Hjem Tillermyra barnehager

Tillermyra barnehager

Kontakt Tillermyra barnehager

Se kart

Organisering

Om barnehagen

Tillermyra barnehager består av Romemyra barnehage og Porsmyra barnehager. 

Vi har til sammen 130 barn 

Våre satsningsområder er lek, uteliv og biologisk mangfold i henhold til Grønt Flagg.

Leken har en sentral plass i barnehagen og dens egenverdi skal anerkjennes. Den er en arena for barns utvikling, læring, sosiale og språklige samhandlinger. Den voksne skal støtte og anerkjenne, observere leken og tilføre nye erfaringer og materialer for at barn skal få en rik lek.

Uteliv er en viktig del av barnehagens hverdag. Etter vår mening er kontakten med skog og mark en del av den gode barndommen, og vi ønsker å bidra til gode opplevelser og mye moro ute i det fri.

I forhold til biologisk mangfold, fokuserer vi på skogen og de som bor og lever der. Vi ønsker at barna skal få gode opplevelser i naturen, gjennom undring, sansing og oppdagelse. Barna skal få innsikt i og kunnskap om naturens mangfold og sporløs ferdsel.

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstid

Barnehagens åpningstid er kl. 07.00-16.30.

Feriestengt 

Barnehagen er stengt i påskeuken, uke 28 og 29 og i julen.

Kostpenger

Kostpengene betales i tillegg til kontingenten, kroner 280 pr måned. Juli er betalingsfri.

Brukerråd og Fau

Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetsleder. Brukerrådet skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet, innhold, brukere og ansatte som grupper, men ikke som enkeltpersoner.

Medlemmer i brukerråd 2017-2018

Lise Bonesmo, Porsmyra barnehage, Humla og Bikuben

Aina Veronica Nesmoen, Porsmyra barnehage, Humla

Andreas Lindberg, Porsmyra barnehage, Marihøna og Humla

Line Larsen, Romemyra barnehage, Grankongla

Anette Skjemastad, Romemyra barnehage, Grankongla

Silje P. Hatten, Romemyra barnehage, Myrsnella 

Ansatterepresentanter: 

Beate Haugen, Romemyra barnehage

Vegard Pallin, Romemyra barnehage

Elin Hagen, Porsmyra barnehage

Svanhild Furuholt, avdelingsleder

Kristin Høe, enhetsleder

Møtereferat brukerråd

Møtereferat 04.05.17..pdf

Brukerråd 7.11.17.pdf

FAU (foreldrenes arbeidsutvalg)

Fau er 

Medlemmer i FAU 2017-2018

Mer om Tillermyra barnehager

Årsplan og dokumenter

Årsplanen er bygd på barnehageloven, rammeplan for barnehager og enhetsavtalen for Trondheim kommune 2015-2018.

Årsplanen er personalets arbeidsredskap i det pedagogiske arbeidet med barna og den er til innsikt og orientering for foreldre/foresatte og andre samarbeidspartnere i barnehagen.

Årsplan 2017-2018.pdf

Rammeplan for barnehagen, pdf

Planleggingsdager høst 2020

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 14. august
  • Torsdag 8. oktober
  • Fredag 9. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

28.05.2014, Lovlighetskontroll

14.06.2016, retting gjennomført 14.03.2017. Porsmyra barnehage tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

05.10.2018, retting gjennomført 11.6.2019. Romemyra barnehage - rapport fra tilsyn 05.10.18 jamfør forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler med videre - varsel om pålegg

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Tillermyra barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefonnummer direkte til avdelingene: 

PORSMYRA

Bikuben 480 13 062

Humla 480 13 063

Marihøna 480 13 065

Sommerfuglen 954 70 532

Tusenbeinet 480 13 064

ROMEMYRA

Furukvisten 480 13 066

Grankongla 480 13 069

Myrsnella 480 13 067

Røsslyngen 480 13 068

Sist oppdatert: 13.02.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006