Svartlamon kunst- og kulturbarnehage og ReMida

Kontakt Svartlamon kunst- og kulturbarnehage og ReMida

Se kart

TK-kode: 012116

ReMida hjemmeside

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte.

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

 

Planleggingsdager 2022

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 28. januar
  • Fredag 24. juni
  • Fredag 19. august
  • Torsdag 13. oktober
  • Fredag 14. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

  • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
  • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

24.09.2015: 

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Svartlamon kunst- og kulturbarnehage og ReMida, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 012116

Sist oppdatert: 16.07.2020

012116

A03-P1-EPI006