Hårstad skole

Hårstad skole

Kontakt Hårstad skole

Finn ansatt og se kart

UNDRE-VÅGE-SKAPE-MESTRE

Vår visjon:

Alle skal oppleve læringsglede i fellesskap gjennom å undre, våge, skape og mestre. Hårstad skole skal være en inkluderende og trygg skole fri for mobbing.
Om Hårstad skole

Hårstad skole ligger sør i Tillerbyen og har elever på 1.-7. trinn. Skolen har flotte friluftsområder med skog, turstier og lysløype like utenfor bygget. Nærområdene gir gode muligheter for alternative læringsarenaer og fysisk utfoldelse i trygge omgivelser. Cirka 350 elever og 45 ansatte har sitt daglige virke ved Hårstad skole. Cirka 140 av elevene har plass i SFO. Elevene våre representerer kulturell rikdom og mangfold. Vi har elever fra ca 20 land og de fleste verdensdeler. Vår nærmeste nabo er Hårstad barnehage.

Hårstad skole ble bygget etter prinsippene i Lærerplanen fra 1997 (L97), og skoleanlegget ble tatt i bruk i august samme år. Skolen har en åpen og fleksibel planløsning med trinnareal for hvert årstrinn. Alle trinn har egen inngang med garderober og toaletter. SFO har egne lokaler for 1.-2. trinn og for 3.-4. trinn. SFO og 1.-4. trinn har sambruk i fellesarealene.

Vårt overordnede mål for miljøarbeidet ved Hårstad skole er å utvikle et positivt skolefellesskap preget av læringsglede, trygghet og trivsel. Elevene skal inkluderes i trygge læringsarenaer der ansatte, barn og foreldre samarbeider om å utvikle et godt fysisk og psykososialt miljø fritt for mobbing. Hårstad skole skal gjennom opplæring i sosiale ferdigheter, kulturutfoldelse og fellesopplevelser utvikle elevenes sosiale kompetanse for å møte utfordringene i livet.

Identitet og tilhørighet utvikles gjennom deltakelse i fellesskapets aktiviteter. Ved Hårstad skole er forberedelsene og gjennomføringen av samlingsstund en kulturell bærebjelke som styrker gruppers og enkeltelevers mestringsevne og opplevelse av fellesskap. Alle elever skal oppleve gleden av å formidle kulturuttrykk til andre. Skolen skal gi den enkelte kompetanse til å mestre rollene som utøver og publikum på en respektfull og sosialt akseptabel måte.

Skolens bibliotek er sentralt plassert og tilgjengelig for alle hele skoledagen. En velfylt bok- og læremiddelsamling blir aktivt brukt av elever på alle trinn og bidrar til leseglede, lærelyst og kunnskapserobring. I 2004 ble Hårstad skole tildelt Bibliotekprisen av Norsk Bibliotekforening.

Skolens oppdrag er å realisere Læreplanens generelle del og Kunnskapsløftet 2020 innenfor rammen av tilpasset opplæring for den enkelte. Hårstads satsingsområder er fokusert omkring læringsmiljø, kulturutfoldelse og de grunnleggende ferdighetene. Skolen har gjennomført kompetansehevingsprogrammet i LP-modellen. Alle pedagoger er skolert i Læringsmiljø og pedagogisk analyse. Skolens satsing på lese- og skriveopplæring omfatter eget opplæringsprogram for 1.-4. trinn basert på metoder og evidensbaserte resultater fra New Zealand.

Hårstad skole har en aktiv Miljøhandlingsplan og ble sertifisert og fikk Grønt flagg våren 2010. For skoleåret 2020-2021 er vi resertifisert og har videreført fokus på innemiljø.

Innskriving for høstens skolestartere blir onsdag 6. mars, brev om dette er sendt ut.

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

SFO

Kontaktinfo:

  • 1. og 2. trinns telefon: 94 13 44 45
  • 3. og 4. trinns telefon: 95 26 38 63
  • SFO-leder Stian Rekkedal-Svensson: 90 04 26 29

Regelverk om skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. Du kan lese mer om det nye regelverket på udir.no, nullmobbing.no eller infoskrivet om regelverket her.

Logo for nettsiden nullmobbing.no

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Helsesykepleier Ruth Kari Skjetne Holmli er til stede alle dager, men fredager er møtedag og tilstedeværelsen denne dagen varierer. Telefonnummeret er 46 81 48 72 og e-post er   

FAU

FAU-leder skoleåret 2023-2024 er Michael Olivier Chrolenko. Kontaktinfo til FAU er .

Møtereferat fra FAU

Leie av skolen

Ønsker du å leie lokaler på skolen må det gjøres gjennom bookingbasen til Trondheim kommune booking.trondheim.kommune.no

Ved spørsmål kan skolen kontaktes. 72 54 91 00

Skolekjøkken: booking.trondheim.kommune.no/facilities/88

Gymsal: booking.trondheim.kommune.no/facilities/89

Hall og personalrom: booking.trondheim.kommune.no/facilities/90

Viktig på riktig

På denne siden kan du lese bøker og dikt som er skrevet og illustrert av elever ved Hårstad skole. Etter hvert vil du også finne videoer og lydfiler. Vi håper du koser deg med innholdet.

Viktig på riktig - skolens forfatterprosjekt

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Hårstad skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

72 54 91 00

TK-kode: 061030

Adresse: Hølbekken 62, 7092 TILLER

Leder

Sylvi Larsen Strømme
Enhetsleder

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Sharmila Ajeethsing

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Kathrine Elise Askim

Adjunkt I

E-post:

Trud Aspaas

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Johanne Torbjørnsdatter Berg

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

E-post:

Helena Bolghaug

Assistent (sfo)

E-post:

Helena Bolghaug

Lærer (underv.st u/g.u.)

E-post:

Gry Danielsen

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Ragnhild Maria Edvardsen

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Aleksander Nordfjærn Eide

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Aleksander Nordfjærn Eide

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Hugo Kurås Eriksen

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Grete Resell Eriksson

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Gøril Malmfrid Flatjord

Adjunkt

E-post:

Jeanette Friberg

Barne/ung.arb.

E-post:

Jeanette Friberg

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Natalia G. Gonzalez

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Tone Hanny Hauan

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Direktetelefon:

E-post:

May Grønset Henriksen

Miljøarbeider

E-post:

May Grønset Henriksen

Vikar

E-post:

Ingrid Hilstad

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Ingrid Hjorthøy

Lærervikar

Telefon:

E-post:

Siv Anita Hoem

Barne/ung.arb.

E-post:

Lillian Hov

Barne/ung.arb. I

E-post:

Hege Snåsøy Hovdahl

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Hege Snåsøy Hovdahl

Lærervikar

Telefon:

E-post:

Hilde Høvring

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Tone Aune Johansen

Barnevernspedagog IV

E-post:

Lisa Beth Waterloo Laugtug

Avdelingsleder skole

Direktetelefon:

E-post:

Marthe Horven Lein

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Jørgen Wisth Lie

Assistent (sfo)

E-post:

Jørgen Wisth Lie

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Torbjørn Lie

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Håkon Løvø

Lektor

E-post:

Tone Mikkelsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Gunn Karine Moe

Adjunkt m/tilleggsutd. II

E-post:

Marit Moen

Barne/ung.arb.

E-post:

Ragnhild Uvsløkk Molden

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Nikoline Nilsen

Lektor

E-post:

Håvard Åsen Nygaard

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Randi Troøyen Oldervik

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

E-post:

Malin Henriette Olsen

Lektor

E-post:

Hermann Leknes Owesen

Lærervikar

Telefon:

E-post:

Benedicte Pedersen

Lektor

E-post:

Silje Presthus

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

E-post:

Stian Rekkedal-Svensson

Avdelingsleder SFO

Telefon:

E-post:

Lise Marie Røsand

Adjunkt I

Direktetelefon:

E-post:

Kristin Røstum

Adjunkt I

E-post:

Marika Schjølberg

Barne/ung.arb.

E-post:

Marika Schjølberg

Lærervikar

E-post:

Karin Segtnan

Konsulent

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Anne Ottesen Stone

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Linda Kristin Storaune

Vernepleier

E-post:

Ulrik Løvig Svabø

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Ulrik Løvig Svabø

Lærervikar

Telefon:

E-post:

Marte Andrea Gulbrandsen Sveø

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Bård Sæbøe

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Carina Sæterbø

Assistent skole

E-post:

Terhas Berhane Tesfagabir

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

E-post:

Synne Andrea Thorstensen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Eli Kleven Tiller

Adjunkt I

E-post:

Nina Veie-Rosvoll

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Silje Moa Wester

Adjunkt

E-post:

Inga-Lill Westrum

Avdelingsleder skole

Direktetelefon:

E-post:

Christian Hall Wilson

Assistent (sfo)

E-post:

Irene Wågbø

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Hege Åsen

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Sist oppdatert: 12.06.2024

061030

Fant du det du lette etter?