Vestkanten barnehager

Foto av Trolla og Ilsvika

Kontakt Vestkanten barnehager

Finn ansatt og se kart

Organisering

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Åpningstider

Trolla barnehage: 07.00-16.30.

Ilsvika barnehage: 07.15-16.30.

Jul: Barn og ansatte fra begge hus samles på Ilsvika barnehage. Vi har åpent fra 08.00-16.00 i mellomjula. Julaften og nyttårsaften stengt.

Påske: Barn og ansatte fra begge hus samles på Ilsvika barnehage. Vi har åpent 08.00-16.00 mandag og tirsdag i påskeuka. Onsdag før skjærtorsdag stengt.

Sommeren 2023 og 2024, har vi stengt uke 28, 29 og 30

Enhetens administrasjon

Administrasjonen ved Vestkanten barnehager består av:

Enhetsleder, , telefon 95 76 79 15.

Konsulent, , telefon 95 73 25 21.

Enhetens postmottak: .

Søknad om barnehageplass

Velkommen som søker til Ilsvika og Trolla barnehager.

Velkommen!

Ring gjerne, 95 76 79 15, enhetsleder Britt Holm:

 • For å avtale omvisning i barnehagene før du / dere søker
 • Om du / dere har spørsmål om barnehagene

Se presentasjon av Ilsvika barnehage

Se presentasjon av Trolla barnehage

Pedagogisk plattform

Vi ser det rike og kompetente barnet, med et medfødt potensiale. Vi skal legge til rette for at det lærende og lekende barnets behov for nysgjerrighet, utforskning og refleksjon, blir ivaretatt. Barnehagen skal tilby barna et godt og rikt miljø der de får mulighet til å variere måter å uttrykke seg på. Barn lærer gjennom alt de erfarer og opplever. Undring, nysgjerrighet, spørsmål og opplevelser skal danne grunnlaget for prosesser og prosjekter.

Barnehagens verdier

 • Vi på Vestkanten
 • Velkommen inn
 • Medvirkende medarbeiderskap
 • Fellesskap og vennskap
 • Lek og læring

Mat, matglede og kostpriser

Matlaging og kosthold er integrert i våre pedagogiske planer. Fra 01.10.23 er kostprisen 450 kroner per mnd

Hver dag:

 • Barna har med matpakke til frokost
 • Vi tilbyr frukt, grønnsaker, påsmurt brød og knekkebrød til ettermiddagsmat
 • Vi tilbyr vann og melk til alle måltider

En dag per uke:

 • Varm lunch

To dager i uka:

 • Barna har med matpakke til lunch. Dette sammenfaller med turdager. Ved planlagte turer skal barna ha med egen tursekk med mat og drikke

To dager i uka:

 • Vi tilrettelegger for smøremåltid med brød, pålegg og grønnsaker

Ulike arrangementer i regi av barnehagen dekkes av kostpengene

Informasjon som gis i månedsplaner og ukeplaner:

 • Hver avdeling informerer om hvilke faste dager som er matpakkedager, smørelunch og varmmat
 • Barns deltakelse i matforberedelser og matlaging vil inngå i de pedagogiske planene

Planer og dokumenter

Liten og ny i barnehagen

På Vestkanten barnehager har vi foreldreaktiv tilvenning i fem dager for de yngste barna. Det vil si at barn og foreldre inviteres til organiserte besøk før oppstart i barnehagen. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet i minimum fem dager. Tilvenningsmodellen er utviklet gjennom prosjektet "Liten og ny". I 2022 starter vi et samarbeid med Sentrum helsestasjon, som skal delta sammen med foreldre og ansatte på et treff i halvåret hvor vi tar opp ulike aktuelle tema.

Nyhetsbrev: Liten og ny i barnehagen

Følg oss

Følg oss gjerne på Facebook og Instagram: Vestkanten barnehager.

Samarbeidsutvalg og foreldrearbeidsutvalg

Alle foreldre til barna i barnehagen er med i foreldrerådet. Hver barnehage velger sine representanter til foreldrearbeidsutvalg og samarbeidsutvalg på hvert hus. Hvert husvise samarbeidsutvalg velger en representant til enhetens samarbeidsutvalg.

Foreldrearbeidsutvalgene arrangerer for eksempel "bli kjent treff" på høst, juletrefest, vinteraktiviteter, gjenbruksdag, kunstutstilling, sommerfest.

Samarbeidsutvalg er et rådgivende organ for ledelsen. Samarbeidsutvalg skal behandle og gi råd i saker som vedrører tjenestens kvalitet og innhold. Rådene skal gjelde brukere og ansatte som grupper, og ikke enkeltpersoner.

I samarbeidsutvalgene møter ledelsen og representanter fra personalet i tillegg til foreldre

Oversikt Vestkanten barnehager 2023-2024

Foreldrearbeidsutvalg Trolla barnehage

Belinda Johnsen, Maren Haugan Åsheim, Rikke Strømsnes, Angelee Elisabeth Keiserås, Eirin Stautland Nordtømme, Kristoffer Løkke Sørensen

Samarbeidsutvalg Trolla barnehage

Foreldre: Eirin Stautland Nordtømme, Kristoffer Løkke Sørensen

Ansatte:  Berit Larsen, Edith Stokken, Britt Holm (enhetsleder)

Foreldrearbeidsutvalg Ilsvika barnehage

Andreas Møen Laugsand, Ibrahim Roksa, Nikola Caksiras, Aslak Skjeldestad, Annette Haugsdal, Gunvor Sandholm 

Samarbeidsutvalg Ilsvika barnehage

Foreldre: Aslak Skjeldestad, Annette Haugsdal

Ansatte:  Anita Grindberg, Kristine Haus Lien, Britt Holm (enhetsleder)

Felles samarbeidsutvalg for begge hus

Ilsvika: Aslak Skjeldestad (forelder), Anita Grindberg (ansatt)

Trolla: Eirin Stautland Nordtømme (forelder), Edith Stokken (ansatt) 

Britt Holm (enhetsleder).

Henvendelse enhetsleder for ytterligere kontaktinformasjon.

Faglige nettverk og satsinger

Vi deltar i faglige nettverk for å heve og vedlikeholde vår kompetanse, dele erfaringer og utvikle kvaliteten på tilbudet for barna.

Nettverk: BARN&Rom og Grønt flagg

Satsinger

 • Fra 2018 "Flerfaglig blikk"
 • Fra 2018 " BARN&Rom - barnehagens pedagogiske læringsmiljø"
 • Fra våren 2021 "Liten og ny"
 • Fra våren 2022 reetablere god praksis, barnegrupper, relasjoner, organisering, rom og møteplasser, arrangementer, møtestrukturer, prosjekter med barn, turer og aktiviteter, etter to år med annen type drift og covid tiltak
 • Fra høsten 2022 implementere ny spesialpedagogisk modell i samarbeid med andre barnehager, som vi er sammen med i en gruppe
 • Fra våren 2023 videreføre tverrfaglig og helhetlig samarbeid med helsestasjonen, om 2 års konsultasjoner

Enheten er en lærebedrift og tar imot elever fra videregående skole, lærlinger og studenter fra DMMH.

Jul og påske

Barnehagen har stengt julaften, nyttårsaften og onsdag før skjærtorsdag.

Oppstart for de yngste

Vi har en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foresatte blir invitert til besøk i barnehagen før oppstart. Når barnet begynner i barnehagen er foreldre sammen med barnet minimum fem dager.

Planleggingsdager 2023/24

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 18. august 2023
 • Torsdag 12. oktober 2023
 • Fredag 13. oktober 2023
 • Fredag 26. januar 2024
 • Fredag 21. juni 2024

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Kommunen godkjenner og fører tilsyn med barnehager etter barnehageloven og etter folkehelseloven.

Tilsyn kan være varslet på forhånd eller uanmeldt.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Vestkanten barnehager, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 042136

Adresse: Mellomila 90A, 7018 TRONDHEIM

Leder

Britt Holm
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Afnan Alhalabi

Miljøveileder

Telefon:

E-post:

Astrid Bergsmyr

Konsulent 1 m/høyskole

Direktetelefon:

E-post:

Lillian Bjørgum

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Maureen Catherine Marielle Collet

Barne/ung.arb.

E-post:

Monica L E Dahle

Assistent (barnehage)

Direktetelefon:

E-post:

Anita Grindberg

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Aina Cecilie Hansen

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Frøya Lie Helland

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Nina Hervik

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Lea Marie Johnsen

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Berit Larssen

Miljøveileder IV

Direktetelefon:

E-post:

Kristine Haus Lien

Miljøveileder

E-post:

Charlotte Olsen Naalsund

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Lillian Overaae

Pedagogisk leder

Direktetelefon:

E-post:

Kaylla Pallesen

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Berit Rønningsgrind

Pedagogisk leder I

Direktetelefon:

E-post:

Marit Skjølberg

Barnehagelærer I

Telefon:

E-post:

Edith Stokken

Barnehagelærer

Telefon:

E-post:

Mai-Britt Strand Syrstad

Miljøveileder

Direktetelefon:

E-post:

Ingvild Tynes Øyen

Spesialpedagog m/master

Telefon:

E-post:

Elisabeth-Diana Aasdahl

Assistent (barnehage)

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 24.11.2023

042136

Foto av barnehagehusene Ilsvika og Trolla

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward