Tonstad og Myrskogen barnehage

Kontakt Tonstad og Myrskogen barnehage

Se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Om Tonstad og Myrskogen barnehager

Tonstad og Myrskogen barnehager består av 2 barnehagebygg. Tonstad barnehage har adresse Tonstadgrenda 31 og Myrskogen barnehage har adresse Gjerlovs veg 2. Barnehagene har en felles årsplan og samarbeider på tvers om både innhold og praksis.

Tonstad barnehage består av 3 avdelinger: Bjørnehiet (3-6 år), Varghiet (3-6 år) og Revehiet (1-3 år).

Myrskogen barnehage består av 2 baser: Krekling (1-3 år) og Soldogg (3-6 år).

Er dere ny i barnehagen anbefaler vi dere å lese vår informasjonsbrosjyre. Her har vi sammenfattet mye av det foreldre lurer på.

Våre åpningstider

Vi holder åpent alle hverdager mandag-fredag.

Våre to barnehagebygg har ulik åpningstid:

Tonstad barnehage: 07.15-16.30

Myrskogen barnehage: 06.45-16.30

Ved høytider (jul & påske) praktiserer barnehagen redusert åpningstid, 08.00-16.00. Det kan også bli aktuelt å slå sammen byggene.

I barnehageåret 2021/2022 er barnehagen stengt:

 • 13. august 2021 (Planleggingsdag)
 • 14. og 15. oktober 2021 (Planleggingsdag)
 • 24. desember 2021 (Julaften)
 • 31. desember 2021 (Nyttårsaften)
 • 28. januar 2022 (Planleggingsdag)
 • 13. april 2022 (Påske)
 • 24. juni 2022 (Planleggingsdag)
 • Sommerstengt uke 28, 29 og 30 i 2022

I tillegg er barnehagen stengt alle offentlige høytidsdager, se skole og barnehagekalenderen for mer informasjon.

Årsplan og vårt pedagogiske grunnsyn

Tonstad og Myrskogen arbeider etter den samme årsplanen og de samme verdiene.

Årsplanen vår er gjeldene i perioden 01.08.21-31.07.23

Årsplan for Tonstad og Myrskogen barnehager

Samarbeidsutvalg og Foreldreråd

For å sikre samarbeid med barnas hjem, skal alle barnehager ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg.

Foreldrerådet skal bestå av foreldre og fremme foreldrenes fellesinteresser og bidra til at samarbeidet mellom barnehagen og foreldregruppen skaper et godt barnehagemiljø.

Foreldreråd Myrskogen barnehage 2021/2022

Foreldreråd Tonstad barnehage 2021/2022

Samarbeidsutvalget skal bestå av foreldre og ansatte i barnehagen. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.

Samarbeidsutvalg Myrskogen barnehage 2021/2022

Samarbeidsutvalg Tonstad barnehage 2021/2022

Myrskogen

Myrskogen barnehage har adresse Gjerlovs veg 2, i 2. etg. over Rema 1000. Følg gangvei ved siden av bygget for å komme til inngangspartiet.

Barnehagen har en storbarnsavdeling og en småbarnsavdeling med hver sin inngangsdør.

Krekling

Krekling er vår småbarnsavdeling med for tiden 19 barn. Avdelingen organiserer seg i mindre grupper og disponerer store og luftige arealer. Her jobber det 9 voksne.

Avdelingen har vognbod hvor sovevogner kan oppbevares over natt/helg.

Direktenummer til avdelingen er: 48 12 34 17/90 17 37 85

Soldogg

Soldogg er vår storbarnsavdeling og har for tiden 34 barn. Her jobber det 9 voksne.

Direktenummer til avdelingen er: 94 82 65 63/48 11 46 82/90 14 86 37

Barnehageåret 2021/2022 vil barnetall og antall bemanning endre seg.

Tonstad barnehage

Tonstad barnehage har adresse Tonstadgrenda 31 og har vært en etablert barnehage i nærmiljøet siden 1982.

Barnehagen har 3 grupper fordelt i 3 garderober.

Revehiet

Revehiet er vår småbarnsavdeling med fortiden 22 barn. Avdelingen organiserer seg i mindre grupper og disponerer store og luftige arealer. Her arbeider det 8 voksne.

Tilknyttet Revehiet er det en utvendig sovebod. Her kan sovevogner oppbevares (på eget ansvar) over natten/helgen.

Direktetelefon til Revehiet er: 94 83 28 15/46 82 13 87

Bjørnehiet

Bjørnehiet holder til i 1. etasje og har for tiden 15 barn på sin avdeling. De samarbeider tett sammen med Varghiet om det pedagogiske innholdet. Her arbeider tre voksne

Direktetelefon til Bjørnehiet er: 94 85 86 70

Varghiet

Varghiet holder til i sokkel og har for tiden 25 barn på sin avdeling. De samarbeider tett sammen med Bjørnehiet om det pedagogiske innholdet. På Varghiet er det 4 voksne o gen lærling.

Direktetelefon til Varghiet er: 94 83 21 97

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 18. august 2023
 • Torsdag 12. oktober 2023
 • Fredag 13. oktober 2023
 • Fredag 26. januar 2024
 • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Tilsynsrapporter

09.06.2023: Tilsyn etter lov om barnehager
 - Pålegg er etterkommet og saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Tonstad og Myrskogen barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 062138

Adresse: Tonstadgrenda 31, 7091 TILLER

Leder

Per Morten Stendahl
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Sist oppdatert: 06.12.2023

062138

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward