Flatåsen skole

Flatåsen skole

Kontakt Flatåsen skole

Finn ansatt og se kart

Besøksadresser:

Øvre bygg: Øvre Flatåsveg 59 - Hovedadministrasjonen

Nedre bygg: Flatåsenget 30

 

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Telefonliste, trinnkontorene

Flatåsen skole SFO

Åpningstidene på SFO er kl. 07.00-16.30.

Avdelingsleder SFO: Kjell Magne Grove
Telefon 72 54 33 03 / 95 83 74 33

 • 1. trinn: 90 63 04 37
 • 2. trinn: 91 66 65 06
 • 3. trinn: 91 66 65 13
 • 4. trinn: 91 66 65 23

Betjenes i perioden kl. 07.00-08.00, og i SFO-tiden etter skoletid.

Ved behov for kontakt utenom SFO sin åpningstid, kontakt gjerne skoleadministrasjonen på telefon 72 54 33 00.

Planleggingsdager 2024/2025 SFO

Mandag 12. august
Tirsdag 13. august
Fredag 27. desember
Mandag 30. desember
Fredag 30. mai

 

Oppholdstid gratis halvplass SFO 2024/2025

Oppholdstid gratis halvplass SFO 2024/2025
Følgende oppholdstider gjelder i SFO for de elevene som har gratis halvplass
(gjelder elever i 1. trinn, 2. trinn og 3. trinn):
1. trinn og 2. trinn: 
Mandag: skoleslutt - 1530
Tirsdag: skoleslutt - 1530
Onsdag: skoleslutt - 1530
Torsdag: skoleslutt - 1530
Fredag :skoleslutt - 1500


Ingen SFO før skolestart.

 

3. trinn; 
Mandag: skoleslutt - 1530
Tirsdag: skoleslutt - 1530
Onsdag: skoleslutt - 1530
Torsdag: skoleslutt - 1530
Fredag :skoleslutt - 1530


Ingen SFO før skolestart.
I sommerferie, høstferie og vinterferie har de plass på SFO mandager og tirsdager.

 

Rammeplan for SFO - Flatåsen skole

Kommunal rammeplan

Lokal rammeplan

 

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Barneskole

Ungdomsskole

Kontaktinformasjon - Flatåsen skole

Studiedeltagelse

Målet med studien er å utforske langtidseffekten av tidlig fysioterapi hos barn som er født for tidlige, og å sammenligne disse barna med en kontrollgruppe av barn født til termin. Kontrollgruppen, barn på 1.-4. trinnet, vil rekrutteres fra lokale skoler. Det vil bli en kartlegging av fin- og grov motorikk og av fysisk aktivitet. Deltakelse innebærer et oppmøte på sykehuset av 1½-2 timers varighet, på ettermiddagstid.

Studien er et samarbeid mellom St. Olavs hospital, Oslo Universitetssykehus og Universitetssykehuset Nord Norge.

Vedlegg 1 (PDF) (Infoskriv barn ny kontroll gruppe)

Vedlegg 2 (PDF) (Infoskriv og samtykke erklæring ny kontrollgruppe_1)

17. maiprogrammet

FAU

Referater:

Progresjonsplan for leksene på Flatåsen skole

På Flatåsen skole:

 • skal alle klare å gjøre leksene sine på egen hånd
 • skal opplæringen være gitt på skolen. Dette gjelder ikke dersom opplæringen følger prinsippet for “Omvendt undervisning”.
 • skal alle lekser følges opp
 • skal det være god sammenheng mellom undervisningen på skolen og det som gis i lekser
1.-4. trinn

Trinn

Lekser

Hvordan/hvorfor

1. trinn

 • Leselekse 15 minutter hver dag
 • Tips om nettressurser som elevene kan gjøre hjemme
 • Fokus på lesing, regning og engelsk
 • Ukeplan sendes i Foreldreportalen og leveres som ranselpost. Da har både foresatte og elever mulighet til å følge med på ukeplanen.
 • Maks 20 min per dag

2. trinn

 • Tilpasset leselekse
 • Oppdrag i matematikk, norsk eller engelsk
 • Tips om nettressurser som elevene kan gjøre hjemme

3. trinn

 • Lesing i norsk og engelsk (i perioder)
 • Oppdrag knyttet til norsk, matematikk eller engelsk (ett oppgaveark pr uke).
 • Tips om nettressurser som elevene kan gjøre hjemme.

4. trinn

 • Leseoppdrag i norsk og engelsk (i perioder)
 • Mattelekse
 • Tips om nettressurser som elevene kan gjøre hjemme
5.-7. trinn

Trinn

Lekser

Hvordan/hvorfor

5. trinn

 • Fokus på grunnleggende ferdigheter.
 • Lekser også i muntlige fag.
 • “Lekser i skolen” skoleåret 19/20, der leksene blir gjort i utvidet skoledag.
 • Oppfordrer hjemmene til å lese med ungene.
 • Ukeplan
 • Maks 30 min med lekser pr dag
 • Fra høsten 2019 utvides skoleuken med to undervisningstimer, som benyttes til leksehjelp (forskningsprosjekt i regi av NTNU)
 • Kommunikasjon med hjemmet via egen nettside, Google-site. Elevene skal selv kunne orientere seg på disse sidene.
8.-10. trinn

Trinn

Lekser

Hvordan/hvorfor

8. trinn

 • Det skal være variasjon i leksene.
 • Leksene skal ha en hensikt, enten gjøre ferdig oppgaver, forberede seg til timen eller mengdetrening der opplæring er gitt på forhånd.
 • Bruker Google-kalender + Google-site.
 • Det er et mål på ungdomstrinn å gjøre elevene selvstendige når det gjelder eget skolearbeid og lekser.
 • Maks 30 min med lekser pr dag. Dersom trinnene har større arbeid en periode, f.eks. prosjektarbeid eller prøve, vil dette kunne variere noe.
 • Helg skal være leksefri, evt unntak skal være i samråd med elevene.

Alle tidspunkt forutsetter at elevene får jobbe med leksene sine uforstyrret. Gode lekserutiner er:

 • å avtale tidspunkt for når leksene skal gjøres
 • å rydde bort alt av forstyrrende elementer
 • å ha et godt arbeidssted der eleven kan jobbe med leksene sine uten å bli avbrutt

Informasjon fra trinnene våre

Trinn med hjemmeside

Her kan foresatte og elever finne timeplaner, ukeplaner og ellers informasjon som vanligvis ville stått på en ukeplan.

7. trinn

8. trinn

Utviklingsområder

Planer og prosjekt

Eksamen

Se egen side om eksamen, sluttvurdering og fravær

Ordensreglement

Ordensreglement for skoler i Trondheim kommune (PDF)

BASEN

Se egen side om Basen

Skolerådgiver


Telefon: 72 54 33 90

Rådgiver Flatåsen skole på Facebook

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Natteravn

Natteravn på Flatåsen

Natteravnene på Flatåsen har i mange år bidratt til trygghet på kveldstid på Flatåsen, både i helgene og på spesielle merkedager. Hovedfokuset er barn og unge.

Natteravnene på Flatåsen har utfordringer med å rekruttere flere vandrere.

Trondheim kommune ønsker at ungdomsskolene velger 8. eller 9. trinn, og innfører en forventning om deltakelse som natteravn for de foresatte. Vi på Flatåsen FAU har valgt 8. trinn til vandring.

Dette vil medføre at foresatte må påregne å delta som natteravn en helgedag pr. semester.

For natteravnene vil en slik deltakelse medføre kontinuitet i arbeid, og for de foresatte vil dette gi de et innblikk i ungdomsmiljøet på Flatåsen som vil være verdifullt for de voksne.

Vi skal ha et samarbeid med ungdomsklubben når vi starter opp. Da blir det én person som blir brukt som frivillig på klubben. Den personen begynner kl. 19.00 og er ferdig ca. kl. 22.30. Dette blir på fredagene.

Det er bare å ta kontakt hvis det er noe spørsmål.

Gunn Kleveland, telefon 90 86 53 70.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Flatåsen skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 051010

Adresse: Flatåsenget 30, 7099 FLATÅSEN

Leder

Hilde Klungsøyr
Rektor

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Melek Akdeve

Assistent

Telefon:

E-post:

Inger Marie Andersen

Adjunkt m/tilleggsutd. III

E-post:

Pål Andresen

Avdelingsleder skole II

Telefon:

E-post:

Bjørn Aune

Spesialkonsulent II

Direktetelefon:

E-post:

Frank Ivar Aune

Assistent (sfo)

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Liv Edith Ramvik Aune

Barne/ung.arb. II

Telefon:

E-post:

Tron Sturle Aune

Lærer

Telefon:

E-post:

Wanja Balstad

Miljøterapeut III

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Elise Kristine Beales

Student

E-post:

Elise Kristine Beales

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Simen Bjerke Bekken

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Simen Bjerke Bekken

Student

E-post:

Sandra Bekkevold

Student

E-post:

Ingrid Berg

Student

Telefon:

E-post:

Ingrid Berg

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Solveig Solem Berge

Lektor

Telefon:

E-post:

Trude Merete Bjørhusdal Husby

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Olav Sellesbakk Bjørkås

Adjunkt

E-post:

Helena Bolghaug

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Helena Bolghaug

Student

E-post:

Linda Berg Brandtzæg

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Hilde Henriksen Brevik

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Telefon:

E-post:

Hedda Elise Brovold

Student

Telefon:

E-post:

Synne Bråthen

Student

Telefon:

E-post:

Tuba Bulduk

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Lena Sletbak Bystrøm

Barne/ung.arb. II

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Siri Børmark

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Synne Christin Colling

Student

Telefon:

E-post:

Karoline Dahle

Student

Telefon:

E-post:

Stine Dahle

Barne/ung.arb.

E-post:

Stine Dahlen

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Henriette Sandberg Dalheim

Student

E-post:

Henriette Sandberg Dalheim

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Rojda Deveci

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Therese Isaksen Drageid

Barne/ung.arb. I

Telefon:

E-post:

Therese Isaksen Drageid

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Jørgen Eidshaug

Lektor m/tilleggsutd. I

E-post:

Alise Einmo

Student

Telefon:

E-post:

Maren Helene Eliassen

Miljøterapeut

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Inge Vang Ellefsen

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Anne Evensen

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Vilde Dehli Evensen

Student

Telefon:

E-post:

Lene Finbraaten

Lektor m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Simon Fiskvik

Student

Telefon:

E-post:

Maiken Fjeldberg

Lektor m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Vanja Fjerdingøy

Student

Telefon:

E-post:

Andrine Hjelle Fløysand

Student

E-post:

Andrine Hjelle Fløysand

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Lars Johan Folde

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Odin Forseth

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Nicklas Almås Fossum

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Eirin Frisendal

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Emil Skåland Gilberg

Student

Telefon:

E-post:

Karin Marita Ressås Glendenberg

Lektor m/tilleggsutd. II

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Marianne Grande

Student

Telefon:

E-post:

Tone Helen Gravseth

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Henriette Grelland

Student

E-post:

Anne Marit H. Grimsbo

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Kjell Magne Grove

Avdelingsleder skole I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Jørgen Gjønnes Grubba

Barne/ung.arb.

E-post:

Emilie Kristin Gundersen

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Olga Gunes

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Mona Haltbakk

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Ragnar Trom Hansen

Adjunkt I

E-post:

Anita Augdal Haugen

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Lars Erik Dalsegg Heggset

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Synne Hergren

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Arnt Henry Hindøien

Assistent (sfo)

E-post:

Cathrine Hoem

Adjunkt I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Thea Liliana Holden

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Camilla Hole

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Camilla Hole

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Ann-Kristin Holten

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Rune Hovin

Vernepleier

Direktetelefon:

E-post:

Åshild Botnen Hybertsen

Miljøterapeut V

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Aleksander Emil Høgh

Student

Telefon:

E-post:

Martin H. Hågensen

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kajsa Hårstad

Student

Telefon:

E-post:

Kajsa Hårstad

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Selvi Inal

Barne/ung.arb.

E-post:

Henriette Gilroy Iversen

Student

Telefon:

E-post:

Henriette Gilroy Iversen

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Knut Iversen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Hedda-Therese Dikvold Jørgensen

Student

Telefon:

E-post:

Tomas Stavik Karlsvik

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Tomas Stavik Karlsvik

Student

Telefon:

E-post:

Mona Kjærnåsen

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Telefon:

E-post:

Caroline Kjærvik

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Emma Pauline Kjørsvik

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Gunn Mette Kleveland

Barne/ung.arb. I

Telefon:

E-post:

Kirsti Kojen

Vernepleier I

E-post:

Tonje Kolås

Miljøterapeut

E-post:

Eva-Tone Kristensen

Adjunkt

E-post:

Daniel Kristoffersen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Tone Hvedding Krogstad

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Hanne Leth-Olsen

Adjunkt m/tilleggsutd. IV

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Andrea Lindheim

Miljøterapeut m/master

Telefon:

E-post:

Rebekka Henriette Lorentzen

Student

Telefon:

E-post:

Line Nordahl Lukassen

Student

Telefon:

E-post:

Marte Johanne Lunheim

Student

E-post:

Marte Johanne Lunheim

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Eirik Lyngvær

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

Heidi Lønnum

Barne/ung.arb.

Direktetelefon:

E-post:

Ketil Lønnum

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Kristian Kvam Lønnum

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Frida Eilertsen Løvik

Student

Telefon:

E-post:

Hanna Berg Macedo

Student

Telefon:

E-post:

Laufey Magnusdottir

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Heinz-Andreas Ofstad Maier

Konsulent i fagstige

Telefon:

E-post:

Eva Solheim Martinsen

Student

Telefon:

E-post:

Øivind Midjo

Avdelingsleder skole II

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Liv Kristin Mjøen

Barne/ung.arb.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Ingvild Borgen Moe

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Janne Moseng

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Telefon:

E-post:

Monica Vestby Moseng

Miljøterapeut m/master

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Elin Myhre

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Kristian Erlandsen Myklebostad

Student

Telefon:

E-post:

Kjell Osvald Myrenget

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Gunnhild Myrhaug

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Silje Storlid Myrmoen

Student

Telefon:

E-post:

Randi Myrvold

Adjunkt

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Vithuran Nareshkumar

Student

Telefon:

E-post:

Vithuran Nareshkumar

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Herman Nesse

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Herman Nesse

Student

Telefon:

E-post:

John Marius Bj. Nilsen

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Telefon:

E-post:

Therese Victoria Nilssen

Student

Telefon:

E-post:

Henriette Løge Norberg

Student

Telefon:

E-post:

Kristine B Norberg

Lektor I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Eirin Stautl. Nordtømme

Adjunkt

Telefon:

Direktetelefon: (+47) 98468508

E-post:

Ida Marie Nordvik

Adjunkt I

Telefon:

E-post:

Sander Hatlelid Odenrud

Student

Telefon:

E-post:

Mia Eline Skille Olufsen

Student

Telefon:

E-post:

Herman Tobias Pettersen

Student

E-post:

Herman Tobias Pettersen

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Huy Van Phan

Adjunkt I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Roghia Pishtaz

Sosionom

E-post:

Ann-Kristin K Paasche

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Hanna Gundersen Raphaug

Student

Telefon:

E-post:

Eirik Brorstad Riber

Assistent

Telefon:

E-post:

Kristianne Erikstein Roheim

Student

Telefon:

E-post:

Anita Rygh

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Malin Leimbrock Rygh

Student

Telefon:

E-post:

Malin Leimbrock Rygh

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Bjørg Rønning

Hjelpepleier

Direktetelefon:

E-post:

Joakim Samuelsen

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Daniel Kasper Sandbakken

Student

Telefon:

E-post:

Hanna Bøgseth Schistad

Student

Direktetelefon:

E-post:

Silje Seem

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Jan Petter Selliseth

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Fabienne Benedicte Georgette Simon

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Lars Marius Heetmøller Sivertsen

Lektor m/tilleggsutd. I

Telefon:

E-post:

Marita Stensø Skaget

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Erik Andreas Skantze

Student

Telefon:

E-post:

Rakel Løvli Skjelstad

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Eirik Bjørnstad Skoglund

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Øyvor Skoglund

Student

Telefon:

E-post:

Randi Sletbak

Avdelingsleder skole II

Direktetelefon:

E-post:

Jostein Smeby

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Sigrid Langseth Smeby

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Anne Sofie H Snilsberg

Barnehagelærer I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Thea Solbakken

Miljøterapeut II

Telefon:

E-post:

Niklas Danielsen Solem

Student

E-post:

Espen Solheim

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Anja Brauten Sollid

Student

Telefon:

E-post:

Cathrine Lorgen Sperre

Student

Telefon:

E-post:

Kristine Pedersen Stalsberg

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Eirik Korssjøen Storløkken

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Petter Strøm

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Telefon:

E-post:

Oda Lund Svendsen

Adjunkt

Telefon:

E-post:

Adrian Diaz Sveås

Barne/ung.arb.

E-post:

Toril Søberg Havnes

Spesialpedagog II

Telefon:

E-post:

Nikolai Sødahl

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Birgitte Bjerkestrand Sørby

Lektor

Telefon:

E-post:

Zeynep Tahtaci

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Telefon:

E-post:

Anders Ødegård Tangnes

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Jorunn Tomasgard

Lektor m/tilleggsutd. II

E-post:

Julie Lyngvær Torbergsen

Student

E-post:

Julie Lyngvær Torbergsen

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Matilde Uldal

Student

Telefon:

E-post:

Hege Valla

Adjunkt m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Solveig Marie Valøy

Student

Telefon:

E-post:

Jørgen Vollen

Lektor

Telefon:

E-post:

Kristine Røflo Vaadal

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Anne-Berit Sesseng Wedø

Adjunkt I

E-post:

Mette Sofie Welde

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Trond Olav Wevang

Adjunkt

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Jonas Schei Wiseth

Lektor m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Berit Grimstad Wisløff

Konsulent

Direktetelefon:

E-post:

Angelina Singsø Yttereng

Student

Telefon:

E-post:

Angelina Singsø Yttereng

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Marianne Galde Ødegård

Student

Telefon:

E-post:

Eirik Furuhaug Aa

Lektor

Telefon:

E-post:

Sunniva Lindseth Aandal

Student

Telefon:

E-post:

Rikke Overvik Aasander

Lektor

Direktetelefon:

E-post:

Emma Aasenhus

Student

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 13.05.2024

051010

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward