Ranheim skole

Ranheim skole

Kontakt Ranheim skole

Finn ansatt og se kart

Åpningstider

Skolen sin administrasjon er åpen på hverdager mellom kl. 08.00 og 15.30.

 • SFO har åpent mellom kl. 07.15-16.30
 • Undervisningen starter kl. 08.30 for alle trinn og avsluttes mellom kl. 13.00-14.15 avhengig av dag og trinn.

Ved besøk henvend deg i administrasjonen. Du kan også henvende deg på telefon 72 54 31 70 eller på .

Skolens informasjonsside 2023/2024

Ranheim skole har en egen nettside hvor dere kan finne litt mer utfyllende informasjon om skolen og vår virksomhet.

Administrasjon

Konsulent

Annie Helene Berg
Telefon: 72 54 31 70
E-post:

Rektor

Maria Husby Gjølgali
Telefon: 93 40 51 21
E-post:

Avdelingsleder skole 4.-7. trinn

Brit Drøivoldsmo Lesund
Telefon: 97 59 06 08
E-post:

Avdelingsleder skole 1.-3. trinn

Torunn Rottem Riiber
Telefon: 93 00 67 46
E-post:

Avdelingsleder SFO

Vibeke Birkeland Holthe
Telefon: 95 73 40 97
E-post:

SFO

SFO er åpen fra 07.15-16.30

 • SFO 1. trinn, telefon 97 99 61 71
 • SFO 2. trinn, telefon 97 99 61 72
 • SFO 3. og 4. trinn, telefon 97 99 61 76

Beskjeder og engangs hentemelding sendes via VIGILO før klokken 12.00.

Søk om plass, oppholdstid, oppsigelse av plass, kontaktinfo og informasjon om pris og moderasjon.

Les mer om Ranheim SFO

Skolehelsetjenesten

Tilbudet fra skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten ved Ranheim skole

Helsesykepleiere ved Ranheim skole er Ingrid Hage og Mari Lovise Woldseth.

Helsesykepleier er en del av skolehelsetjenesten sammen med fysioterapeut, ergoterapeut og skolelege.

Kontaktinformasjon

Helsesykepleiere

Mari Lovise Woldseth
Til stede: mandag,onsdag, torsdag og fredag
Telefon: 95 26 34 93
E-post:

Vi har kontor ved siden av administrasjonen, med inngang fra hovedinngangen.

Nettlenker:

Til førsteklasseforeldre:

Fysioterapeut

Marie Tjelle
Telefon: 97 99 61 46
E-post:

Ergoterapeut

Anne Mette Hagen
Telefon: 99 11 73 55
E-post:

Praksisskole

Ranheim skole samarbeider med NTNU om utdanningen av framtidige lærere. Vi har i skoleåret 23/24 8 praksislærere som tar imot hver sin praksisgruppe. Studentene er på skolen to runder a 3-4 uker i løpet av året. De deltar i planlegging og gjennomføring av undervisningen.

Trinnene

1. trinn
 • Kontaktlærer Birgit Alstad:
 • Kontaktlærer Heidi Beate Wickstrøm Aleksandersen:
 • Kontaktlærer Eirik Blakstad:
 • Kontaktlærer Maria Vagle:
 • Faglærer Sonja Helen Riiber:
 • Faglærer Andreas Røragen:
2. trinn
 • Kontaktlærer Elin Anette Furstrand:
 • Kontaktlærer Kathrine Fagereng Grelland:
 • Kontaktlærer Aud-Marit Sellereite:
 • Kontaktlærer Øystein Brørs:
 • Faglærer Marit Lorentzen:
 • Faglærer Liv Kristin Moe Nergård:
3. trinn
 • Kontaktlærer Astri OIsrød:
 • Kontaktlærer Åsta venås Flægstad:
 • Kontaktlærer Elisabeth Bekkadal:
 • Kontaktlærer Elisabet Bratland:
 • Faglærer Annikken Vold:
4. trinn
 • Kontaktlærer Tommy Eide:
 • Kontaktlærer Borghild Løkkemo Kristensen:
 • Kontaktlærer Hilde Nassvik:
 • Kontaktlærer Andrè Nordli Nordholm:
 • Faglærer Gunhild Johansen Blomsø:
5. trinn
 • Kontaktlærer Lars Boye Isaksen:
 • Kontaktlærer Marie Olaussen:
 • Kontaktlærer Marius Lieungh:
 • Kontaktlærer Lovise Molund Lønseth:
 • Faglærer Jan Egil Nøstvold Olsen:
 • Faglærer Toril Brevik:
6. trinn
 • Kontaktlærer Anita Bugge Opsal:
 • Kontaktlærer Ann-Elin Bakken:
 • Kontaktlærer Arild Formo:
 • Kontaktlærer Petter Skjervold:
 • Faglærer Annveig Eggen:
 • Faglærer Marte Engan:
7. trinn
 • Kontaktlærer Elen Nyløkken:
 • Kontaktlærer Hanne Dragsnes:
 • Kontaktlærer Kristin Davidsen:
 • Kontaktlærer Anne Kathrine Solem:
 • Faglærer Børge Schawland:
 • Faglærer Toril Brevik:

FAU

Hva er FAU?

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som styre for Foreldrerådet.

Medlemmer i FAU

Referater fra FAU-møter

Erfaringsbase FAU

Informasjon fra FAU

Hvorfor har skolen et FAU?

Foreldremedvirkning i skolen bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvar for barns utvikling og opplæring. Foreldre/foresatte har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre/foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Som medlem av FAU kan du få anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foreldre/foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en bedre skolehverdag for elevene.

FAU skal

 • Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte
 • Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
 • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
 • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
 • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

Planer og prosjekter

Begynneropplæring

Relasjonskompetanse

Trygge relasjoner gir trygge barn. Vi er svært opptatt av å skape gode relasjoner både mellom de voksne og barna på skolen og barna imellom. Hele skoleåret jobber vi for å øke vår kunnskap om hva som fremmer gode relasjoner. Alle ansatte øver konkret på dette i møte med ungene. Deretter drøftes erfaringene med resten av staben på hvert trinn. Til sammen gjør dette at alle voksne blir mer bevisst på hvordan de skal opptre relasjonsfremmende. Prosjektet på skolen bygger på May Britt Druglis arbeid.

Les mer om relasjonskompetanse

IKT

Ranheim skole har ambisjon om å ligge i front når det gjelder utvikling av elevenes digitale kompetanse. Mye av elevenes arbeid foregår digitalt. Målet vårt er å gjøre elevene til gode og bevisste digitale brukere. Hvordan søke etter og vurdere informasjon? Hvordan produsere dokumenter, regneark og presentasjoner? Hva kan du bruke av tekst og bilder du finner? Hvordan kommunisere digitalt? Målet er at elevene utvikler god digital dømmekraft.

Digitale ferdigheter

Sosial kompetanse

Alle barn vil være sammen med andre barn, ha mange venner. Alle mennesker vil tjene på å ha god sosiale kompetanse. Vi på Ranheim skole ønsker å jobbe systematisk for styrke elevenes sosiale ferdigheter.

På Ranheim har vi en egen lokal læreplan for sosial kompetanse. Vi jobber gjennom denne med å styrke elevenes sosiale kompetanse. Vi jobber med områdene empati, selvhevdelse, selvkontroll, ansvarlighet og samarbeid. Dette er måter elever selv har beskrevet som nyttige for å styrke deres læring og handler om hva som skal til for å trygge barna og hvordan vi får fram barnas egne tanker om læring og utvikling.

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

Aktivitetstilbud i bydelen

Lurer du på hvilke fritidstilbud som finnes i ditt nærmiljø? I Aktørbasen finner du oversikt over veldig mange lag og organisasjoner i Trondheim som tilbyr fritidsaktiviteter.

Kommunen tilbyr også ulike fritidsaktiviteter for barn og unge. Kulturskolen har undervisning både i bydelene og i sentrum, mens kommunens fritidsklubber har tilbud for tweenies (5.-7. trinn) og for elever på ungdomstrinnet. Biblioteket har også mange tilbud for barn, ungdom og familier i sentrum og i bydelene.

Trenger du tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter? Kommunen tilbyr støttekontakt og tilrettelagte gruppetilbud for barn og unge. Det finnes også tilskuddsordninger der frivillige organisasjoner kan søke om kompensasjon for manglende kontingent, støtte til turer eller nødvendig utstyr.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ranheim skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 021070

Adresse: Ernst Larsens veg 3, 7055 RANHEIM

Leder

Maria Husby Gjølgali
Rektor

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Heidi B W Aleksandersen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Birgit Alstad

Adjunkt

E-post:

Hamide Arifi

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Direktetelefon:

E-post:

Ann-Elin Bakken

Lektor m/tilleggsutd.

E-post:

Elisabeth Bekkadal

Lærer

E-post:

Annie Helene Mikalse Berg

Konsulent

E-post:

Christine Bergli

Miljøterapeut

Telefon:

E-post:

Ida Fauske Bjerkan

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Mette Bjørkander

Adjunkt

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Mette Bjørkander

Miljøterapeut

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Gunhild Johansen Blomsø

Lektor

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Lisbeth Borgen

Barnevernspedagog II

Direktetelefon:

E-post:

Elisabet Bratland

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Toril Brevik

Lærer

E-post:

Øystein Brørs

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Telefon:

E-post:

Kristin Davidsen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Hanne Bjørgmo Dragsnes

Adjunkt

Direktetelefon: 0

E-post:

Annveig Eggen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Tommy Eide

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Marte Engan

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Marianne Fjeldstad

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Håkon Fjørtoft

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Åsta Venås Flægstad

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Arild Formo

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Elin Anette Furstrand

Adjunkt

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Kathrine Fagereng Grelland

Lektor

Telefon:

E-post:

Lill Anita Hage

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Gunn Hege Hansen

Assistent

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Jorunn Marita Hansen

Miljøarbeider

Direktetelefon:

E-post:

Morten Heia

Adjunkt

E-post:

Vibeke Birkeland Holthe

Avdelingsleder skole III

Telefon:

E-post:

Marianne Haagensen

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Lars-Boye Isaksen

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Kristin Nybakk Jamt

Lektor m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

John Olav Jægersen

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

John Olav Jægersen

Assistent skole

Telefon:

E-post:

Katrine Kjeldsberg

Assistent (sfo)

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Borghild Løkkemo Kristensen

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Martin Alonso Aasheim Krogsæther

Barne/ung.arb.

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Brit Drøivoldsmo Lesund

Avdelingsleder skole V

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Marius Lieungh

Adjunkt

Direktetelefon:

E-post:

Mats Lillemark

Assistent

Telefon:

E-post:

Marit Lorentzen

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Kirsti Opdal Lægran

Sosionom I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Lovise Molund Lønseth

Adjunkt m/tilleggsutd. II

Telefon:

E-post:

Fatma Ali Marouga

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Rozita Mir Sadeghi

Miljøterapeut

E-post:

Karen Mota De Oliveira

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

Stine Eik Myrvold

Barne/ung.arb.

Telefon:

E-post:

Liv Kristin Moe Nergård

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Liv Kristin Moe Nergård

Miljøterapeut

Direktetelefon:

E-post:

Ida Sæther Nideng

Assistent (sfo)

Telefon:

E-post:

André Nordli Nordholm

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Elen Kirkeeide Nyløkken

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Elin Nyvold

Student

E-post:

Elin Nyvold

Underv.st. u/godkj utdannelse

E-post:

Marie Olaussen

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Jan Egil Nøstvold Olsen

Adjunkt I

Direktetelefon:

E-post:

Trude Dahl Olsen

Miljøveileder

E-post:

Astri Olsrød

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Anita Bugge Opsal

Adjunkt m/tilleggsutd. I

E-post:

Irena Orlova

Miljøveileder

Telefon:

E-post:

Jannike Pedersen

Assistent (sfo)

E-post:

Sonja Helen Riiber

Adjunkt m/tilleggsutd.

E-post:

Torunn Rottem Riiber

Avdelingsleder skole III

E-post:

Eivind Julian Romero Rishaug

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Andreas Røragen

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Ragnhild Sandnes

Adjunkt I

E-post:

Kaja Evensen Sandness

Underv.st. u/godkj utdannelse

Telefon:

E-post:

Børge Schawland

Adjunkt I

Direktetelefon:

E-post:

Hannah Schjefstad

Miljøterapeut m/master

E-post:

Aud-Marit Sellereite

Adjunkt m/tilleggsutd.

Direktetelefon:

E-post:

Anne Kathrine Solem

Adjunkt m/tilleggsutd. I

Direktetelefon:

E-post:

Hannah Sonstad

Lærling Barne- og ungd.arb.fag

Telefon:

E-post:

Ingve Staverløkk

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Anna Sundseth

Adjunkt I

E-post:

Linn Therese Sæther

Barne- og ungd.arb. m/fags 1år

Telefon:

E-post:

Iselin Søberg

Lærer (underv.st u/g.u.)

Telefon:

E-post:

Verena Thomassen

Lektor m/tilleggsutd.

Telefon:

E-post:

Eirin Trøbak

Barne- og ung.arb m/fags 2 år

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Eirin Trøbak

Lærer

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Maria Vagle

Lektor

Telefon:

E-post:

Kirsti Merete Jørstad Vegset

Miljøterapeut

E-post:

Annikken Vold

Adjunkt

E-post:

Sist oppdatert: 24.04.2024

021070

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward