsarbeider

Malin Willard, assistent fra Adecco (svangerskapsvikariat t.o.m juni 2024)

Mat

Mattilbud

Vi serverer havregrøt til frokost hver dag.

Til lunsj er det smøremåltid. Kostprisen for maten i barnehagen er kr 400 pr måned.

På ettermiddagen er det et fruktmåltid som kan bestå av frukt/grønnsaker eventuelt knekkebrød. Det serveres melk og vann til frokost og lunsj. Til ettermiddagsmåltidet serveres det vann.

Vi følger Helsedirektoratet retningslinjer for mat og måltider i barnehagen. 

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 18. august 2023
  • Torsdag 12. oktober 2023
  • Fredag 13. oktober 2023
  • Fredag 26. januar 2024
  • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Nordslettveien barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 032103

Adresse: Nordslettvegen 139, 7038 TRONDHEIM

Leder

Vigdis Halsli
Styrer

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Cathrine Lerfald Andersen

Spesialpedagog m/master

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Siv Anita Fjeldal

Aktivitør

Direktetelefon:

E-post:

Toril Flaathe

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Kathrine Fridfeldt

Pedagogisk leder I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ann Kristin Hallem

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Ann Margareth M. Halsen

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Ann Marit Halvorsen

Pedagogisk leder I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kristoffer Jonassen

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Tone Kløvimo

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Pia Christine Schei

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Line Stette

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Sunniva Sødahl

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Simret Tesfamariyam

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Silje Westby

Barnehagelærer

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Sist oppdatert: 15.03.2024

032103

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward