Basen

Basen

Om Basen

 • 5-6 elevplasser.
 • Elever med ulike funksjonsnedsettinger.
 • Tilpasser hver enkelt plass i henhold til elevens behov.
 • Basen ligger sentralt lokalisert i skolebygget.

Kompetanse

 • 1 vernepleier med spesialpedagogikk
 • 2 spesialpedagoger
 • 2 hjelpepleiere
 • 1 vernepleier
 • 1 barnevernspedagog
 • Barne- og ungdomsarbeidere
 • Vi er organisert i team rundt enkelteleven

Hva kan vi tilby?

 • Romslige nye lokaler
 • Godt og variert læringsmiljø
 • Spesifikt; Sanserom, aktivitet/treningsrom, 2 "hvilerom," stort fellesareal m/ kjøkken, 2 romslige tilrettelagte bad, stor grovgarderobe
 • Personløftere i alle rom
 • Universell utforming

Kontaktinformasjon Basen

Telefon
Basen: 72 54 33 72
Skole: 72 54 33 00
SFO: 72 54 33 03

SFO 1. trinn: 91 66 65 74
SFO 2. trinn: 91 66 65 06
SFO 3. trinn: 91 66 65 13
SFO 4. trinn: 91 66 65 23

Betjenes i perioden 07.00-08.00, samt i SFO-tiden etter skoletid.

 

Toril Søberg Hamnes
Baseleder

Send e-post

Øivind Midjo
Avdelingsleder BASEN

Send e-post

 

Sist oppdatert: 19.10.2020

A03-P1-EPI004