Hjem Vestkanten barnehager
Foto av Trolla, Møllebakken og Ilsvika
Foto av barnehagehusene Ilsvika, Møllebakken, Trolla

Vestkanten barnehager

Kontakt Vestkanten barnehager

Se kart

Organisering

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Enhetens administrasjon

Administrasjonen ved Vestkanten barnehager består av:

Enhetsleder, Britt Holm, telefon 95 76 79 15.

Avdelingsleder, Thina Johnsen Eid, telefon 46 42 36 86.

Konsulent, Astrid Bergsmyr, telefon 95 73 25 21.

Enhetens postmottak: vestkanten-bhg.postmottak@ou.trondheim.kommune.no

Søknad om barnehageplass fra 01.08.21

Fra 01.08.21 er det besluttet at Møllebakken barnehage skal midlertidig stenges. Begrunnelse: Tilpasning av barnehagekapasitet i Ilaområdet. Velkommen som søker til Ilsvika og Trolla barnehager.

Se presentasjon av Ilsvika barnehage

Se presentasjon av Trolla barnehage

Pedagogisk plattform

Vi ser det rike og kompetente barnet, med et medfødt potensiale. Vi skal legge til rette for at det lærende og lekende barnets behov for nysgjerrighet, utforskning og refleksjon, blir ivaretatt. Barnehagen skal tilby barna et godt og rikt miljø der de får mulighet til å variere måter å uttrykke seg på. Barn lærer gjennom alt de erfarer og opplever. Undring, nysgjerrighet, spørsmål og opplevelser skal danne grunnlaget for prosesser og prosjekter.

Barnehagens verdier

  • Vi på Vestkanten
  • Velkommen inn
  • Medvirkende medarbeiderskap
  • Fellesskap og vennskap
  • Lek og læring

Mat og matglede

Det serveres varmmåltid en gang per uke på alle barnehagene. Matlaging og kosthold er integrert i våre pedagogiske planer. Kostpris er 315 kroner per måned.

Liten og ny i barnehagen

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de yngste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart. Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken ette tildelt plass. Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge NTNU). Det er frivillig å delta i evalueringen.

Les mer om prosjektet

Informasjonsbrosjyre - Liten og ny i barnehagen

Planer og dokumenter

Følg oss

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram: Vestkanten barnehager

Samarbeidsutvalg og foreldrearbeidsutvalg

Alle foreldre til barna i barnehagen er med i foreldrerådet. Hver barnehage velger sine representanter til foreldrearbeidsutvalg og samarbeidsutvalg på hvert hus. Hvert husvise samarbeidsutvalg velger en representant til enhetens samarbeidsutvalg.

Foreldrearbeidsutvalgene arrangerer for eksempel "bli kjent treff" på høst, juletrefest, vinteraktiviteter, gjenbruksdag, kunstutstilling, sommerfest.

Samarbeidsutvalg er et rådgivende organ for ledelsen. Samarbeidsutvalg skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold. Rådene skal gjelde brukere og ansatte som grupper, og ikke enkeltpersoner.

I samarbeidsutvalgene møter ledelsen og representanter fra personalet i tillegg til foreldre

Faglige nettverk og satsinger

Vi deltar i faglige nettverk for å heve og vedlikeholde vår kompetanse, dele erfaringer og utvikle kvaliteten på tilbudet for barna.

Nettverk: BARN&Rom og Grønt flagg

Satsinger:

  • Fra 2018 "Flerfaglig blikk"
  • Fra 2018 " BARN&Rom - barnehagens pedagogiske læringsmiljø"
  • Fra høsten 2020 " Pedagogisk ledelse og læringsmiljø i barnehagen"
  • Fra våren 2021 "Liten og ny"

Enheten er en lærebedrift og tar imot elever fra videregående skole, lærlinger og studenter fra DMMH.

Feriestengt

Stengt i uke 28, 29 og 30.

Planleggingsdager 2021/2022

Våren 2021: Fredag 29.01.21. Fredag 18.06.21.

Høsten 2021: Fredag 13.08.21. Torsdag 14.10.21. Fredag 15.10.21

Våren 2022: Fredag 28.01.22, fredag 24.06.22

Rapporter

16.10.2020:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler - pålegg om retting

27.11.2016:

Lovlighetskontroll

23.01.2014:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Retting gjennomført 28.11.2014

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Vestkanten barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 26.02.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006