Utleira barnehager

Kontakt Utleira barnehager

Se kart

Organisering

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Velkommen til Utleira barnehager

Utleira barnehager er en stor enhet som består av Kastbrekka barnehage og Stubban barnehage. Til sammen gir vi barnehagetilbud til 190 barn og vi er 48 ansatte til sammen. Vår hverdag består i å dele inn barn og personale i mindre grupper for å skape best mulig kvalitet i de nære relasjonene, og en opplevelse av å høre til og være en del av fellesskapet.

Barnehagene har satsingsområdene friluftsliv og fysisk aktivitet og IKT. Vi tenker at disse områdene er viktige for barndommen i dag.

Visjonen vår tar vi med oss i arbeidet med barna på barnehagen:

Utleira barnehager - Mulighetenes barnehage

Lek og omsorg i et aktivt og digitalt fellesskap

-Møt det nye ta vare på det gamle

Barnehagene har de siste to årene hatt god erfaring med foreldreaktiv tilvenning (Liten og ny) ved oppstart i barnehagen, og det skal vi fortsette med. Vi deltar også i satsningen Regional Ordning for Kompetanseutvikling (REKOM) med tema mot til å lede. Utleira barnehager har et stort fokus på å gi barna i barnehagen et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. 

Barnehagene samarbeider godt med flere aktører i nærmiljøet, og da særlig Utleira skole, Utleira IL, biblioteket og Risvollan helse og velferdssenter. Sammen med Utleira skole har vi samarbeidet i piloten "Bedre Skolestart" med fokus på å gi de eldste barna i barnehagen en så god overgang som mulig til SFO og skole.

Vår felles utfordring er å skape en best mulig hverdag for barn og voksne innenfor de rammene vi har. 

Barn og unges oppvekst er ingen lek, men vår FELLES ansvar!

Ingrid Bjørsagård - enhetsleder Utleira barnehager

Årsplan Utleira barnehager

Åpningstider

Vår åpningstid er kl. 07.00-16.45

Sommerstengt uke 28, 29 og 30

Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før påske.

Samarbeidsutvalg og FAU

Samarbeidsutvalg
 • Leder: Håkon Øye Amundsen, telefon: 41 31 88 32
 • Ingvild Sæter Bøe
 • Tonje H. Aune Hatmyr
 • Bente Danielsen, Orion
 • Unni Muller, Ellemelle
 • Anna Saniukiewicz
 • Lena Helmersen, avdelingsleder Kastbrekka
 • Jannicke Hegge, avdelingsleder Stubban
 • Ingrid Bjørsagård, enhetsleder
Møtereferater
FAU Kastbrekka
 • Camilla Finneide
 • Marthe Slotterøy Isaksen
 • Robert Storsve
 • Siv Chanida Hveding
 • Annika Ditlefsen
 • Lars Erling Killingberg
FAU Stubban
 • Tonje Hatmyr
 • Katinka Didrichsen
 • Brit Avdal Falck
 • Malin Trønningsdal Østberg
 • Mette Helene Finnøien
 • Ole Jakob Solbu Bjerkan

Planleggingsdager 2023

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 27. januar
 • Fredag 23. juni
 • Fredag 18. august
 • Torsdag 12. oktober
 • Fredag 13. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Oppvekstadministrasjonen behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

 • Oppvekstadministrasjonen fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
 • Klima- og miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

25.11.2014:

Barnehagebasert vurdering.

25.11.2016:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Utleira barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 032133

Sist oppdatert: 26.06.2023

032133

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk00045M