Hjem Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge

Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge

Kontakt Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge

Se kart

Søk tjenester

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du søke i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Vårt samfunnsoppdrag og våre mål 

Tjenesten gir tilbud til familier som på grunn av barns funksjonshemming har behov for avlastning i den daglige omsorgen. Omfanget kan variere fra noen timer/døgn/helger per måned til mer omfattende ordninger. Tilbudet gis for en stor del i egne bemannede boenheter, men kan også gis i form av privatavlastning.

Målene våre er

  • å utvikle et tjenestetilbud som er i samsvar med brukernes behov
  • å bygge opp et trygt og omsorgsfullt miljø for brukerne
  • å ha ansatte med god kompetanse og gode ferdigheter

Våre avdelinger 

  • Dalgård avlastningsbolig, tlf. 72 54 50 32
  • Gartneriet avlastningsbolig, tlf. 72 54 16 90
  • Helseteamet, tlf. 72 54 16 92
  • Perslia avlastningsbolig, tlf. 72 58 29 11
  • Søndre Husebytun barne- og avlastningsbolig, tlf. 72 54 88 80
  • Uståsen barnebolig, tlf. 72 54 77 80
  • Vikåsen barnebolig, tlf. 72 54 31 32

Om avlastning

Rett til avlastningstiltak

Avlastningstjenester skal gi private omsorgsytere som har særlig tyngende omsorgsoppgaver nødvendig og regelmessig fritid og ferie og mulighet for å delta i vanlige aktiviteter i samfunnet. Retten kan f.eks. omfatte bistand i hjemmet. For eldre kan avlastning ofte ordnes utenfor hjemmet, for eksempel i form av en dagsenterplass eller opphold på sykehjem eller annen institusjon. For utviklingshemmede kan det gis døgnavlastning i egne avlastningsboliger, eventuelt timeavlastning i eller utenfor hjemmet. For barn med omfattende bistandsbehov kan det gis avlastning i egne barneboliger. Kravet om at omsorgsarbeidet må være særlig tyngende betyr at det må være mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig omsorgsarbeid, og/eller innebære mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn, og omsorgsarbeidet må strekke seg over tid og gjelde mange timer i måneden. Om du har rett til avlastningstiltak beror derfor på mange faktorer som må ses under ett. Det er den kommunale omsorgstjenesten som tar stilling til om du får avlastningstiltak og i hvor stor grad. Avlastning kan bli sett i sammenheng med andre typer tjenester du får som virker avlastende. Du kan klage dersom du mener ikke å få nødvendig avlastning (Helsetilsynet, 2017).

Brukerråd

Helse og avlastningstjenesten har sammen med avdeling Habilitering/helse og omsorg 0-18 år / Koordinerende enhet, et felles brukerråd. Ta kontakt med enhetsleder Erlend Ellefsen for mer informasjon

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Helse- og avlastningstjenesten for barn og unge, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 13.11.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006