Hjem Utleira barnehager

Utleira barnehager

Kontakt Utleira barnehager

Se kart

Organisering

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Velkommen til Utleira barnehager

Utleira barnehager er en stor enhet som består av Kastbrekka barnehage og Stubban barnehage. Til sammen gir vi barnehagetilbud til 190 barn og vi er 48 ansatte til sammen. Trondheim kommune har som målsetting å skape nærhet til tjenestene gjennom satsing på «store lille Trondheim». Det vil si at brukerne skal møte allsidig, god kompetanse og kvalitet som er stordriftsfordeler samtidig som nærhet til tjenestene er viktig som man opplever i mindre kommuner. For våre barnehager betyr det mange ansatte, allsidig fagkompetanse og store fleksible arealer. Vår hverdag består i å dele inn barn og personale i mindre grupper for å skape best mulig kvalitet i de nære relasjonene. Dette arbeidet kaller vi derfor den «store lille barnehagen». 

Barnehagene har satsingsområder friluftsliv og fysisk aktivitet og IKT. Vi tenker at disse områdene er viktige for barndommen i dag. Vi kommer tilbake til planene innen hvert enkelt område i del 2 av årsplanen.

Vår felles utfordring er å skape en best mulig hverdag for barn og voksne innenfor de rammene vi har.


Rune Midtlyng
Enhetsleder Utleira barnehager

Informasjonsbrosjyre

Åpningstider

Vår åpningstid er: 07.00-16.45

Sommerstengt uke 28 og 29

Barnehagen er stengt julaften og onsdag før påske.

Brukerråd og FAU

Leder brukerråd:

Kristin Thommesen, tlf: 917 85 320

Bjørn Stian Kolbeinsen

Trude Iversen, tlf: 90764034

FAU Kastbrekka:

Leder:

Kristine Kjølsvik Mo, tlf: 90236399

FAU Stubban:

Leder:

Martha Irene Grøseth, tlf: 924 12 806

Årsplan Utleira barnehager

Planleggingsdager 2019

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

Fredag 25. januar
Fredag 21. juni
Fredag 16. august
Torsdag 10. oktober
Fredag 11. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2019/2020

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

25.11.2014, Barnehagebasert vurdering.
25.11.2016, Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Utleira barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 08.04.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004