Hjem Vestkanten barnehager

Vestkanten barnehager

Kontakt Vestkanten barnehager

Se kart

Organisering

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Enhetens administrasjon

Administrasjonen ved Vestkanten barnehager består av: 

Enhetsleder, Britt Holm, telefon 957 67 915

Avdelingsleder, Thina Johnsen Eid, telefon 464 23 686 

Konsulent, Astrid Bergsmyr, telefon 957 32 521

Enhetens postmottak: vestkanten-bhg.postmottak@ou.trondheim.kommune.n

Feriestengning 

Sommeren 2021 holder vi stengt i uke 28, 29 og 30.

Kost

Kostpris er 315 kroner per måned. Det serveres varmmåltid to ganger per måned på alle barnehagene. Matlaging og kosthold er integrert i våre pedagogiske planer.

Barnehagens visjon

"Vestkanten barnehager skal være et godt sted å være der barn og voksne har en hverdag fylt med trygghet og glede!"

Planer og dokumenter

Enheten er en lærebedrift og tar imot elever fra videregående skole, lærlinger og studenter fra DMMH.

Brukerråd/foreldreutvalg

Alle foreldre til barna i barnehagen er med i foreldrerådet. De velger sine representanter til barnehagens brukerråd og foreldreutvalg.

Foreldrerådet og Brukerrådet skal ivareta barns og foreldres interesser når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i barnehagen.

Det er et foreldreutvalg (FAU) på hver barnehage.

Foreldreutvalgene arrangerer for eksempel juletrefest, skidag, sommerfest og dugnad.

Barnehagene har felles brukerråd. Hver barnehage har en foreldrerepresentant. Disse velges fra barnehagenes foreldrearbeidsutvalg (FAU). Brukerrådet er et rådgivende organ for enhetsleder. Brukerrådet skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold og brukere og ansatte som grupper, og ikke enkeltpersoner.

I brukerråd møter også enhetsleder og representanter fra personalet.

Planleggingsdager høst 2020

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 14. august
  • Torsdag 8. oktober
  • Fredag 9. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Skole- og barnehagekalenderen 2020/2021

Skole- og barnehagekalenderen 2021/2022

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning har ansvaret for å godkjenne barnehager i Trondheim kommune. Enheten fører også tilsyn etter barnehageloven, mens Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern.

Godkjenning

Kommunen avgjør søknad om godkjenning og setter vilkår for driften.

Tilsyn

Tilsyn er de aktivitetene som kommunen gjør for å sikre at barnehagene drives i samsvar med lov og forskrifter. Kommunen innhenter også informasjon, for eksempel fra brukerundersøkelser og årsmeldinger.

Alle trondheimsbarnehager skal ha tilsynsbesøk fra Fagenhet for oppvekst og utdanning minst en gang hvert fjerde år. Etterpå får barnehagen en rapport med frist for å lukke avvik og følge opp merknader.

Alle tilsynsrapporter blir offentliggjort.

Rapporter

27.11.2016, lovlighetskontroll.
23.01.2014, retting gjennomført 28.11.2014: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Vestkanten barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 18.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004