Hjem Tillermyra barnehager

Tillermyra barnehager

Kontakt Tillermyra barnehager

Se kart

Organisering

Om barnehagen

Tillermyra barnehager består av Romemyra barnehage og Porsmyra barnehager.

Vi har til sammen 130 barn.

Våre satsingsområder er lek, rommet som den tredje pedagog og bærekraft i henhold til Grønt Flagg.

Leken har en sentral plass i barnehagen og dens egenverdi skal anerkjennes. Den er en arena for barns utvikling, læring, sosiale og språklige samhandlinger. Den voksne skal støtte og anerkjenne, observere leken og tilføre nye erfaringer og materialer for at barn skal få en rik lek.

Barnehagens læringsmiljø med personalets holdninger, rom og materialer er en viktig og vesentlig pedagogisk ressurs. Vi skal skape gode møteplasser for barna, som innbyr til felles aktivitet og lek, der fellesskap og samskaping er i fokus. Barna skal få bruke og uttrykke seg ved hjelp av ulike materialer og verktøy. De skal få undersøke, oppdage og forstå sammenhenger, utvide perspektiver og få ny innsikt. Barna skal bruke hele kroppen og alle sanser i sine læringsprosesser.

Uteliv er en viktig del av barnehagens hverdag. Etter vår mening er kontakten med skog og mark en del av den gode barndommen, og vi ønsker å bidra til gode opplevelser og mye moro ute i det fri.

FNs bærekraftsmål gjelder for alle verdens land, og vi i Norge er forpliktet til å jobbe for å nå disse målene. Bærekraftig utvikling omfatter tre dimensjoner; økonomi, sosiale forhold og miljø/klima og er en forutsetning for å ta vare på livet på jorden slik vi kjenner det. Barna skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for et mer bærekraftig samfunn.

Barnehagen kildesorterer, er aktiv gjenbruker og har et bevisst forhold til forbruk. Barna har gode opplevelser i naturen som bevisstgjør forståelsen for å ivareta den. Barnehagen ivaretar folkehelseperspektivet i arbeidet med barn gjennom aktivt arbeid med kosthold og livsmestring.

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstid

Barnehagens åpningstid er kl. 07.00-16.30.

Feriestengt

Barnehagen har stengt onsdag før Skjærtorsdag, jul- og nyttårsaften. Fra 2021 har barnehagen tre uker sommerferiestengt, i ukene 28-29 og 30.

Kostpenger

Kostpengene betales i tillegg til kontingenten, kroner 300 pr måned. Juli er betalingsfri.

Brukerråd og FAU

Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetsleder. Brukerrådet skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet, innhold, brukere og ansatte som grupper, men ikke som enkeltpersoner.

Medlemmer i brukerråd 2020-2021

Marthe Isdahl Solem, Grankongla, Romemyra

Randi Wågø Dahl, Grankongla, Romemyra

ny Porsmyra

Ansatterepresentanter:

Beate Haugen, Porsmyra barnehage

Vegard Pallin, Romemyra barnehage

Elin Hagen, Porsmyra barnehage

Svanhild Furuholt, avdelingsleder

Kristin Høe, enhetsleder

Møtereferat brukerråd

Møtereferat 04.05.17..pdf

Brukerråd 7.11.17.pdf

FAU (foreldrenes arbeidsutvalg)

Fau er

Medlemmer i FAU

er foreldrene til årets 4-åringer på hvert hus

Mer om Tillermyra barnehager

Årsplan og dokumenter

Årsplanen er bygd på barnehageloven, rammeplan for barnehager og enhetsavtalen for Trondheim kommune 2019-2022.

Årsplanen er personalets arbeidsredskap i det pedagogiske arbeidet med barna og den er til innsikt og orientering for foreldre/foresatte og andre samarbeidspartnere i barnehagen.

Årsplan 2019-2022

Rammeplan for barnehagen, pdf

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 29. januar
  • Fredag 18. juni
  • Fredag 13. august
  • Torsdag 14. oktober
  • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

  • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
  • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

28.05.2014, Lovlighetskontroll

14.06.2016, retting gjennomført 14.03.2017. Porsmyra barnehage tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

05.10.2018, retting gjennomført 11.6.2019. Romemyra barnehage - rapport fra tilsyn 05.10.18 jamfør forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler med videre - varsel om pålegg

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Tillermyra barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Telefonnummer direkte til avdelingene:

Porsmyra

Bikuben 48 01 30 62

Humla 48 01 30 63

Marihøna 48 01 30 65

Sommerfuglen 95 47 05 32

Tusenbeinet 48 01 30 64

Romemyra

Furukvisten 48 01 30 66

Grankongla 48 01 30 69

Myrsnella 48 01 30 67

Røsslyngen 48 01 30 68

Sist oppdatert: 12.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004