Hjem Sjetne barnehage

Sjetne barnehage

Kontakt Sjetne barnehage

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Velkommen til Sjetne barnehage

Ved innkjøringen til Sjetnemarka ligger barnehagen vår som et midtpunkt i grenda. De aller fleste i nærmiljøet har et forhold til barnehagen. Her møtes små og store, blir kjent med hverandre og samarbeider om ulike oppgaver og aktiviteter. Slik bidrar barnehagen til å skape tilhørighet til lokalsamfunnet og til at viktige nettverk dannes. Dette bidrar igjen til å skape sammenheng og helhet i barnas liv.

På Sjetne barnehage ønsker vi å møte hver enkelt med respekt, positive holdninger og godt humør. Barnehagen er et treffsted i grenda, og ofte får vi besøk av barn og foreldre som forlengst er ferdig med barnehageperioden.

Barnehagens 4 avdelinger

Sammensetning av barnegruppene kan variere fra år til år, avhengig av behov.

Barnehageåret 2019/2020:

Maurtua 3-6 år tlf. 94134221
Kråkebollen 2-3 år tlf 94146191
Sneglehuset 1-3 år tlf. 941 32 755
Bikuben 3-6 år, avdelingen er i "eget" hus inne på området vårt  tlf. 958 72 152

Pedagogiske planer

Barnehagen har relasjonsarbeid og språk som satsningsområder, og deltar i Læringsmiljøprosjektet 2018-2020. 

Årsplan 2019/2021

Handlingsplan for arbeid med barns psykososiale miljø

Avdelingene utarbeider månedsplaner og månedsbrev som bygger på årsplan, rammeplan og kommunale styringsdokument.

 Kosthold

 Kostpris er 300 kroner pr måned. Mandag er matpakkedag da det som oftest er tur-/utedag. Matpakke tas ellers med til frokost. Til lunsj er det smøremåltid de fleste dager, men en dag i uka serveres ukas ekstra som er basert på en 4-ukers meny. Vi er opptatt av at maten lages med enkle, sunne ingredienser som barna får sanse, smake og som ser innbydende ut. Barna medvirker ved tilberedning og evaluering. Eksempel på en meny kan være tomatsuppe med krutonger, egg og makaroni/gulrotsuppe med rundstykker -  kyllingwrap - laks med pasta og grønnsaker, baking av knekkebrød eller brytebrød.

Vi tar utgangspunkt i måltidet som pedagogisk arena der vi har som mål å møte barnet, under måltidet, med omsorg, anerkjennelse og respekt. Måltidet er en arena for fellesskap og relasjonsbygging og der dialogen fremmes.

Åpningstider og feriestengt

Ordinær åpningstid for Sjetne barnehage er kl. 07.15-16.30.

Dagene i mellomjula holder vi åpent for de barna hvor det er meldt behov innen 13. november 2020.

Vi holder åpent i "påskedagene med redusert bemanning". Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen stengt.

Alle "røde" dager holder barnehagen stengt.

Sommeren 2021 er barnehagen feriestengt i ukene 28, 29 og 30.

Brukerråd og FAU

Alle foreldre er medlemmer av foreldreråd. De velger sine representanter til barnehagens brukerråd og arbeidsutvalg.

Foreldrerådet og brukerrådet skal ivareta barnas og foreldrenes interesser. Brukerråd velges i utgangspunktet for to år.

Foreldremøter:
Barnehagen har 1- 2 foreldremøter i løpet av barnehageåret.

Planleggingsdager høst 2020

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 14. august
  • Torsdag 8. oktober
  • Fredag 9. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

15.04.2013:

Lovlighetskontroll

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

30.04.2014 

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

06.11.2019:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 07.08.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006