Okstad skole

Okstad skole

Kontakt Okstad skole

Se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Skole

Okstad skole er en 1-7 skole som ligger landlig til i Kroppanmarka. Vi er ca. 200 elever, der ca. 100 har SFO-plass. Vår nærmeste barnehage er Kroppanmarka barnehager som består av Okstad barnehage og Okstadveien barnehage.

Okstad skole er en fremtidsrettet skole som ivaretar Trondheim kommunes verdier gjennom skapende, undrende og praktisk undervisning. Skapende aktivitet og uteskole  er arbeidsmåter som brukes systematisk. Læring gjennom samarbeid, lek og  utforsking er viktig for både skole og SFO.

I det helhetlige arbeidet til Okstad skole legger vi også vekt på fellesskapsfølelsen, elevens stemme og livsmestring. På denne måten skaper vi  framtida  sammen!

Vi tilbyr et variert og spennende SFO-tilbud, der leken står i sentrum. Vi har nyrenovert SFO-avdeling og et spennende og variert uteområde.

Skolens visjon:

Vi skaper framtida sammen!

 

 

Fravær på 3 dager eller mer søkes digitalt på denne nettsiden.

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

 

SFO

Åpningstid for SFO er kl. 07.15-16.30.

Planleggingsdager SFO skoleåret 2022/23: 11, 12. og 13. august 2022, 27. januar og 23. juni 2023. 

Kontaktinformasjon Okstad SFO

SFO-basen, telefon 91 12 28 74

Avdelingsleder SFO

Therese Selbæk, 92 28 34 81 / 72 54 91 57

E-post: therese.selbek@ou.trondheim.kommune.no

Her kan du lese mer om hverdagen vår

Brio togbane som er lagt på gulvetFotballbane

Malt skilt med teksten vær forsiktig med kjøkkenhagen

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Kontaktinformasjon skolehelsetjenesten ved Okstad

Helsesykepleier: Laila Krogstad, telefon 90 84 60 82
E-post: laila.krogstad@trondheim.kommune.no
Til stede på skolen tirsdag, onsdag og fredag

Fysioterapeut: Linda Sund, telefon 48 13 47 56
E-post: linda-sivertsen.sund@trondheim.kommune.no

Ergoterapeut: Hedda Elverland Lyng, telefon 91 66 65 76
E-post: hedda.elverland.lyng@trondheim.kommune.no

Vi presiserer at det ikke kan sendes personsensitiv informasjon per e-post.

Utleie

Leie av lokaler

Ved spørsmål om utleie kontakt Unni Amdal på tlf 72 54 91 50 eller okstad-skole.postmottak@ou.trondheim.kommune.no

FAU

Foreldrerådet består av alle foreldrene på skolen. Foreldrerådet velger representanter til foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU). FAU skal sikre at foreldrene har reell medvirkning, fremme foreldrenes felles interesser og medvirke til at elevene og foreldrene kan ta aktiv del i arbeidet med å skape et godt skolemiljø.

Nå som Okstad skole er 1-7 skole, spiller FAU en viktig rolle for å bidra til å utvikle nye tradisjoner som bidrar til trivsel og godt skolemiljø.

Typiske arbeidsoppgaver for FAU er:

  • Informere alle foreldre om aktuelle saker og høre på dem
  • Samarbeide med skolens ledelse og lærerne
  • Ta initiativ til sosiale aktiviteter for elevene og foreldrene
  • Arrangere samlinger for foreldrene og lærerne, som storforeldremøter med ulike temaer
  • Uttale seg om relevante saker fra kommunen eller skolen, for eksempel trafikk, skolemiljø, strategiske planer og komme med innspill til skolen i saker der foreldrenes engasjement er viktig
  • Skape kontakt mellom skolen og lokalsamfunnet

Som FAU-representant ved Okstad skole sitter man for to år av gangen.

Vedtekter FAU.

Kontaktinfo: fau.okstadskole@gmail.com

Det er mulig å søke midler fra FAU for gjennomføring av sosiale aktiviteter på trinnene. Fyll ut søknad og send til FAU.

Nyttige lenker

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Okstad skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 061060

Sist oppdatert: 27.10.2023

061060

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0003S6