Hjem Hårstad skole
Hårstad skole

Hårstad skole

Kontakt Hårstad skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

UNDRE-VÅGE-SKAPE-MESTRE

Vår visjon:

"Alle skal oppleve læringsglede i fellesskap gjennom å undre, våge, skape og mestre. Hårstad skole skal være en inkluderende og trygg skole fri for mobbing."

Illustrasjonsbilde av grønn plante

Om Hårstad skole

Hårstad skole ligger sør i Tillerbyen og har elever på 1.-7. trinn. Skolen har flotte friluftsområder med skog, turstier og lysløype like utenfor bygget. Nærområdene gir gode muligheter for alternative læringsarenaer og fysisk utfoldelse i trygge omgivelser. Cirka 350 elever og 45 ansatte har sitt daglige virke ved Hårstad skole. Cirka 140 av elevene har plass i SFO. Elevene våre representerer kulturell rikdom og mangfold. Vi har elever fra ca 20 land og de fleste verdensdeler. Vår nærmeste nabo er Hårstad barnehage som åpnet høsten 2007.

Hårstad skole ble bygget etter prinsippene i Lærerplanen fra 1997 (L97), og skoleanlegget ble tatt i bruk i august samme år. Skolen har en åpen og fleksibel planløsning med trinnareal for hvert årstrinn. Alle trinn har egen inngang med garderober og toaletter. SFO har egne lokaler for 1.-2. trinn og for 3.-4. trinn. SFO og 1.-4. trinn har sambruk i fellesarealene.

Vårt overordnede mål for miljøarbeidet ved Hårstad skole er å utvikle et positivt skolefellesskap preget av læringsglede, trygghet og trivsel. Elevene skal inkluderes i trygge læringsarenaer der ansatte, barn og foreldre samarbeider om å utvikle et godt fysisk og psykososialt miljø fritt for mobbing. Hårstad skole skal gjennom opplæring i sosiale ferdigheter, kulturutfoldelse og fellesopplevelser utvikle elevenes sosiale kompetanse for å møte utfordringene i livet.

Identitet og tilhørighet utvikles gjennom deltakelse i fellesskapets aktiviteter. Ved Hårstad skole er forberedelsene og gjennomføringen av samlingsstund en kulturell bærebjelke som styrker gruppers og enkeltelevers mestringsevne og opplevelse av fellesskap. Alle elever skal oppleve gleden av å formidle kulturuttrykk til andre. Skolen skal gi den enkelte kompetanse til å mestre rollene som utøver og publikum på en respektfull og sosialt akseptabel måte.

Skolens bibliotek er sentralt plassert og tilgjengelig for alle hele skoledagen. En velfylt bok- og læremiddelsamling blir aktivt brukt av elever på alle trinn og bidrar til leseglede, lærelyst og kunnskapserobring. I 2004 ble Hårstad skole tildelt Bibliotekprisen av Norsk Bibliotekforening.

Skolens oppdrag er å realisere Læreplanens generelle del og Kunnskapsløftet 2006 sang innenfor rammen av tilpasset opplæring for den enkelte. Hårstads satsingsområder er fokusert omkring læringsmiljø, kulturutfoldelse og de grunnleggende ferdighetene. Skolen har gjennomført kompetansehevingsprogrammet i LP-modellen. Alle pedagoger er skolert i Læringsmiljø og pedagogisk analyse. Skolens satsing på lese- og skriveopplæring omfatter eget opplæringsprogram for 1.-4. trinn basert på metoder og evidensbaserte resultater fra New Zealand.

Hårstad skole har en aktiv Miljøhandlingsplan og ble sertifisert og fikk Grønt flagg våren 2010. For skoleåret 2016-2017 er vi resertifisert og har videreført fokus på innemiljø.

SFO

Kontaktinfo:

 • 1. og 2. trinns telefon: 94 13 44 45
 • 3. og 4. trinns telefon: 95 26 38 63
 • SFO-leders kontor: 72 54 91 07

Les mer om SFO på Hårstad

Innskriving skoleåret 2020/2021

På grunn av korona situasjonen ble opprinnelig dato for innskriving forskjøvet. Skolen forholder seg nå etter åpning til smittevernveilederen som udir har lagt ut, noe som betyr at innskrivingen for ditt barn vil bli noe annerledes enn hva som er tradisjon her på Hårstad. De nye førsteklassingene blir invitert puljevis, for at vi ikke skal overskride maksimalt antall personer på samme sted. Det betyr likevel ikke at de som inviteres samtidig kommer i samme gruppe. Pga. smittevernsreglene kan bare en foresatt være med barnet på innskrivingsdagen. Innskrivingen vil foregå på følgende måte: Oppmøte utenfor hovedinngangen

 • Rektor ønsker alle sammen velkommen.
 • Det vil bli opprop av hvert enkelt barn, som kommer frem og hilser på lærerne (vi hilser med foten, i riktig korona stil!).
 • Etter at barna har hilst på lærerne skal de få skrive seg inn i boka med navnet eller forbokstaven sin. Deretter får de hver sin tegnebok, med en hilsen fra høstens faddere, 6. trinn.
 • Mens barna skriver seg inn og får utdelt tegnebok, vil rektor og avdelingsleder SFO gi kort informasjon om SFO og skolestart. All informasjon gitt på innskrivingen blir sendt ut i meldeboka etter innskrivingen også. Alle de nye første trinnselevene er nå lagt til i meldeboka.

Onsdag 3. juni kl. 09.00-10.00: 14 elever

Onsdag 3. juni kl. 11.00-12.00: 14 elever

Onsdag 3. juni kl. 13.00-14.00: 15 elever

Hvis dere ikke har fått melding i meldeboka om oppmøtetidspunkt for ditt barn, så kan dere ringe skolen.

Barna vil få utdelt skolesekker denne dagen.

Viktig på riktig - se-her-du-da

Vi har en egen side med tekster produsert av elevene våre. Disse blir nå oppdatert og du må gjerne ta en tur innom linken lenger nede til viktig på riktig. Her kan du blant annet se Blågruppens faktabok om norske dyr og rødgruppens faktabok om dyr som årets 6. trinn produserte i 2017.

Nytt regelverk om skolemiljø

- innført 01.08.2017

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Du kan lese mer om det nye regelverket på udir.no, nullmobbing.no eller infoskrivet om regelverket her.

Logo for nettsiden nullmobbing.no

Helsesøster

Helsesøster er May-Britt Fuglem. Hun er på skolen alle dager utenom fredag i partallsuker. Hun kan kontaktes på telefon 97 99 63 00.

E-post: may-britt.fuglem@trondheim.kommune.no

FAU

FAU-leder skoleåret 2020-2021 er. Øyvind Rekdal. Mobilnummeret er 91 11 56 47. Kontaktinfo til FAU er fauhaarstad@gmail.com

Brukerråd

Brukerrådet er for skoleåret 2020-2021 sammensatt slik:

 • Tone Aune Johansen - leder / andre ansatte
 • Øyvind Rekdal - Brukerråd/FAU
 • Sverre Hatle Nymo- elevrådsleder
 • Mia Rædergård Skrivervik - elevråd
 • Nina Veie-Rosvoll - pedagogisk personale
 • Lars H. Rygh - sekretær / rektor/enhetsleder

Leie av skolen

Ønsker du å leie lokaler på skolen må det gjøres gjennom bookingbasen til Trondheim kommune booking.trondheim.kommune.no/

Her kan du gå direkte til de ulike area:

Skolekjøkken: booking.trondheim.kommune.no/facilities/88

Gymsal: booking.trondheim.kommune.no/facilities/89

Hall og personalrom: booking.trondheim.kommune.no/facilities/90

Viktig på riktig

På denne siden kan du lese bøker og dikt som er skrevet og illustrert av elever ved Hårstad skole. Etter hvert vil du også finne videoer og lydfiler. Vi håper du koser deg med innholdet. Viktig på riktig - skolens forfatterprosjekt

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Hårstad skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 01.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006