Utleira barnehager

Kontakt Utleira barnehager

Finn ansatt og se kart

Organisering

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Velkommen til Utleira barnehager

Utleira barnehager er en stor enhet som består av Kastbrekka barnehage og Stubban barnehage. Til sammen gir vi barnehagetilbud til 190 barn og vi er 48 ansatte til sammen. Vår hverdag består i å dele inn barn og personale i mindre grupper for å skape best mulig kvalitet i de nære relasjonene, og en opplevelse av å høre til og være en del av fellesskapet.

Barnehagene har satsingsområdene friluftsliv og fysisk aktivitet og IKT. Vi tenker at disse områdene er viktige for barndommen i dag.

Visjonen vår tar vi med oss i arbeidet med barna på barnehagen:

Utleira barnehager - Mulighetenes barnehage

Lek og omsorg i et aktivt og digitalt fellesskap

-Møt det nye ta vare på det gamle

Barnehagene har de siste to årene hatt god erfaring med foreldreaktiv tilvenning (Liten og ny) ved oppstart i barnehagen, og det skal vi fortsette med. Vi deltar også i satsingen Regional Ordning for Kompetanseutvikling (REKOM) med tema mot til å lede. Utleira barnehager har et stort fokus på å gi barna i barnehagen et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø. 

Barnehagene samarbeider godt med flere aktører i nærmiljøet, og da særlig Utleira skole, Utleira IL, biblioteket og Risvollan helse- og velferdssenter. Sammen med Utleira skole har vi samarbeidet i piloten "Bedre Skolestart" med fokus på å gi de eldste barna i barnehagen en så god overgang som mulig til SFO og skole.

Vår felles utfordring er å skape en best mulig hverdag for barn og voksne innenfor de rammene vi har. 

Barn og unges oppvekst er ingen lek, men vårt FELLES ansvar!

Ingrid Bjørsagård - enhetsleder Utleira barnehager

Årsplan Utleira barnehager

Åpningstider

Vår åpningstid er kl. 07.00-16.45

Sommerstengt uke 28, 29 og 30

Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før påske.

Samarbeidsutvalg og FAU

Samarbeidsutvalg
 • Leder: , telefon: 41 31 88 32
 • Ingvild Sæter Bøe
 • Tonje H. Aune Hatmyr
 • Bente Danielsen, Orion
 • Unni Muller, Ellemelle
 • Anna Saniukiewicz
 • Lena Helmersen, avdelingsleder Kastbrekka
 • Jannicke Hegge, avdelingsleder Stubban
 • Ingrid Bjørsagård, enhetsleder
Møtereferater
FAU Kastbrekka
 • Camilla Finneide
 • Marthe Slotterøy Isaksen
 • Robert Storsve
 • Siv Chanida Hveding
 • Annika Ditlefsen
 • Lars Erling Killingberg
FAU Stubban
 • Tonje Hatmyr
 • Katinka Didrichsen
 • Brit Avdal Falck
 • Malin Trønningsdal Østberg
 • Mette Helene Finnøien
 • Ole Jakob Solbu Bjerkan

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2024/25

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • 12. august 2024
 • 13. august 2024
 • 31. januar 2025
 • 23. juni 2025
 • 24. juni 2025

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Utleira barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 032133

Adresse: Kastbrekkvegen 8, 7036 TRONDHEIM

Leder

Ingrid Bjørsagård
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Linn Andersen

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Vera Strand Asbøll

Spesialpedagog m/master

E-post:

Aleyna Lambertsen Ayal

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Maria Bang

Pedagogisk leder I

E-post:

Espen Berge

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Mats Raymon Bjørkøy

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Sunniva Marie Bjørsvik

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Mari Stadsøy Borgen

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Kristin Brattli

Pedagogisk leder III

Telefon:

E-post:

Thea Alinde Brenne

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Kari Brøttemsmo

Pedagogisk leder I

Telefon:

E-post:

Oddrun Vigdis Dahlen

Barne- og u.arb m/fags 1,5 år

Telefon:

E-post:

Bente Danielsen

Pedagogisk leder

E-post:

Nina Vigdal Engesmo

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Christin Evans

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Guro Forsberg

Pedagogisk leder I

E-post:

Malin Ålberg Fyhn

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Telefon:

E-post:

Hanne Smedsrud Gammelgård

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Arve Granås

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Turid Moen Hagerup

Pedagogisk leder m/master

Direktetelefon:

E-post:

Ingvild Hallem

Assistent (barnehage)

E-post:

Hanne-Cathrine Halsli

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Maria Sagberg Hanssen

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Direktetelefon:

E-post:

Jannicke Hegge

Avdelingsleder II

Telefon:

E-post:

Lena Overvik Helmersen

Avdelingsleder II

Direktetelefon:

E-post:

Solfrid Vaagan Hofset

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Terese Hofstad

Barnehagelærer I

Telefon:

E-post:

Grete Johansen

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Karl Henrik Johansen

Barnehagelærer

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Karina Karlsen

Spesialpedagog

E-post:

Iram Khalil

Barnehagelærer

E-post:

Mari Melgård Kirknes

Barne/ung.arb.

E-post:

Elizabeth Krakowiak

Barne/ung.arb. I

Direktetelefon:

E-post:

Randi Stensheim Larsen

Barne/ung.arb.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Elisabeth Bjerkvik Leksen

Barnehagelærer I

Telefon:

E-post:

Sigurd Shetelig Løvvik

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Maud Kristine Mjelle

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Julie Holmenes Moen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Unni Linnea Müller

Miljøveileder

E-post:

Mabbe Nystrøm-Werkland

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Dorthe Kvaale Nøstmo

Barnehagelærer IV

E-post:

Dennis Andersen Oland

Assistent (barnehage)

E-post:

Runar Totland Osen

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Emilie Havnør Paulsen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Kirsti Ovedie Rystad

Barne- og u.arb m/fags 1,5 år

Direktetelefon:

E-post:

Siv Røen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Anna Saniukiewicz

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Grete Sletvold

Pedagogisk leder III

E-post:

Kai Thomas Kjørmo Spilling

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Natalie Sundberg

Barnehagelærer m/master

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Katrine Sundli

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Celina Stoum Svendsen

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Elin Thomassen

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Toril Vollan

Pedagogisk leder III

Telefon:

E-post:

Laila Synnøve Withbro

Pedagogisk leder

E-post:

Sist oppdatert: 15.03.2024

032133

Fant du det du lette etter?