Hjem Thyra barnehager

Thyra barnehager

Kontakt Thyra barnehager

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstider

Se den enkelte barnehage sin nettside for åpningstider.

Thyra barnehager har sommerstengt i uke 28 og 29.  Vi har stengt onsdag før skjærtorsdag, julaften og nyttårsaften. Dette er vedtatt i brukerrådet, og vil stå så lenge ingen melder ønsket behov om endring.

Planer og dokumenter

Årsplan for Thyra barnehager 2018-2020

Informasjon til nye foreldre

Handlingsplan mot mobbing

Brukerråd og FAU

Retningslinjer for brukerråd.

Medlemmene fra foreldrene på alle tre hus i 2018 - 2019 

Skytterveien

Teddybu: Maja Bostad Pallin
Bamsebu: Vara, Karianne Storsve (Even)
Knerten: Anniken Bostad Pallin Larsen
Lilleknerten: vara, Jøran Stoum Bugten

Torvsletta

Bissmiet: Marte Lund Thorsøe (Sigurd)
Knausen: vara, Maria Rønning  (Tian)
Klokkstein: Helle Marie K .Langørgen
Ustbakken:vara, Stine K. Fossum

Ustmyra

Maurtua: Ketil Hartmann
Bikuben: Lise Thesen Tombu

Vi har et rullerende system, og foreldre velges for 2 år av gangen. 

FAU:

Her velges det en representant per avdeling. Alle tre hus har felles FAU, men kan velge interne aktiviteter på husene. FAU har i hovedsak ansvar for ulike sosiale arrangement og aktiviteter utover det daglige, slik som juletrefest eller karneval, ansvar for fane 17. mai, vårdugnad, og sommeravslutning. Det velges en leder for FAU. første møte vil være i overgangen oktober/november.

Pedagogikk

Vi er inspirert av Reggio Emilias pedagogiske filosofi. Det betyr at vi jobber ut ifra et grunnsyn og barnesyn, der vi tror på det kompetente barnet. Med bakgrunn i vår filosofi, så har vi tatt ut elementer som vi har ekstra fokus på i vårt daglige arbeid, som er barns medvirkning, den voksne sin rolle og relasjon til barn, det fysiske læringsmiljøet. Barn skal møte gode, spennende og rike miljø.

Thyra barnehager er en enhet bestående av tre hus/barnehager der alle tre er avdelingsbarnehager. 

Barna på avdelingene er delt inn etter tilnærmet lik alder.

Vi deltar i tre nettverk;

Reggio Emilia-nettverket i Trondheim. Her jobber vi med erfaringsutveksling, dokumentasjonsarbeid, og pedagogiske refleksjoner over eget arbeid.

Nettverket Barn & Rom jobber med å løfte kompetansen på det fysiske læringsmiljøet, materialrikdom, tilgjengelighet, og møteplasser.

Nettverket for Grønt flagg, der vi utveksler erfaringer, kompetanse, og løfter vårt ansvar for å ivareta miljøet. 

Våre verdier

Trygghet - Humor - Yte - Raushet - Anerkjennelse= THYRA

Planleggingsdager høst 2020

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 14. august
  • Torsdag 8. oktober
  • Fredag 9. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

25.11.2013, frist for retting 01.11.2014: Lovlighetskontroll
21.05.2013, retting gjennomført 23.09.2013: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager

23.06.2020: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v. Saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Thyra barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 15.07.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004