Enhet for samfunnssikkerhet og beredskap

Kontakt Enhet for samfunnssikkerhet og beredskap

Finn ansatt og se kart

Les mer om beredskap i Trondheim kommune

Enhet for samfunnssikkerhet og beredskap (ESB)

Enhet for samfunnssikkerhet og beredskap skal sikre systematisk og helhetlig faglig kvalitet på kommunens interne og eksterne arbeid med ulike former for sikkerhet, beredskap og krisestøtte/håndtering.

Enheten skal
  • ha overordnet ansvar for kommunens planer for sikkerhet, beredskap, krisehåndtering og kontinuitet.
  • gi støtte til tjenesteområder og enheter for gjennomføring av ulike risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) inkludert verdi-, trussel og sårbarhetsanalyser (VTS- analyser).
  • være kontaktpunkt for andre myndigheter, virksomheter og frivillige i spørsmål/prosesser knyttet til sikkerhet og beredskap.
  • håndtere beredskapshendelser på vegne av kommunedirektøren på grønt og gult beredskapsnivå. Gul beredskap innebærer en organisering som gir raskere muligheter for hurtige beslutninger og iverksettelse av tiltak. Grønn beredskap er det laveste beredskapsnivået i våre beredskapsplaner, og innebærer normalt at beredskapsledelse etableres ved behov og at enkelte funksjoner kan forsterkes.
  • i rollen som krisestab, gi beslutningsstøtte til kriseledelsen ved rødt beredskapsnivå.
  • utarbeide politiske saker/høringssvar/interpellasjoner innenfor sikkerhet og beredskap
  • forebygge rekruttering til kriminelle miljø samt forebygge ungdomskriminalitet og rus gjennom SLT modellen.
  • utøve kommunedirektørens overordnede ledelse av fagområdet informasjonssikkerhet.
  • Utøve kommunedirektørens overordnede ledelse av fagområdet personvern.

Enheten rapporterer til organisasjonsdirektøren både i normalsituasjonen og ved håndtering av uønskede hendelser.

Hvem er vi

Portrett av Camilla Renate Moe

Sikkerhets- og beredskapssjef Camilla Renate Storseth Moe
Telefon: 90 12 02 22
E-post: 

Portrett av Henning Irvung

Beredskapsrådgiver Henning L. Irvung
Telefon 94 43 85 15
E-post:  

Portrett Jørgen B. Bakken

Beredskapsrådgiver Jørgen B. Bakken
Telefon 90 57 06 26
E-post:

Portrett Ole Bjørn Nordland

Informasjonssikkerhetsrådgiver Ole Bjørn Nordland
Telefon 95 04 44 41
E-post:

Les mer om informasjonssikkerhet og personvern på disse sidene: Personvernerklæring skole og Personvernerklæring for Trondheim kommune.

Portrett Even Ytterhus

SLT-koordinator Even Ytterhus
Telefon 95 26 36 21
E-post:

Les mer om SLT område på SLT (Samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak)

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Enhet for samfunnssikkerhet og beredskap, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 206000

Adresse: Mauritz Hansens gate 2, 7030 TRONDHEIM

Leder

Camilla Renate Storseth Moe
Sikkerhets- og beredskapssjef

Direktetelefon:

Annen:

E-post:

Finn ansatt

search

Jørgen Bjerkan Bakken

Beredskapsrådgiver

Telefon:

E-post:

Henning Leif Irvung

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Ole Bjørn Nordland

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Kristin Veiseth

Rådgiver

Telefon:

Direktetelefon:

E-post:

Even Ytterhus

Rådgiver

Telefon:

E-post:

Sist oppdatert: 19.02.2024

206000

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward