Hjem Ranheim skole

Ranheim skole

Kontakt Ranheim skole

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte. 

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstider

Skolen er åpen på hverdager mellom kl. 8.00 og 15.30. Ved besøk henvend deg i administrasjonen. Du kan også henvende deg per telefon 72 54 31 70 eller på e-post.

Henvendelser besvares ikke i perioden 26. juni til 1. august 2019.

Administrasjon

Konsulent: 
Annie Helene Berg
Telefon: 72 54 31 70
E-post:  annie-helene.berg@ou.trondheim.kommune.no

Rektor: 
Maria Husby Gjølgali
Telefon: 93 40 51 21
E-post: maria.husby.gjolgali@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder 1.-3.trinn: 
Anita Opsal
Telefon: 97 95 94 46
E-post: anita-bugge.opsal@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder 4.-7.trinn: 
Åsmund Hiis Hauge
Telefon: 975 04 305
E-post: asmund-hiis.hauge@ou.trondheim.kommune.no

Avdelingsleder SFO: 
Vibeke Birkeland Holthe
Telefon: 957 34 097
E-post: vibeke.birkeland.holthe@ou.trondheim.kommune.no

SFO

SFO er åpen fra 07.15-16.30

SFO 1. trinn, telefon 979 96 171
SFO 2. trinn, telefon 979 96 172
SFO 3. og 4. trinn, telefon 979 96 176

Beskjeder og engangs hentemelding sendes via Meldeboka før klokken 13.00.

 

Søk om plass, endre oppholdstid, oppsigelse av plass, kontaktinfo og informasjon om pris og moderasjon.

Les mer om Ranheim SFO

 

Skolehelsetjenesten

På Ranheim skole jobber helsesøster Annike Leivestad Mork og Monica Ervik Momyr. Helsesøster er å treffe på sitt kontor ved administrasjonen på Ranheim skole alle hverdager.

Helsesøster kan ellers kontaktes alle hverdager på 906 55 048 eller på e-post.

Praksisskole

Ranheim skole samarbeider med NTNU om utdanningen av framtidige lærere. Vi har i skoleåret 19/20 sju praksislærere som tar imot hver sin praksisgruppe. Studentene er på skolen to runder a 3-4 uker i løpet av året. De deltar i planlegging og gjennomføring av undervisningen.

 

Trinnene

1. trinn

Kontaktlærer Ragnhild Sandnes: ragnhild.sandnes@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Elin Furstrand: elin-anette.furstrand@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Nora Myrvold: nora.holtmon.myrvold@trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Anna Hustad Birkeland: anna.hustad.birkeland@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Torunn Riiber: torunn.riiber@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Øystein Brørs: oystein.brors@ou.trondheim.kommune.no@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Joachim Berg Jensen: joachim.berg-jensen@ou.trondheim.kommune.no

Ukeplaner (link til Google-drive)

2. trinn

Kontaktlærer Sigrun Kittang Alnes: sigrun-kittang.alnes@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Hanne Bjørgmo Dragsnes: hanne.dragsnes@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Anne Kathrine  Solem: anne-kathrine.solem@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Kristin Davidsen: kristin.davidsen@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Eva Merete Jølsgård: eva-merete.jolsgard@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Andreas Røragen Vold: andreas.roragen@ou.trondheim.kommune.no

Ukeplaner (link til Google-drive)

3. trinn

Kontaktlærer Astri Olsrød: astri.olsrod@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Arild Formo: arild.formo@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Elisabeth Bekkadal: elisabeth.bekkadal@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Elisabet Bratland: elisabet.bratland@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Kirsten Beate Saksvik Myrvold: kirsten-beate.saksvik@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Annikken Vold : annikken.vold@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Silja Bandlien: silja.bandlien@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Gunhild Johansen Blomsø: gunhild.johansen.blomso@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Joachim Berg-Jensen: joachim.berg-jensen@ou.trondheim.kommune.no

Ukeplaner (link til Google-drive)

4. trinn

Kontaktlærer Kjell Roger Lange: kjell-roger.lange@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Heidi Aleksandersen: heidi.aleksandersen@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Eirik Blakstad: eirik.blakstad@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Birgit Alstad: birgit.alstad@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Annveig Eggen: annveig.eggen@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Børge Schawland: borge.schawland@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Merete Singsaas: merete.singsaas@ou.trondheim.kommune.no

Ukeplaner (link til Google-drive)

5. trinn

Kontaktlærer Petter Skjervold: petter.skjervold@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Åsta Flægstad Sandnes: asta.venas.flagstad@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Marius Lieungh: marius.lieungh@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Marie Olaussen: marie.olaussen@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Lars Boye Isaksen : lars-boye.isaksen@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Toril Brevik : toril.brevik@ou.trondheim.kommune.no

Ukeplaner (link til Google-drive)

6. trinn

Kontaktlærer Marte Engan: marte.engan@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Sonja Riiber: sonja.riiber@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Rita Skjulsvik: rita-skogstad.skjulsvik@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Jan Egil Nøstvold Olsen: jan-egil.olsen@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Siri Dahl Hansbakken: siri-dahl.hansbakken@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Marius Borg: marius.borg@ou.trondheim.kommune.no

Ukeplaner (link til Google-drive)

7. trinn

Kontaktlærer Anita B. Opsal: anita-bugge.opsal@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Tommy Eide: tommy.eide@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Daniel Bjerke: daniel.bjerke@ou.trondheim.kommune.no

Kontaktlærer Ann-Elin Bakken: ann-elin.bakken@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Mari Kosberg: mari.kosberg@ou.trondheim.kommune.no

Faglærer Siri Dahl Hansbakken: siri-dahl.hansbakken@ou.trondheim.kommune.no

Ukeplaner (link til Google-drive) 

FAU

Hva er FAU?

FAU er en forkortelse for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre/foresatte som har barn på skolen, er medlemmer av Foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeidsutvalg (FAU) og FAU fungerer som styre for Foreldrerådet.

Medlemmer i FAU 2017/2018

Referater fra FAU-møter

Erfaringsbase FAU

Informasjon fra FAU

Hvorfor har skolen et FAU?

Foreldremedvirkning i skolen bygger på det faktum at det er foreldrene som har hovedansvar for barns utvikling og opplæring. Foreldre/foresatte har rett til medvirkning i skolen. FAU skal sikre reell medvirkning fra foreldre/foresatte og ha medansvar for at elevenes læringsmiljø er trygt og godt.

Som medlem av FAU kan du få anledning til å bli godt kjent med skolens virksomhet, ledelse og andre foreldre/foresatte, mulighet til å bidra til kvalitetsutvikling av skolen og bidra til en bedre skolehverdag for elevene.

FAU skal:

  • Fremme fellesinteressene til foreldre/foresatte
  • Medvirke til at foreldre/foresatte tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • Bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • Legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • Skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

Planer og prosjekter

Begynneropplæring

Relasjonskompetanse

Trygge relasjoner gir trygge barn. Vi er svært opptatt av å skape gode relasjoner både mellom de voksne og barna på skolen og barna imellom. Hele skoleåret jobber vi for å øke vår kunnskap om hva som fremmer gode relasjoner. Alle ansatte øver konkret på dette i møte med ungene. Deretter drøftes erfaringene med resten av staben på hvert trinn. Til sammen gjør dette at alle voksne blir mer bevisst på hvordan de skal opptre relasjonsfremmende. Prosjektet på skolen bygger på May Britt Druglis arbeid.

Les mer om relasjonskompetanse

IKT

Ranheim skole har ambisjon om å ligge i front når det gjelder utvikling av elevenes digitale kompetanse. Mye av elevenes arbeid foregår digitalt. Målet vårt er å gjøre elevene til gode og bevisste digitale brukere. Hvordan søke etter og vurdere informasjon? Hvordan produsere dokumenter, regneark og presentasjoner? Hva kan du bruke av tekst og bilder du finner? Hvordan kommunisere digitalt? Målet er at elevene utvikler god digital dømmekraft.

Digitale ferdigheter

 

Sosial kompetanse

Alle barn vil være sammen med andre barn, ha mange venner. Alle mennesker vil tjene på å ha god sosiale kompetanse. Vi på Ranheim skole ønsker å jobbe systematisk for styrke elevenes sosiale ferdigheter. 

I skoleåret 2018/19 styrker vi arbeidet med å utvikling elevenes sosial kompetanse. Vi jobber med områdene empati, selvhevdelse, selvkontroll, ansvarlighet og samarbeid. I tillegg prøver vi ut arbeidsmetoder utviklet av Forandringsfabrikken på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Dette er måter elever selv har beskrevet som nyttige for å styrke deres læring og handler om hva som skal til for å trygge barna og hvordan vi får fram barnas egne tanker om læring og utvikling. 

Ferie og fridager

Her finner du oversikt over skolens ferie og fridager (skolerute).

I SFO varierer det når det er planleggingsdager og sommerstengte uker. Ta direkte kontakt med skolens SFO hvis du ikke finner informasjon på disse nettsidene om når det er stengt.

Felles for alle skoler

 

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Ranheim skole, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Sist oppdatert: 03.09.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006