Tillermyra barnehager

Kontakt Tillermyra barnehager

Finn ansatt og se kart

Organisering

Om barnehagen

Tillermyra barnehager består av Romemyra barnehage og Porsmyra barnehager.

Vi har til sammen 130 barn og 40 ansatte. De ansatte hos oss har ulik bakgrunn når det gjelder kultur, erfaring og utdanning. Det gir oss et mangfold i møte med barn og foreldre. 

Våre satsingsområder er lek, rommet som den tredje pedagog og bærekraft i henhold til Grønt Flagg.

Leken har en sentral plass i barnehagen og dens egenverdi skal anerkjennes. Den er en arena for barns utvikling, læring, sosiale og språklige samhandlinger. Den voksne skal støtte og anerkjenne, observere leken og tilføre nye erfaringer og materialer for at barn skal få en rik lek.

Barnehagens læringsmiljø med personalets holdninger, rom og materialer er en viktig og vesentlig pedagogisk ressurs. Vi skal skape gode møteplasser for barna, som innbyr til felles aktivitet og lek, der fellesskap og samskaping er i fokus. Barna skal få bruke og uttrykke seg ved hjelp av ulike materialer og verktøy. De skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna skal bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser.

Uteliv er en viktig del av barnehagens hverdag. Etter vår mening er kontakten med skog og mark en del av den gode barndommen, og vi ønsker å bidra til gode opplevelser og mye moro ute i det fri.

FNs bærekraftsmål gjelder for alle verdens land, og vi i Norge er forpliktet til å jobbe for å nå disse målene. Bærekraftig utvikling omfatter tre dimensjoner; økonomi, sosiale forhold og miljø/klima og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn.

Barnehagen kildesorterer, er aktiv gjenbruker og har et bevisst forhold til forbruk. Barna har gode opplevelser i naturen som bevisstgjør forståelsen for å ivareta den. Barnehagen ivaretar folkehelseperspektivet i arbeidet med barn gjennom aktivt arbeid med kosthold og livsmestring.

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Åpningstid

Barnehagens åpningstid er kl. 07.00-16.30.

Feriestengt

Barnehagen har stengt onsdag før Skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften. Fra 2021 har barnehagen tre uker sommerferiestengt, i ukene 28-29 og 30.

Kostpenger

Kostpengene betales i tillegg til kontingenten, kroner 330 pr måned. Juli er betalingsfri.

Samarbeidsutvalg og FAU

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalg er et rådgivende, kontaktskapende og samordnet organ.

Det skal ivareta brukernes interesser. 

Det består av to foreldrerepresentanter og to ansatterepresentanter fra hvert hus i tillegg til enhetsleder og fagleder. 

Samarbeidsutvalget har to møter i halvåret. 

FAU

I vår barnehage er det foreldrene til 4 åringene som sitter i FAU. 

FAU skal bidra til å skape gode, sosiale opplevelser for barn og foreldre.

Årsplan 

Årsplan 

Årsplanen er bygd på barnehageloven, rammeplan for barnehager og enhetsavtalen for Trondheim kommune 2023-2026.

Årsplanen er personalets arbeidsredskap i det pedagogiske arbeidet med barna og den er til innsikt og orientering for foreldre/foresatte og andre samarbeidspartnere i barnehagen.

Årsplan 2023-2026 Tillermyra Barnehager.pdf

Rammeplan for barnehager

Rammeplanen er en offentlig vedtatt læreplan som gjelder for alle barnehager i Norge. Rammeplanen er en forskrift til barnehageloven som beskriver mer detaljert hva barnehagen skal inneholde og hvilket ansvar personalet har. Alle barnehager skal bygge sitt arbeid på det som står i Rammeplanen.

Rammeplan for barnehagen, pdf

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2024/25

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • 12. august 2024
  • 13. august 2024
  • 31. januar 2025
  • 23. juni 2025
  • 24. juni 2025

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Tillermyra barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefonnummer direkte til avdelingene:

Porsmyra

Bikuben 48 01 30 62

Humla 48 01 30 63

Vepsen 48 01 30 64

Marihøna 48 01 30 65

Sommerfuglen 95 47 05 32

Romemyra

Furukvisten 48 01 30 66

Grankongla 48 01 30 69

Myrsnella 48 01 30 67

Røsslyngen 48 01 30 68

TK-kode: 062134

Adresse: Romemyra 70, 7091 TILLER

Leder

Mette Ryen Loe
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Anita Miranda Berge

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Natallia D. Bjørge

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Brit Randi Brå

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Fatima Elfarisi

Barne/ung.arb.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Anita Ericsson

Barnehagelærer

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Tina Fischer

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Lars Folstad

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Halfrid Pauline Forodden

Barnepleier

E-post:

Malin Haga

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Elin Hagen

Omsorgsarbeider

Telefon:

E-post:

Nina Sagen Harbak

Pedagogisk leder I

Telefon:

E-post:

Beate Haugen

Avdelingsleder I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Merete Hepsø

Pedagogisk leder II

Direktetelefon:

E-post:

Anne Marit Hess

Barne/ung.arb.

E-post:

Gunn Torill Hinsverk

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Marius Jensen

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Tove Johansen

Pedagogisk leder

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Rukiye Kizilirmak

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Sandra Christin Kojen

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Nina Lagesen

Pedagogisk leder IV

Telefon:

E-post:

Oda Negård Larsen

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Therese Larsen

Barnehagelærer

E-post:

Qiaolin Li

Assistent (barnehage)

E-post:

Wanda Christine Lund

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Marte Martinussen

Pedagogisk leder

E-post:

Vegard Pallin

Barne/ung.arb. II

E-post:

Hanne Rishaug

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Anne Mette Rottem

Pedagogisk leder III

Telefon:

E-post:

Rosa Rønning

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Alice Saithong

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Linn Merete Haugom Saltvik

Barnehagelærer

Direktetelefon:

E-post:

Pia Schjetlein

Pedagogisk leder

Telefon:

E-post:

Trine Merete Sprauten

Barnepleier

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Trine Selnes Sørgård

Spesialpedagog m/master

Telefon:

E-post:

Cecilie Bjørgvik Tystad

Hjelpepleier

E-post:

Sara Rydberg Tørhaug

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 22.11.2023

062134

Fant du det du lette etter?