Hjem Okstad skole
Okstad skole

Okstad skole

Kontakt Okstad skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Skole

Okstad skole ligger i Kroppanmarka. Skolen ligger ikke langt fra Nedre Leirfoss og Nidelva. Vår nærmeste barnehage er Kroppanmarka barnehager som består av Okstad barnehage og Okstadveien barnehage.

Okstad skole er en 1-4-skole med ca 120 elever. SFO har ca 100 barn. Vi er midt i en utbyggingsprosess og skal bli fullverdig barneskole i løpet av 3 år. Fra høsten 2019 vil vi ha et 5. trinn som vil være lokalisert ved Sjetne skole. Disse elevene flytter tilbake når det nye bygget står ferdig høsten 2020.

Fravær på 3 dager eller mer søkes digitalt på denne nettsiden. 

Okstad skole bruker meldeboka, og du finner den her. 

Pedagogisk profil

Grunntanker i hverdagen for oss som har tilknytning til Okstad skole

OVERORDNA MÅL

Et godt sted å være – er et godt sted å lære

Okstad skole er en 1-5-skole som skal ha arbeidsfokus på begynneropplæring med utgangspunkt i Opplæringsloven L-06 og de til enhver tid gjeldende fagplaner og føringer fra sentralt og lokalt hold. Dette gjelder så vel innhold som metode.

Det fysisk aktive barnet står sentralt. Av den grunn fokuseres det blant annet på Uteskolen som skal binde sammen fysisk aktivitet, opplevelse og kunnskapslæring gjennom utfordring og nysgjerrighet på ulike arena.

Skolen ser arena skole og SFO som viktige deler i en helhetstenkning. Ansattes samhandling blir derfor avgjørende i arbeidet med å nå oppsatte mål.  

Nyheter

Her finner du presentasjonen om Nettvett fra Storforeldremøtet.

SFO

Åpningstid for SFO er kl 07.15–16.30.

Planleggingsdager SFO skoleåret 2019/20:  15. og 16. august 2019, 24. januar, 22.mai og 19.juni 2020.

Kontaktinformasjon Okstad SFO:

SFO-basen, telefon 72549157

Mobil, 91122874

Avdelingsleder SFO:

Bente Petersen, telefon 72549153 / 971 86 968

E-post: bente.petersen@ou.trondheim.kommune.no 

Her kan du lese mer om hverdagen vår

Helsesykepleier

Helsesøster: Laila Krogstad

Kontortid: Onsdager og fredager 08.30-15.00 

Telefon: 90846082

E-post: laila.krogstad@trondheim.kommune.no

NB! For å ivareta personvern/taushetsplikt ber vi om at det ikke blir oppgitt privat og personlig informasjon i e-post, men bruk den gjerne for å komme i kontakt med oss. 

Skolehelsetjenestens tilbud og oppgaver

Førskole/1. trinn:

Helseopplysning og samtale med barnet i følge med foresatte. 
Helseundersøkelse: vekstmåling (høyde-vekt)/hørsel eventuelt syn.

2. trinn:

Vaksinasjon: Difteri, stivkrampe, polio og kikhoste (DTP-IPV).

3. trinn:

Høyde- og vektmåling
Helseopplysning i grupper med tema: Kosthold, fysisk aktivitet, egenomsorg, hygiene, trivsel, mobbing, vennskap, psykisk helse, vold og overgrep.

5. trinn:

Helseopplysning i grupper med tema: Pubertet. 

6. trinn:

Vaksinasjon: Meslinger, røde hunder og kusma (MMR). 

7. trinn:

Vaksinasjon: HPV (mot livmorhalskreft, jenter).
Deltagelse på foreldremøter, ansvarsgruppemøter og andre møter etter behov, ønske og kapasitet.

 Om skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en del av Barne- og familietjenesten (BFT).

Skolehelsetjenesten skal drive et aktivt arbeid for å fremme elevenes totale helse som omfatter fysiske, psykiske, sosiale forhold og forebygge sykdom og skade.

Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud hvor elever selv, foreldre/andre omsorgspersoner, lærere og annet personell som jobber med elever kan ta kontakt. Tjenesten følger opp elever med individuell veiledning/samtaler – og eventuelt videre henvisning.

Skolehelsetjenesten har et tverrfaglig samarbeid med skole, rådgivende skolelege, BFT tiltak/forvaltning, fysioterapeut, ergoterapeut, logoped, fastlege og andrelinjetjenesten der det er behov for det.

Skolehelsetjenesten har taushetsplikt.

Barne- og familietjenesten Lerkendal, tiltak, tar i mot studenter (helsesøster-, sosionom-, barnevernspedagog- og psykologistudenter) i praksis både fra HiST og NTNU, og elever og foresatte vil derfor kunne møte disse i skolehelsetjenesten. 

Lover og retningslinjer som regulerer skolehelsetjenesten  
  • Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

FOR-2003-04-03-450

  • Veileder for helsestasjons- og skolehelsetjenesten:

Veileder til forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

  • Kommunedelplan for helsefremmende og forebyggende arbeid, barn og unge, Folkehelseplan 2012-2016.
  • Pasient- og brukerrettighetsloven:

Pasient- og brukerrettighetsloven

FAU

Kontaktinfo: fau.okstadskole@gmail.com

1. trinn:

Wenche Kristin Setten Werstad

Berit Stærkær

2. trinn:

Karina Eliassen Benjaminsen

Marita Helene Nordbotten

3. trinn:

Kenneth Dalbakk

4. trinn:

Marit Wangsholm (leder)

Helene Heggheim

5.trinn

Janne Kulbrandstad

Amin Said

Nyttige lenker

Salaby

Multi

Salto

Mylder

Quest (Lokus)

Kor'Arti

Elle Melle

Skolefrukt

Skolemelk

Bibliofil

Utleie

Det er i perioden 1.11.19-1.5.20 ikke mulighet for utleie.  

Det er mulig å leie SFO og storsal. Lokalene egner seg til: 

  • Dans
  • Kor
  • Kurs, undervisning
  • Idrett, trening
  • Filmvisning

Leie av lokaler

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Okstad skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 16.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004