Hjem Ranheim skole
Ranheim skole

Ranheim skole

Kontakt Ranheim skole

Se kart

Skolefilm 17.mai

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstider

Skolen er åpen på hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30. Ved besøk henvend deg i administrasjonen. Du kan også henvende deg per telefon 72 54 31 70 eller på e-post.

Skolens informasjonshefte 2020/2021

Her finner du informasjonsskrivet fra Ranheim skole

Administrasjon

Konsulent:
Annie Helene Berg
Telefon: 72 54 31 70
E-post: annie-helene.berg@ou.trondheim.kommune.no

Rektor:
Maria Husby Gjølgali
Telefon: 93 40 51 21
E-post: maria.husby.gjolgali@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder skole:
Åsmund Hiis Hauge
Telefon: 97 50 43 05
E-post: asmund-hiis.hauge@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder SFO:
Vibeke Birkeland Holthe
Telefon: 95 73 40 97

E-post: vibeke.birkeland.holthe@ou.trondheim.kommune.no

SFO

SFO er åpen fra 07.15-16.30

  • SFO 1. trinn, telefon 97 99 61 71
  • SFO 2. trinn, telefon 97 99 61 72
  • SFO 3. og 4. trinn, telefon 97 99 61 76

Beskjeder og engangs hentemelding sendes via Meldeboka før klokken 13.00.

Søk om plass, endre oppholdstid, oppsigelse av plass, kontaktinfo og informasjon om pris og moderasjon.

Les mer om Ranheim SFO

Skolehelsetjenesten

På Ranheim skole jobber helsesøster Ingrid Hage og Anna Liljefjell. Helsesøster er å treffe på sitt kontor ved administrasjonen på Ranheim skole alle hverdager.

Ingrid Hage kan kontaktes alle hverdager på 91 79 01 89 eller på e-post.

Anna Liljefell kan kontaktes alle hverdager på 94 15 81 42 eller på e-post

Praksisskole

Ranheim skole samarbeider med NTNU om utdanningen av framtidige lærere. Vi har i skoleåret 20/21 sju praksislærere som tar imot hver sin praksisgruppe. Studentene er på skolen to runder a 3-4 uker i løpet av året. De deltar i planlegging og gjennomføring av undervisningen.

Trinnene

1. trinn

Kontaktlærer Hilde Nassvik:

hilde.nassvik@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Kjell-Roger Lange:

kjell-roger.lange@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Heidi Beate Wickstrøm Aleksandersen:

heidi.aleksandersen@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Silja Gärtner Bandlien

silja-gartner.bandlien@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Øystein Brørs:

oystein.brors@ou.trondheim.kommune.no

2. trinn

Kontaktlærer Birgit Alstad:

birgit.alstad@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Lars Boye Isaksen:

lars-boye.isaksen@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Torunn Rottem Riiber:

torunn.riiber@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Eirik Blakstad:

eirik.blakstad@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Kirsten Beate Saksvik:

kirsten-beate.saksvik@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Elisabet Bratland:

elisabet.bratland@ou.trondheim.kommune.no

Ukeplaner (link til Google-drive)

3. trinn

Kontaktlærer Ragnhild Sandnes:

ragnhild.sandnes@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Elin Anette Furstrand:

elin-anette.furstrand@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Arild Formo:

arild.formo@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Anna Sundseth:

anna.sundseth@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Annveig Eggen:

annveig.eggen@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Øystein Brørs:

oystein.brors@ou.trondheim.kommune.no

Ukeplaner (link til Google-drive)

4. trinn

Kontaktlærer Sigrun Kittang Alnes:

sigrun-kittang.alnes@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Hanne Dragsnes:

hanne.dragsnes@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Anne Kathrine Solem:

anne-kathrine.solem@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Kristin Davidsen:

kristin.davidsen@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Eva Merete Jølsgård:

eva-merete.jolsgard@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Jan Egil Nøstvold Olsen:

jan-egil.olsen@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Karl-Olav Lunde:

karl-olav.lunde@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Sonja Helen Riiber:

sonja-helen.riiber@ou.trondheim.kommune.no

Ukeplaner (link til Google-drive)

5. trinn

Kontaktlærer Nora Holtmon Myrvold

nora.holtmon.myrvold@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Tommy Eide:

tommy.eide@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Elisabeth Bekkadal:

elisabeth.bekkadal@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Marte Engan

marte.engan@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Astri OIsrød:

astri.olsrod@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Gunhild Johansen Blomsø:

gunhild.johansen.blomso@ou.trondheim.kommune.no

Ukeplaner (link til Google-drive)

6. trinn

Kontaktlærer Anita Bugge Opsal:

anita-bugge.opsal@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Ann-Elin Bakken:

ann-elin.bakken@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Marit Lorentzen:

marit.lorentzen@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Aud-Marit Sellereite:

aud-marit.sellereite@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Børge Schawland:

borge.schawland@ou.trondheim.kommune.no

Ukeplaner (link til Google-drive)

7. trinn

Kontaktlærer Petter Skjervold:

petter.skjervold@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Åsta Venås Flægstad:

asta.venas.flagstad@ou.trondheim.kommune.n

Kontaktlærer Marius Lieungh:

marius.lieungh@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Marie Olaussen:

marie.olaussen@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Toril Brevik:

toril.brevik@ou.trondheim.kommune.no

Ukeplaner (link til Google-drive)

FAU

Hva er FAU?

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som styre for Foreldrerådet.

Medlemmer i FAU

Referater fra FAU-møter

Erfaringsbase FAU

Informasjon fra FAU

Hvorfor har skolen et FAU?

Foreldremedvirkning i skolen bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvar for barns utvikling og opplæring. Foreldre/foresatte har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre/foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Som medlem av FAU kan du få anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foreldre/foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en bedre skolehverdag for elevene.

FAU skal

  • Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte
  • Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

Planer og prosjekter

Begynneropplæring

Relasjonskompetanse

Trygge relasjoner gir trygge barn. Vi er svært opptatt av å skape gode relasjoner både mellom de voksne og barna på skolen og barna imellom. Hele skoleåret jobber vi for å øke vår kunnskap om hva som fremmer gode relasjoner. Alle ansatte øver konkret på dette i møte med ungene. Deretter drøftes erfaringene med resten av staben på hvert trinn. Til sammen gjør dette at alle voksne blir mer bevisst på hvordan de skal opptre relasjonsfremmende. Prosjektet på skolen bygger på May Britt Druglis arbeid.

Les mer om relasjonskompetanse

IKT

Ranheim skole har ambisjon om å ligge i front når det gjelder utvikling av elevenes digitale kompetanse. Mye av elevenes arbeid foregår digitalt. Målet vårt er å gjøre elevene til gode og bevisste digitale brukere. Hvordan søke etter og vurdere informasjon? Hvordan produsere dokumenter, regneark og presentasjoner? Hva kan du bruke av tekst og bilder du finner? Hvordan kommunisere digitalt? Målet er at elevene utvikler god digital dømmekraft.

Digitale ferdigheter

Sosial kompetanse

Alle barn vil være sammen med andre barn, ha mange venner. Alle mennesker vil tjene på å ha god sosiale kompetanse. Vi på Ranheim skole ønsker å jobbe systematisk for styrke elevenes sosiale ferdigheter.

På Ranheim har vi en egen lokal læreplan for sosial kompetanse. Vi jobber gjennom denne med å styrke elevenes sosiale kompetanse. Vi jobber med områdene empati, selvhevdelse, selvkontroll, ansvarlighet og samarbeid. Dette er måter elever selv har beskrevet som nyttige for å styrke deres læring og handler om hva som skal til for å trygge barna og hvordan vi får fram barnas egne tanker om læring og utvikling.

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ranheim skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 22.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004