Hjem Sildråpen barnehager

Sildråpen barnehager

Kontakt Sildråpen barnehager

Se kart

Organisering

Sildråpen barnehages visjon:  Møte - Støtte - Utfordre

Sildråpen barnehager består av Åsvang barnehage, Lohove barnehage og Angelltrøa barnehage.

Vi har rundt 70 barn mellom 1 og 3 år, og rundt 91 barn mellom 3 og 6 år fordelt på de tre barnehagene.

Prosjektet Liten og ny i barnehagen.  Viktig info til foreldre.

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de minste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart i barnehage.

Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken etter tildelt plass.

Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge) Det er frivillig å delta i evalueringen.

Er det noe du lurer på så ta kontakt med enhetsleder Trine Almenning tlf. 952 63 559.

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstider

  • Åsvang: kl. 07.15-16.45
  • Lohove: kl. 07.15-16.30
  • Angelltrøa: kl. 07.15-16.30

Sommerstengt 2021

Uke 28, 29 og 30

Kostpenger

kr. 320,- per måned

Årsplan

2020/2021

 

Brukerråd 

Medlemmer i Brukerråd 2019/2020

FAU

Medlemmer i FAU på våre tre barnehager

Møtereferat FAU

Planleggingsdager høst 2020

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 14. august
  • Torsdag 8. oktober
  • Fredag 9. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

17.06.2016: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler (Lohove, Åsvang, Angelltrøa)

14.01.2019: Tilsyn fra 22.06.2016 er rettet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Sildråpen barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 24.08.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004