Hjem Ranheimsfjæra barnehage
Ranheimsfjæra barnehage

Ranheimsfjæra barnehage

Kontakt Ranheimsfjæra barnehage

Se kart

Velkommen til Ranheimsfjæra barnehage

Ranheimsfjæra barnehage har nettopp flyttet inn i helt nye flotte lokaler, og består av tidligere Ranheim barnehage og Ranheimsletta barnehage. Vi ligger landlig til nede ved fjæra, midt mellom Ranheim kirke og idrettsplassen.

Vi har Ranheim barneskole og Jakobsli barneskole som nærskoler og ligger landlig til, ikke langt fra Hansbakkfjæra og idrettsplassen.

Barnehagene vår tilbyr plass til barn i alderen 1-5 år.

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstid

Kl. 07.15-16.30.

Kostpenger

Kr 300 per måned.

Barnehagens årsplan og innhold

Ranheimsfjæra barnehage har Ranheim barneskole og Jakobsli barneskole som nærskoler, og ligger landlig til ikke langt fra Hansbakkfjæra og idrettsplassen.

Barnehagen vår tilbyr plass til barn i alderen 1-5 år.

I fanene under kan du lese mer om vår barnehage og vårt innhold.

Årsplan

Årsplanen er et arbeidsdokument for de ansatte i Ranheimsfjæra barnehage. I tillegg skal den være kilde til informasjon om det pedagogiske arbeidet til foreldre, politikere, kommunen og andre samarbeidspartnere.

Vi ønsker å ha et langsiktig fokus i vårt pedagogiske arbeid, og jobbe med våre satsingsområder over tid. Denne planen gjelder derfor i to år.

Årsplan 2018-2020

Hvis du ikke har fått den i papirutgave og ønsker det, så ta kontakt med oss.

Ny i barnehagen

Velkommen!

Vi vil ønske dere velkommen til Ranheimsfjæra barnehage.

Når dere er ny i barnehagen vet vi at det kan melde seg mange spørsmål. Vi har derfor laget et informasjonshefte til nye foreldre. Her kan dere få litt informasjon om hvordan det er å begynne i vår barnehage.

For dere som starter opp til høsten, så vil det være et informasjonsmøte på våren. Dere får egen innkalling.

Hvis det skulle være noe dere lurer på, så ta kontakt.

Velkommen skal dere være!

Hverdagen i barnehagen

Hverdagen er rammen rundt det gode livet i barnehagen. Barnehagehverdagen rommer både omsorg og et mangfold av muligheter for erfaringer og læring gjennom opplevelser og aktiviteter av ulike slag. Den består av lek, aktiviteter og rutiner som gir mulighet til nære samspill barna imellom, og mellom barn og voksne.

I vår barnehage forsøker vi å ta utgangspunkt i barnas styrker og interesser, og la barna få medvirke i sin egen hverdag.

Personalet forsøker å være medforskere og undre seg sammen med barna i det de er opptatt av. Det betyr at vi som voksne ikke gir alle svarene, men stiller spørsmål som inspirerer barna til å søke ny kunnskap og erfaring.

Kvalitet i tilbudet

Forståelse av hva som er kvalitet i barnas hverdag kan være ulik. Det er også ulikt hva foreldre ønsker for sine barn. Det er derfor viktig for oss å synliggjøre vår forståelse av kvalitetsbegrepet.

Omsorg og gode relasjoner er grunnleggende viktig hos oss og bør prege alle hverdagssituasjoner. Omsorg har verdi i seg selv og er en viktig forutsetning for barns trygghet og trivsel - som igjen gir rom for utvikling og læring.

Vi vil at barna skal oppleve glede og mestring, vi vil at de sammen med barn og vokse skal oppleve et miljø preget av glede, humor, kreativitet og omtanke for fellesskapet. Personalet ønsker å gi barna gode læringsvilkår, og da mener vi at omsorg, lek og læring må ses i en sammenheng.

Personalet i barnehagen forsøker å møte barnet der det er for å stimulere nysgjerrighet og interesse for kunnskap. Det er barnas egne interesser og spørsmål som skal danne grunnlaget for gode læringsprosesser. Det betyr at at barn ut fra modenhet gis rom for å undre seg og å være spørrende. For at dette skal skje må den voksne utfordre barnet, dele av sin kunnskap og utvise engasjement og oppfinnsomhet.

Vi ønsker også å være en god støttespiller for foreldrene.

I forbindelse med å yte kvalitet betyr også personaltetthet mye. Alle kommunale barnehager har de samme kriterier når det gjelder tildeling av personale per barn. Vår åpningstid forsøker å ta hensyn til brukernes behov, men også behovet for tettest mulig bemanning i den tiden på dagen hvor alle barn er til stede. Slik mener vi at vi bedre kan ivareta utviklingen til enkeltbarnet, og kunne gi den kvaliteten på tilbudet som vi ønsker.

Grønt Flagg og miljøarbeid

Ranheimsfjæra barnehage er stolt eier av Grønt flagg. Vi ønsker at barna skal være delaktige i miljøarbeidet, og forsøker å innlemme dette arbeidet i vår hverdag. I tillegg til å jobbe med det i hverdagen, har vi også egne miljøuker hvor vi har et ekstra fokus på miljøarbeidet.

Ulike temaer vi har hatt fokus på:

 • kosthold
 • energisparing og strømsparepoliti
 • avfallssortering og miljømerking
 • gjenbruk

Her er våre siste fokusområder for å få det grønne flagget videre.

"La mæ få klar det sjøl"

Dette er et område vi har stort fokus på. Vi voksne er bevisst på at barna klarer mye selv – og vi er derfor på jakt etter hva barna kan slik at de får gode mestringsopplevelser. Vi ønsker selvhjulpne barn med tro på egne evner. Vi skal støtte og veilede, og ikke ta over situasjonen som barnet kan håndtere selv.

Vi ser at barna viser entusiasme og glede ved å klare daglige utfordringer. De blir selvhjulpne og initiativrike, og får tro på egne evner. Vi legger også til rette for at barna skal klare sjøl, sammen med de andre barna. De skal få erfaring med, og oppleve gleden ved både å gi, men også å få hjelp av hverandre.

En slik måte å jobbe på har også en ergonomisk gevinst i forhold til voksne. Med bevisste voksne kan en unngå en del tunge løft og uheldige arbeidsstillinger.

Samarbeid med matematikksenteret

Matematikksenteret og Ranheim barnehage innledet et samarbeid i januar 2017. Samarbeidet går blant annet ut på at ressurspersoner fra senteret er i dialog med ansatte i Ranheim barnehage om matematikkaktiviteter senteret utvikler for barnehagebarn. Dette innebærer felles refleksjon og dialog i forkant, underveis og etterkant av utprøving av matematikkaktiviteter med barna. I den forbindelse fotograferer og filmer Matematikksenteret barn og voksne i matematikkaktivitet.

Bildene og filmene blir publisert på matematikksenterets nettsider sammen med et skriftlig materiale der barnehagelærere fra hele landet kan hente inspirasjon til arbeid med fagområdet antall, rom og form til sin barnehage. Eksempler på en slik nettressurs fra Ranheim barnehage finner dere her:

Å lære matematikk gjennom litteratur

Brukerråd og FAU

Alle foreldre i barnehagen utgjør foreldrerådet. De velger sine representanter til barnehagens brukerråd (BU) og til foreldrenes arbeidsutvalg (FAU).

Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetsleder, og skal behandle og gi råd i saker som vedrører enhetens kvalitet og innhold. Brukerråd ved Ranheimsfjæra barnehage består av fire foreldrerepresentanter og tre ansatterepresentanter - i tillegg til styrer.

Se brosjyre Brukerråd, hva da?

Medlemmer
 • Bjørn Morseth, foreldrerepresentant - leder i brukerråd
 • Cato Solheim, foreldrerepresentant
 • Andrej Pebo, foreldrerepresentant
 • Anne Sund, pedagogisk leder og ansatterepresentant
 • Ine Fredriksen, verneombud og ansatterepresentant
 • Grethe Eidem, fagleder og ansatterepresentant
 • Kristin Stien, enhetsleder

Foreldrenes arbeidsutvalg: Disse arrangerer en del fellesarrangement som juletrefest, dugnader osv. Det henger oppslag på hver fløy over hvem som er med i FAU.

Gå gjerne inn på sidene til det nasjonale foreldreutvalget FUB for mer info.

Feriestenging

Det er gjort vedtak om at alle kommunale barnehager i Trondheim holder stengt 3 uker i fellesferien. Brukerråd fatter vedtak om eventuelt stenging i forbindelse med jul og påske.

2020/2021

 • Jula 2020: Stengt fra og med julaften til og med nyttårsaften
 • Påska 2021:
  - Mandag 29. mars og tirsdag 30. mars behovsprøves. Redusert åpningstid 0800-1600
  - Onsdag 31. mars stengt
 • Sommerstengt uke 28, 29 og 30

Ulike lenker

Mobbing - lenke fra udir

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 29. januar
 • Fredag 18. juni
 • Fredag 13. august
 • Torsdag 14. oktober
 • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

 • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
 • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

11.03.2013, retting gjennomført 03.02.2014: Lovlighetskontroll

06.03.2014, retting gjennomført 30.05.2014: Tilsyn etter forskrift om helsevern i barnehager

8.01.2020:
Rapport fra tilsyn/driftsvurdering jf forskrift om
miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ranheimsfjæra barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 17.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006