Okstad SFO

Okstad SFO

Åpningstid

Klokken 07.15-16.30.

Generell informasjon SFO

  • Barn som er på SFO før skolestart om morgenen oppfordres til å komme før 08.00.
  • Vi har åpent på skolens undervisningsfrie dager, foruten 5 planleggingsdager 
  • SFO er feriestengt i uke 28 og 29
  • Vi oppfordrer til de av årets førstetrinns elever som har søkt om plass, til å starte sitt SFO-tilbud seinest en uke før skolestart.
  • Alle informasjonsskriv fra SFO blir sendt digitalt i Foreldreportalen. Si ifra hvis dere ønsker papirutgave.

Kontaktinformasjon

SFO-telefon 91 12 28 74

Avdelingsleder SFO: Therese Selbæk, 92 28 34 81.

Okstad SFO, besøksadresse: Okstadveien 6, 7075 Tiller.

Utstyr til barna

Alle må ha innesko/tøfler, skiftetøy og klær etter værtype. Samtidig ber vi alle foresatte om å merke alt tøy og alle sko tydelig med navn.

Lek

Målet for aktivitetene er å dekke noe av barnas aktivitetsbehov slik at det frigjøres tid for foresatte og barn om ettermiddagen til gjøremål familien verdsetter. Vi legger stor vekt på den frie leken i SFO, da barn i 6–10 år har et ekstra stort lekebehov. Den frie leken er viktig for den personlige utviklingen og til erfaring i samspill med andre – både når det gjelder barn og voksne.

Mål for SFO
  • Dekke behov for tilsyn/omsorg i et trygt og pedagogisk godt tilrettelagt fritidsmiljø
  • Være en aktiv del av kontinuiteten i barnas oppvekstmiljø
  • Tilfredsstille en del av behovet for organiserte aktiviteter
  • Være i et levende samspill med den øvrige delen av skolen
Innhold SFO

Tilbudet legger vekt på et variert innhold. Aktivitetene varierer mye ut fra årstidene. Vi har valgt å ha enkelte faste tradisjoner gjennom året. Om høsten gjennomfører vi en foreldremiddag, ved juletider har vi et tradisjonelt barnejulebord og om våren samler vi alle til foreldrekaffe en ettermiddag.

Aktivitetene på SFO er mange og varierte. Det kan nevnes lek, formingsaktivitet med ulike materialer, dans, turgruppe, fysiske aktiviteter både ute og inne, mat/bakegruppe, IKT og brettspill. Tilbudet vil variere ut fra ønsker i barnegruppa. Dette er lagt opp som korte innføringsopplevelser. Vi tilrettelegger aktivitetene mye ut fra barnets alder. De yngste har et stort behov for fri utfoldelse, mens de eldste begynner å ha et større behov for å være litt for seg selv.

Tilrettelagt spesielt for 4. trinns elever

De av skolens 4. trinns elever som har et årsopplegg på SFO, vil alle få en avsluttende tur med overnatting i juni. Avslutningsturen går til Østersund. Vi besøker Jamtli og Storsjøbadet. Vi bor i campinghytter på Storsjø camping.

Måltider SFO

Barna får tilbud om ett måltid per dag. Bespisningen foregår mellom 14.00 og 14.30. Vi legger opp til at det serveres både varm mat og smøremåltid gjennom uka.

På undervisningsfrie dager må barna ha med egen matpakke til første pause som legges til cirka 10.00.

Vi ønsker at måltidet skal være en hyggelig opplevelse hvor alle får god tid til å spise seg mette. Vi legger stor vekt på vanlig bordskikk. Alle barna oppfordres til å smake på all mat, men vi tvinger ikke mat i barna. Når barna ikke ønsker/liker maten som serveres, blir det satt fram knekkebrød og ost.

Kostpenger

Kroner 200 per måned.

Lokaler SFO

SFO har egen base i lyse og trivelige lokaler.

I tillegg har vi tilgang til skolens øvrige areal når det ikke er i bruk til undervisningsformål. Dette gjelder så vel inne- som uteareal.

Sist oppdatert: 21.11.2023

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward