Hårstad SFO

Hårstad SFO

Hårstad skole

Hårstad SFO er en SFO med ca. 140 barn. Vi er en del av en 1-7-skole som ligger på Tiller. Vårt personale har bred erfaring og kompetanse innen forming, musikk, dans, drama, friluftsliv og foto. Noe som gjenspeiler seg i hverdagen vår. Vi har klubbdager med varierte aktiviteter og tilrettelagte formingsaktiviteter, vi bruker gymsalen mye og er også ute på det flotte uteområdet til Hårstad skole.

Kontaktinformasjon

Meldeboka brukes hovedsaklig som kommunikasjonskanal

  • 1. og 2. trinns telefon: 94 13 44 45
  • 3. og 4. trinns telefon: 95 26 38 63
  • SFO-leders kontor: 72 54 91 07

Besøksadresse:

Hølbekken 62, 7092 Tiller

Åpningstider

SFO er åpent fra kl. 07.00-16.30.

I romjula og mandag og tirsdag i påskeuka har vi åpent fra kl. 08.00-16.00.

SFO er sommerstengt i uke 28 og 29.

Sommer på SFO

Klikk her

Målsettinga for Hårstad SFO

Vi legger til rette for at elevene i SFO skal få muligheter til læring og utvikling gjennom egen aktivitet. I tillegg til et aktivitetstilbud gis det rikelig med rom for barnas egen lek. SFO forvalter barnas fritid, og det gis derfor også anledning til å utvikle selvstendighet gjennom lek uten voksenstyring. En viktig oppgave er å tilrettelegge for varierte aktiviteter med vekt på positive holdninger, trygghet og trivsel.

Sosial trening

Vi ønsker at skolefritidsordningen skal være en god arena for et godt sosialt samspill. På SFO leker barna ofte i aldersblandede grupper. Gjennom dette lærer barna å hjelpe hverandre, dele og å samarbeide med hverandre.

Konflikter oppstår i alle sammenhenger der barn samhandler - også i SFO. Konflikthåndtering er en viktig del av den sosiale læringa. Vi forsøker å arbeide målrettet for å lære barna å løse konflikter på en god måte både for seg selv og andre.

Trygghet og omsorg

Voksne som arbeider på SFO er til stede for å gi trygghet og omsorg for barna.

Vi ønsker at balansen mellom tilsyn og frihet skal tilpasses barnet ut fra alder og modenhet. Voksenkontakten bør preges av respekt, omsorg, varme og humor. Dette er viktig for at barna skal føle seg trygge, og for at de skal utvikle positive samhandlingsmønstre.

Aktiviteter

Vi ønsker å finne en god balanse mellom styrte aktiviteter og lek i SFO. Vi er opptatt av at barna oppholder seg i SFO i fritida si, og at de selv skal kunne velge hva de vil holde på med. Lek er barns viktigste aktivitetsform, det å leke er et mål i seg selv. Leken foregår ofte i samspill med andre, og barna lærer samhandling gjennom leken.

Noen dager har vi forskjellige aktivitetstilbud som barna kan velge å være med på. Det kan være ulike formingsaktiviteter, aktivitet i gymsalen med mer.

Uteareal

Hårstad skole er så heldig å ha naturen rett utenfor døra, noe som innbyr til mye utelek. Uteområdet består både av lekeapparater, asfalt/steindekke, fotball og basketbane, kupert terreng, gressbakker og mange flotte klatretrær i skogen. Like ved skolen finner vi akebakker, flate jorder og skøytebane.

Turer

Turer blir det også på SFO, fortrinnsvis på skolefrie dager. Dette kan være besøk i ulike bedrifter og museer, i skogen på Tiller eller i Trondheims flotte turterreng.

Påmelding og program for ferier sendes ut på meldeboka.

Uteaktiviteter

Vi er opptatt av at barn skal få oppleve glede ved å bruke kroppen og beherske de utfordringer som ligger i å klatre, skli, løpe, hoppe, henge, slenge og mye annet. Vi vet at norske barn beveger seg for lite og at aktiv bruk av kroppen er avgjørende for mestringsfølelse og evnen til læring.

Vi ønsker at barn skal utfolde seg og bruke kroppen sin. Dette betyr at de for eksempel får lov til å klatre i trær og ake selv om farten blir stor. Vi mener faren for skade er større om barn ikke høster erfaringer ved blant annet å falle. Når det gjelder skøyter og sykkelturer må barna bruke hjelm.

Sist oppdatert: 21.01.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward