Hjem Hårstad skole

Hårstad skole

Kontakt Hårstad skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

UNDRE-VÅGE-SKAPE-MESTRE

Vår visjon:

"Alle skal oppleve læringsglede i fellesskap gjennom å undre, våge, skape og mestre. Hårstad skole skal være en inkluderende og trygg skole fri for mobbing."

 

Om Hårstad skole

Vår visjon:

Alle skal oppleve læringsglede i fellesskap gjennom å undre, våge, skape og mestre. Hårstad skole skal være en inkluderende og trygg skole fri for mobbing.

Hårstad skole ligger sør i Tillerbyen og har elever på 1.-7. trinn. Skolen har flotte friluftsområder med skog, turstier og lysløype like utenfor bygget. Nærområdene gir gode muligheter for alternative læringsarenaer og fysisk utfoldelse i trygge omgivelser. Cirka 350 elever og 45 ansatte har sitt daglige virke ved Hårstad skole. Cirka 140 av elevene har plass i SFO. Elevene våre representerer kulturell rikdom og mangfold. Vi har elever fra ca 20 land og de fleste verdensdeler. Vår nærmeste nabo er Hårstad barnehage som åpnet høsten 2007.

Hårstad skole ble bygget etter prinsippene i Lærerplanen fra 1997 (L97), og skoleanlegget ble tatt i bruk i august samme år. Skolen har en åpen og fleksibel planløsning med trinnareal for hvert årstrinn. Alle trinn har egen inngang med garderober og toaletter. SFO har egne lokaler for 1.-2. trinn og for 3.-4. trinn. SFO og 1.-4. trinn har sambruk i fellesarealene.

Vårt overordnede mål for miljøarbeidet ved Hårstad skole er å utvikle et positivt skolefellesskap preget av læringsglede, trygghet og trivsel. Elevene skal inkluderes i trygge læringsarenaer der ansatte, barn og foreldre samarbeider om å utvikle et godt fysisk og psykososialt miljø fritt for mobbing. Hårstad skole skal gjennom opplæring i sosiale ferdigheter, kulturutfoldelse og fellesopplevelser utvikle elevenes sosiale kompetanse for å møte utfordringene i livet.

Identitet og tilhørighet utvikles gjennom deltakelse i fellesskapets aktiviteter. Ved Hårstad skole er forberedelsene og gjennomføringen av samlingsstund en kulturell bærebjelke som styrker gruppers og enkeltelevers mestringsevne og opplevelse av fellesskap. Alle elever skal oppleve gleden av å formidle kulturuttrykk til andre. Skolen skal gi den enkelte kompetanse til å mestre rollene som utøver og publikum på en respektfull og sosialt akseptabel måte.

Skolens bibliotek er sentralt plassert og tilgjengelig for alle hele skoledagen. En velfylt bok- og læremiddelsamling blir aktivt brukt av elever på alle trinn og bidrar til leseglede, lærelyst og kunnskapserobring. I 2004 ble Hårstad skole tildelt Bibliotekprisen av Norsk Bibliotekforening.

Skolens oppdrag er å realisere Læreplanens generelle del og Kunnskapsløftet 2006 sang innenfor rammen av tilpasset opplæring for den enkelte. Hårstads satsingsområder er fokusert omkring læringsmiljø, kulturutfoldelse og de grunnleggende ferdighetene. Skolen har gjennomført kompetansehevingsprogrammet i LP-modellen. Alle pedagoger er skolert i Læringsmiljø og pedagogisk analyse. Skolens satsing på lese- og skriveopplæring omfatter eget opplæringsprogram for 1.-4. trinn basert på metoder og evidensbaserte resultater fra New Zealand.

Hårstad skole har en aktiv Miljøhandlingsplan og ble sertifisert og fikk Grønt flagg våren 2010. For skoleåret 2016-2017 er vi resertifisert og har videreført fokus på innemiljø.

SFO

Kontaktinfo: 

1. og 2. trinns telefon: 941 34 445
3. og 4. trinns telefon: 952 63 863
SFO-leders kontor: 725 49 107

Les mer om SFO på Hårstad

Innskriving i mars er utsatt på ubestemt tid pga Korona utbruddet.

Vi vil komme tilbake med mer informasjon så snart vi vet hvordan vi skal gjennomføre innskrivingen.

 

Viktig på riktig - se-her-du-da

Vi har en egen side med tekster produsert av elevene våre. Disse blir nå oppdatert og du må gjerne ta en tur innom linken lenger nede til viktig på riktig. Her kan du blant annet se Blågruppens faktabok om norske dyr og rødgruppens faktabok om dyr som årets 6. trinn produserte i 2017. 

Nytt regelverk om skolemiljø

- innført 01.08.2017

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Du kan lese mer om det nye regelverket på udir.no, nullmobbing.no eller infoskrivet om regelverket her.

Helsesøster

Helsesøster er May-Britt Fuglem. Hun er på skolen alle dager utenom fredag i partallsuker. Hun kan kontaktes på telefon 979 96 300. 

E-post: may-britt.fuglem@trondheim.kommune.no

FAU

FAU-leder skoleåret 2018-2019 er Charlotte Halgunset. Kontaktinfo til FAU er fauhaarstad@gmail.com 

Brukerråd

Brukerrådet er for skoleåret 2019-2020 sammensatt slik:

Tone Aune Johansen - leder / andre ansatte
Øyvind Rekdal - Brukerråd/FAU
Sverre Hatle Nymo- elevrådsleder
Mia Rædergård Skrivervik - elevråd
Nina Veie-Rosvoll - pedagogisk personale
Reidar Johnsen - sekretær / rektor/enhetsleder 

Leie av skolen

Ønsker du å leie lokaler på skolen må det gjøres gjennom bookingbasen til Trondheim kommune booking.trondheim.kommune.no/
 
Her kan du gå direkte til de ulike area:

Viktig på riktig

Les mer av skolens forfattere her: Se-her-da-du

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Hårstad skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 17.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006