Hjem Sjetne barnehage

Sjetne barnehage

Kontakt Sjetne barnehage

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Velkommen til Sjetne barnehage

Ved innkjøringen til Sjetnemarka ligger barnehagen vår som et midtpunkt i grenda. De aller fleste i nærmiljøet har et forhold til barnehagen. Her møtes små og store, blir kjent med hverandre og samarbeider om ulike oppgaver og aktiviteter. Slik bidrar barnehagen til å skape tilhørighet til lokalsamfunnet og til at viktige nettverk dannes. Dette bidrar igjen til å skape sammenheng og helhet i barnas liv.

På Sjetne barnehage ønsker vi å møte hver enkelt med respekt, positive holdninger og godt humør. Barnehagen er et treffsted i grenda, og ofte får vi besøk av barn og foreldre som forlengst er ferdig med barnehageperioden.

Barnehagens 4 avdelinger

Maurtua 1-2 år (tlf. 941 46 191)
Kråkebollen 2-6 år (tlf. 941 34 221)
Sneglehuset 1-2 år (tlf. 941 32 755)
Bikuben 3-6 år, og de har et "eget" hus inne på området vårt (tlf. 958 72 152).

Sammensetning av barnegruppene kan variere fra år til år, avhengig av søkermassen.

Fra 01.08.18 består barnehagen av to småbarnsavdelinger (Maurtua og Sneglehuset), og to storbarnsavdelinger (Kråkebollen og Bikuben).

Åpningstider og feriestengt

Ordinær åpningstid for Sjetne barnehage er kl. 07.15-16.30.

Dagene i mellomjula holder vi åpent for de barna hvor det er meldt behov innen 15. november 2018.

Vi holder åpent i "påskedagene med redusert bemanning". Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen stengt.

Alle "røde" dager holder barnehagen stengt.

Sommeren 2019 er det feriestengt i ukene 28 og 29.

Brukerråd og FAU

Alle foreldre er medlemmer av foreldreråd. De velger sine representanter til barnehagens brukerråd og arbeidsutvalg.

Foreldrerådet og brukerrådet skal ivareta barnas og foreldrenes interesser. Brukerråd velges i utgangspunktet for to år.

Brukerråd 2018-2019:

  • foreldrerepresentanter: Anette Wold, Hege Midtsand
  • vara foreldrerepresentanter: 
  • personalrepresentanter: Hege Bae Nyholt, Grethe Løvdal Endresen i tillegg til enhetsleder Eva Grande Rø

Foreldremøter:
Barnehagen har 1- 2 foreldremøter i løpet av barnehageåret.

Planleggingsdager 2019

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

Fredag 25. januar
Fredag 21. juni
Fredag 16. august
Torsdag 10. oktober
Fredag 11. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2018/2019

Skole- og barnehagekalenderen 2019/2020

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

15.04.2013, retting gjennomført 19.02.2014: Lovlighetskontroll.

30.04.2014, retting gjennomført 17.12.2014: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 13.12.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?