Hjem Flatåsen skole

Flatåsen skole

Kontakt Flatåsen skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Telefonliste, trinnkontorene

Flatåsen skole SFO

Åpningstidene på SFO er kl.07.00-16.30.

Avdelingsleder SFO: Kjell Magne Grove
Telefon 72 54 33 03 / 958 37 433
Send e-post

1. trinn: 906 30 437
2. trinn: 916 66 506
3. trinn: 916 66 513
4. trinn: 916 66 523

Betjenes i perioden kl.07.00-08.00, og i SFO-tiden etter skoletid.

Ved behov for kontakt utenom SFO sin åpningstid, kontakt gjerne skoleadministrasjonen på telefon 72 54 33 00.

Skolehelsetjenesten

Helsesøster: Hanne Elvrum (1. - 6. trinn)
Telefon kontor: 918 39 904

Helsesøster: Julie Selven (7. - 10. trinn)
Telefon kontor: 900 78 313

Kontortid er kl.09.00-14.00 hver dag.

Skolehelsetjenestens tilbud og oppgaver

FAU

Send e-post til FAU

Progresjonsplan for leksene på Flatåsen skole

På Flatåsen skole:

 • skal alle klare å gjøre leksene sine på egen hånd

 • skal opplæringen være gitt på skolen. Dette gjelder ikke dersom opplæringen følger prinsippet for “Omvendt undervisning”.

 • skal alle lekser følges opp

 • skal det være god sammenheng mellom undervisningen på skolen og det som gis i lekser

 1. - 4. trinn

Trinn

Lekser

Hvordan/hvorfor

1. trinn

 • Leselekse 15 minutter hver dag  

 • Tips om nettressurser som elevene kan gjøre hjemme

 • Fokus på lesing, regning og engelsk

 • Ukeplan sendes i meldeboka og leveres som ranselpost. Da har både foresatte og elever mulighet til å følge med på ukeplanen.

 • Maks 20 min pr dag

2. trinn

 • Tilpasset leselekse

 • Oppdrag i matematikk, norsk eller engelsk

 • Tips om nettressurser som elevene kan gjøre hjemme

3. trinn

 • Lesing i norsk og engelsk (i perioder)

 • Oppdrag knyttet til norsk, matematikk eller engelsk (ett oppgaveark pr uke).

 • Tips om nettressurser som elevene kan gjøre hjemme.

4. trinn

 • Leseoppdrag i norsk og engelsk (i perioder)

 • Mattelekse

 • Tips om nettressurser som elevene kan gjøre hjemme

5. - 7. trinn

Trinn

Lekser

Hvordan/hvorfor

5. trinn

  
 • Fokus på grunnleggende ferdigheter.

 • Lekser også i muntlige fag

 • “Lekser i skolen” skoleåret 19/20, der leksene blir gjort i utvidet skoledag.

 • Oppfordrer hjemmene til å lese med ungene.

 • Ukeplan 

 • Maks 30 min med lekser pr dag 

 • Fra høsten 2019 utvides skoleuken med to undervisningstimer, som benyttes til leksehjelp (forskningsprosjekt i regi av NTNU)

 • Kommunikasjon med hjemmet via egen nettside, Google-site. Elevene skal selv kunne orientere seg på disse sidene.

 8. - 10. trinn

Trinn

Lekser

Hvordan/hvorfor

8. trinn

 • Det skal være variasjon i leksene

 • Leksene skal ha en hensikt, enten gjøre ferdig oppgaver, forberede seg til timen eller mengdetrening der opplæring er gitt på forhånd.

 • Bruker Google-kalender + Google-site.

 • Det er et mål på ungdomstrinn å gjøre elevene selvstendige når det gjelder eget skolearbeid og lekser.

 • Maks  30 min med lekser pr dag. Dersom trinnene har større arbeid en periode, f.eks. prosjektarbeid eller prøve, vil dette kunne variere noe.

 • Helg skal være leksefri, evt unntak skal være i samråd med elevene.

Alle tidspunkt forutsetter at elevene får jobbe med leksene sine uforstyrret. Gode lekserutiner er:

 • å avtale tidspunkt for når leksene skal gjøres

 • å rydde bort alt av forstyrrende elementer 

 • å ha et godt arbeidssted der eleven kan jobbe med leksene sine uten å bli avbrutt

Informasjon fra trinnene våre

Trinnene våre deler ukeplaner, periodeplaner og generell informasjon fra skole og skoleeier via lenke delt med foresatte i Meldeboka.

Trinn med hjemmeside

Her kan foresatte og elever finne timeplaner, ukeplaner og ellers informasjon som vanligvis ville stått på en ukeplan.

3. trinn

5. trinn

6. trinn

9. trinn

10. trinn

 

Utviklingsområder

Planer og prosjekt

Eksamen, sluttvurdering og fravær

Se egen side om eksamen, sluttvurdering og fravær

Ordensreglement

Ordensreglement for skoler i Trondheim kommune

Andre tilbud

Basen

Se egen side om Basen

Skolerådgiver

Mona Haltbakk
Telefon: 72 54 33 90

Rådgiver Flatåsen skole på Facebook

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

 

Natteravn 

Natteravn på Flatåsen

Natteravnene på Flatåsen har i mange år bidratt til trygghet på kveldstid på Flatåsen, både i helgene og på spesielle merkedager. Hovedfokuset er barn og unge.

Natteravnene på Flatåsen har utfordringer med å rekruttere flere vandrere.

Trondheim kommune ønsker at ungdomsskolene velger 8. eller 9. trinn, og innfører en forventning om deltakelse som natteravn for de foresatte. Vi på Flatåsen FAU har valgt 8. trinn til vandring.

Dette vil medføre at foresatte må påregne å delta som natteravn en helgedag pr. semester.

For natteravnene vil en slik deltakelse medføre kontinuitet i arbeid, og for de foresatte vil dette gi de et innblikk i ungdomsmiljøet på Flatåsen som vil være verdifullt for de voksne.

Vi skal ha et samarbeid med ungdomsklubben når vi starter opp. Da blir det én person som blir brukt som frivillig på klubben. Den personen begynner kl. 19.00 og er ferdig ca kl. 22.30. Dette blir på fredagene.

Det er bare å ta kontakt hvis det er noe spørsmål.

Gunn Kleveland, telefon 908 65 370.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Flatåsen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 29.04.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006