Sjetne barnehage

Hjerte laget i stein

Kontakt Sjetne barnehage

Finn ansatt og se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Velkommen til Sjetne barnehage

Ved innkjøringen til Sjetnemarka ligger barnehagen vår som et midtpunkt i grenda. De aller fleste i nærmiljøet har et forhold til barnehagen.

Her møtes små og store, blir kjent med hverandre og samarbeider om ulike oppgaver og aktiviteter. Slik bidrar barnehagen til å skape tilhørighet til lokalsamfunnet og til at viktige nettverk dannes. Dette bidrar igjen til å skape sammenheng og helhet i barnas liv.

På Sjetne barnehage ønsker vi å møte hver enkelt med respekt, positive holdninger og godt humør. Barnehagen er et treffsted i grenda, og ofte får vi besøk av barn og foreldre som for lengst er ferdig med barnehageperioden.

Avdelinger

Sammensetning av barnegruppene kan variere fra år til år, avhengig av behov.

Barnehageåret 2022/2023:

 • Maurtua 3-6 år, telefon 94 13 42 21
 • Kråkebollen 2-3 år, telefon 94 14 61 91
 • Sneglehuset 1-3 år, telefon 94 13 27 55
 • Bikuben 3-6 år, avdelingen er i "eget" hus inne på området vårt telefon 95 87 21 52

Pedagogiske planer

Barnehagen har relasjonsarbeid og språk som satsingsområder, og deltar i 

Avdelingene utarbeider månedsplaner og månedsbrev som sendes ut via Foreldreportalen og som bygger på årsplan, rammeplan og kommunale styringsdokument.

Kosthold

Kostpris er 350 kroner per måned. Mandag er matpakkedag da det som oftest er tur-/utedag.

Matpakke tas ellers med til frokost.

Til lunsj er det smøremåltid de fleste dager, men en dag i uka serveres ukas ekstra som er basert på en 4-ukers meny. Vi er opptatt av at maten lages med enkle, sunne ingredienser som barna får sanse, smake og som ser innbydende ut. Barna medvirker ved tilberedning og evaluering.

Eksempel på en meny kan være:

 • Pastasalat med kyllingkjøtt og hjemmebakte rundstykker
 • Ren fisk både rød og hvit fisk - med potet, raspet gulrot og smeltet smør
 • Kyllingboller/kjøttboller med fullkornspasta broccoli, gulrot og tomatsaus
 • Fiskeburger med hamburgerbrød - mais - agurk og salat

Vi tar utgangspunkt i måltidet som pedagogisk arena der vi har som mål å møte barnet, under måltidet, med omsorg, anerkjennelse og respekt. Måltidet er en arena for fellesskap og relasjonsbygging og der dialogen fremmes.

Åpningstider og feriestengt

Ordinær åpningstid for Sjetne barnehage er kl. 07.00-16.30.

Dagene i mellomjula holder vi åpent for de barna hvor det er meldt behov innen 25. november 2022 til enhetsleder. Avdelingene kan være sammenslått og bemanning jobber på tvers av huset.

Det kan være noe redusert åpningstid i mellomjulen, det tas opp i barnehagens samarbeidsutvalg på høsten.

Vi holder åpent i "påskedagene med redusert bemanning". Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen stengt.

Alle "røde" dager holder barnehagen stengt.

Sommeren 2023 er barnehagen feriestengt i ukene 28, 29 og 30.

Barn som leker i sandkassenSjetne barnehage i mørket om vinterenSameflaggetSolsikkeMalte steinerAgurkplante

Samarbeidsutvalget og FAU

Alle foreldre er medlemmer av foreldreråd. De velger sine representanter til barnehagens samarbeidsutvalget og arbeidsutvalg.

Foreldrerådet og samarbeidsutvalget skal ivareta barnas og foreldrenes interesser. Samarbeidsutvalget velges i utgangspunktet for to år.

Foreldremøter: Barnehagen har 1-2 foreldremøter i løpet av barnehageåret.

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2024/25

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • 12. august 2024
 • 13. august 2024
 • 31. januar 2025
 • 23. juni 2025
 • 24. juni 2025

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Tilsynsrapporter

30.06.2023 Tilsyn etter lov om barnehager
- Pålegg er etterkommet og saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 062108

Adresse: Lykkmarka 63, 7081 SJETNEMARKA

Leder

Jan Roger Aukan
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Nora Lund Chuba

Barne/ung.arb.

E-post:

Nora Granheim Davidsen

Barnehagelærer m/master

E-post:

Jeanette Eide

Barne/ung.arb.

E-post:

Johan Fredrik Eide

Assistent (barnehage)

E-post:

Andrea Utseth Garberg

Barnehagelærer

E-post:

Maria Alice Haugan

Barne/ung.arb.

E-post:

Anette Mack Holst

Barnehagelærer I

E-post:

Semra Keser

Barne/ung.arb.

E-post:

Maria Kleven Knutsen-Hammer

Barnehagelærer

E-post:

Berit Pernille Kobberød

Barne/ung.arb.

E-post:

Ane Aas Kristiansen

Barnehagelærer

E-post:

Hege Flatås Kristiansen

Førstesekretær

Direktetelefon:

E-post:

Rachel Lundmark

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Kari Kotsbakk Løvdal

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Hege Midtsand

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Oda Pettersen

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Sissel Yvonne Pettersen

Barne/ung.arb. IV

Direktetelefon:

E-post:

Inger Elin Røv

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Martin Johansen Wollamo

Barnehagelærer

E-post:

Sist oppdatert: 06.12.2023

062108

Fant du det du lette etter?