Hjem Thyra barnehager

Thyra barnehager

Kontakt Thyra barnehager

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstider

Vi har åpent mandag til fredag kl. 07.00 - 16.45.

Påske og jul

Samarbeidsutvalgene har vedtatt at Thyra barnehager er stengt onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften.

Sommerferie

Bystyret har vedtatt at alle kommunale barnehager skal ha sommerstengt i uke 28, 29 og 30.

Planer

Samarbeidsutvalg og FAU

Vi har et samarbeidsutvalg for hvert hus/barnehage i enheten. Samarbeidsutvalgene erstatter tidligere brukerråd. For å sikre felles retning og utvikling i enheten, har vi også opprettet et koordinerende samarbeidsutvalg. Her møter representanter for de tre samarbeidsutvalgene.
Samarbeidsutvalgene har lik representasjon mellom foreldre og ansatte. Avdelingsledere og enhetsleder representerer arbeidsgiver.

Pedagogikk

Vi er inspirert av Reggio Emilias pedagogiske filosofi. Det betyr at vi jobber ut ifra et grunnsyn og barnesyn, der vi tror på det kompetente barnet. Med bakgrunn i vår filosofi, så har vi tatt ut elementer som vi har ekstra fokus på i vårt daglige arbeid, som er barns medvirkning, den voksne sin rolle og relasjon til barn, det fysiske læringsmiljøet. Barn skal møte gode, spennende og rike miljø.

Thyra barnehager er en enhet bestående av tre hus/barnehager der alle tre er avdelingsbarnehager.

Barna på avdelingene er delt inn etter tilnærmet lik alder.

Vi deltar i Nettverket for Grønt Flagg og har vært aktive i Reggio Emilia og Barn & Rom nettverkene i Trondheim. 

Thyra barnehager har vært med i et toårig læringsmiljøprosjekt med fokus på å forebygge mobbing og krenkelser. Dette har vært i regi av Utdanningsdirektoratet og sammen med flere barnehager og skoler i Heimdal bydel.
Prosjektet har gitt oss verdifull kompetanse i å sikre barns trivsel og inkludering i barnefellesskapene.

Våre verdier

Trygghet - Humor - Yte - Raushet - Anerkjennelse = THYRA

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 29. januar
  • Fredag 18. juni
  • Fredag 13. august
  • Torsdag 14. oktober
  • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

  • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
  • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

7.07.2020:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

25.11.2013:

Lovlighetskontroll

Frist for retting 01.11.2014

21.05.2013:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

Retting gjennomført 23.09.2013:

23.06.2020:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Thyra barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 19.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006