Hjem Utleira barnehagerKastbrekka barnehage

Kastbrekka barnehage

Kontakt Kastbrekka barnehage

Se kart

Organisering

For mer informasjon om oss, se Utleira barnehager

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte.

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Velkommen til Kastbrekka

Barnehagen har tre storbarnsbaser hvorav to er utebaser og en er ordinær storbarn. Vi har også to småbarnsbaser.

Barnehagen er moderne innredet med verkstedrom til forming, eget sanserom, et AV/ musikkrom og satsing innen IKT. Barnehagen ligger i et idyllisk nærmiljø med skogen og marka som nærmeste nabo. Vi har et flott uteareal med varierte aktiviteter i tillegg til bålhytte og fotballbane.

Storbarn (3-6 år)

Elle melle

Velkommen til Elle Melle!

Vi er en base med 20 barn i alderen 2-6 år.

På Elle melle har vi fokus på en god struktur i hverdagen og å tilrettelegge for barns behov, medvirkning og for et godt gruppefellesskap. Dette gjør vi ved å ha fokus på lek i små grupper, men også fellesaktiviteter for å styrke samhold og trivsel.

Vi er opptatt av å skape gode relasjoner, ha fokus på medmenneskelig likeverd og å bruke humor i hverdagen. Det skal være gøy å være på Elle melle.

Vi er med på å støtte barns nysgjerrighet, vitebegjær og å gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskap og ferdigheter.

Barna får oppleve at digitale verktøy kan være en kilde til lek og innhenting av kunnskap, både inne i barnehagen og ute i naturen. Vi bruker våre digitale verktøy i pedagogisk arbeid, som blant annet i temaarbeid. 

To ganger i uken går vi på tur i både nærmiljø, skog og by. Vi har også fokus på miljøarbeid og hvordan vi tar vare på naturen.

For oss er det viktig med god kommunikasjon med dere foreldre og legger vekt på samtale ved henting og bringing.

 

Telefon: 94 83 89 75

Epost: elle-melle.smidalenutleir@trondheim.kommune.no

Virre vapp

Velkommen til Virre Vapp!

Her er det 26 barn og 5 voksne. Vi er en glad og engasjert gjeng som gleder oss sammen med barna ute i friluft. Alle har vi kompetanse og erfaring på området friluft og har gode holdninger og verdier til å være utendørs. Dette ønsker vi å videreformidle til barna! Vi ser gleden av å være ute i all slags vær og bruker naturen som vårt viktigste verktøy. På Virre Vapp har vi en lett og ledig tone, det skal være enkelt for barn og voksne å snakke sammen. Vi ønsker selvstendige barn på Virre Vapp og selvstendighetstrening er derfor en naturlig og stor del av hverdagen vår.

Vi jobber mye i mindre barnegrupper, på tur,i lek eller ved tilrettelagte aktiviteter. I år har vi tre primærgrupper der hver gruppe har en gruppeleder som følger barna i den gruppa gjennom året. Vi deler også opp i grupper på kryss og tvers av basene enkelte dager. Dette for å kunne bli kjent med flere barn på samme alder og benytte oss av de voksenressursene som finnes på huset.

På Virre Vapp er skogen vår største lekeplass! Barna bruker leken som bearbeiding av virkeligheten og de voksne er alltid tilgjengelige. Vi ønsker å få til en fin balanse mellom tilrettelagte aktiviteter, rom for impulsivitet og uformelle læringssituasjoner knyttet til hverdagsaktiviteter og her- og- nå- situasjoner. Vi fokuserer mye på mestring på Virre Vapp. Skogen er en flott arena for å lære å kjenne kroppen sin! Vi skal respektere barns forskjellighet, men også la barna utfordre hverandre. Vi prøver å skape et trygt læringsmiljø, inne og ute, og ønsker å skape en viss nysgjerrighet så læreviljen kommer fra barna selv. Samhandling mellom barn skaper mye læring, og dette er det rom for hos oss. På onsdagene drar vi alltid på fellestur, og da fokuserer vi på at barna skal lære av og hjelpe hverandre.

Telefonnummer: Fjellrevgruppa 90 41 70 14 og Bjørne- og Gaupegruppa 91 80 16 41

E-post: virre-vapp.smidalenutleir@trondheim.kommune.no

Rygg i rand

Vi er en friluftsbase med 24 barn og 4 voksne.

Personalgruppa vår består av mennesker som er glade i, og som brenner for uteliv i barnehagen. Dette mener vi er en forutsetning for å kunne jobbe på en friluftsbase.

Personalgruppa er sammensatt av ulike personer, men med en allsidig kompetanse, hvor hver enkelt har mye å by på. Ikke bare innenfor friluftsliv men også andre fagområder som for eksempel fysisk aktivitet, musikk, dans og drama og kultur. Vi er engasjerte voksne som bruker glede som motivasjonskilde for barn og voksne.

For oss er det aller viktigste å gi barna gode opplevelser av å være ute i all slags vær. Vi liker å si at naturen er vårt viktigste verktøy, her ligger det mye læring og metoder for kreativitet, innenfor alle årstider.

Telefonnummer: 48 23 26 70 / 48 26 52 40

E-post: ryggirand.smidalenutleir@trondheim.kommune.no

Småbarn (0-3 år)

Vi er en småbarnsbase med 28 barn i alderen 1-3 år. Barna er delt i to grupper som heter Akka Bakka og Birkebane. Vi jobber mye på tvers av gruppene. Vi har felles areal som stellerom, garderobe, spiseplass og rom for lek. I hverdagen deler vi gruppene og fordeler oss i de ulike rommene, når vi er på tur eller er ute. Vi er mange barn og ser det som viktig og nødvendig å organisere oss i mindre grupper. Små barn trenger nærhet, trygghet og små grupper, dette tror vi skaper mer struktur og oversiktlighet for barna så vel som oss voksne. I små grupper er det også enklere å se enkeltbarnet, dets forutsetninger og behov, som er viktig da vi voksne hele tiden skal ha barnets beste i fokus.

Vi ønsker å være trygge voksne som møter barn og foreldre, voksne som har tid, er tålmodige og gir barna nærhet og kos. Som personale har vi hovedfokus på de minste barnas behov for trygghet, omsorg og mestring. Vi ser det som viktig å skape en god hverdag preget av raushet, gode fang og blikk for hverandre. Å se hvert enkelt barn, være lydhøre og sensitive, være imøtekommende og være anerkjennende er viktige stikkord for oss i arbeid med små barn. Det å skape gode relasjoner og god selvfølelse hos barnet synes vi er en av de viktigste forutsetningene for barnets utvikling og læring. Ikke minst skal vi bidra til vennskap og positivt samspill mellom barn.

Telefonnummer:

  • Akka Bakka 91 82 41 51
  • Birkebane 91 81 66 92

E-post:

akka-bakka.smidalenutleir@trondheim.kommune.no

birkebane.smidalenutleir@trondheim.kommune.no

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 29. januar
  • Fredag 18. juni
  • Fredag 13. august
  • Torsdag 14. oktober
  • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Kastbrekka barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 26.08.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006