Ranheim SFO

Ranheim SFO

Tilbud

  • Inntil 12 timer per uke og mandag, tirsdag og onsdag i skolefrie uker
  • Fra og med 12 timer per uke og hele uken i skolefrie uker

Vi serverer frokost på morgenen og mat og frukt i løpet av dagen. En dag i uka vil det være varm mat.

SFO har åpent hele sommeren, med unntak av de første ukene i fellesferien. Alle barna må ha minst 3 uker ferie i løpet av sommerperioden, men ukene trenger ikke være sammenhengende.

Vår visjon

Ranheim SFO skal være et trygt, godt og utviklende sted å komme til.

SFO er en naturlig del av Ranheim skoles oppveksttilbud og vil derfor være preget av et tett og nært samarbeid de ansatte i mellom. De fleste som jobber i SFO jobber også i skolen. Dette gjør at vi opplever barna på begge arenaer og kan gi de et helhetlig tilbud.

Vårt hovedmål er at Ranheim SFO skal være et trygt, godt og utviklende sted å komme til. Vi gir barna tilsyn, omsorg og trygghet før og etter skolen og på skolefrie dager. Vi ønsker også at SFO kan være en kulturarena for barna. I samarbeid med nærmiljøet, lag og foreninger i Trondheim vil vi at barna skal få utvikle interesser og kanskje finne nye på SFO.

Vi tilbyr derfor barna en rekke aktiviteter som de synes er moro og spennende. Det kan være alt fra sløyd, forming og baking til musikk og fotball. Vi legger også vekt på å ta vare på egne og barnas spontane ideer i hverdagen. Barna forvalter selv sin fritid, og får god tid til å leke og være samme med venner. De skal også selv få være med på å bestemme hva dagene på SFO skal fylles med.

Ler mer om vår lokale rammeplan for Ranheim SFO

Utviklingsområder

Relasjonkompetanse

Trygge relasjoner gir trygge barn. Vi er svært opptatt av å skape gode relasjoner mellom de voksne og barna på SFO. Hele skoleåret jobber vi for å øke vår kunnskap om hva som fremmer gode relasjoner. Alle ansatte øver konkret på dette i møte med ungene. Deretter drøftes erfaringene med resten av staben på hver base. Til sammen gjør dette at alle voksne blir mer bevisst på hvordan de skal opptre relasjonsfremmende.

Les mer om relasjonskompetanse

Sosial kompetanse

Alle barn vil være sammen med andre barn, ha mange venner. Alle mennesker vil tjene på å ha god sosiale kompetanse. Vi på Ranheim SFO ønsker å jobbe systematisk for styrke ungenes sosiale ferdigheter.

Vi jobber med begrepene empati, selvhevdelse, selvkontroll, ansvarlighet og samarbeid. Vi diskuterer og prøver ut hvordan vi kan jobbe med barna slik at de utvikler sin sosiale kompetanse.

Skolestartere må søke om SFO-plass innen 15. april.

Sist oppdatert: 26.06.2024

Fant du det du lette etter?