Telefon: 919 19 700

Mer mangfold og flerkultur enn noen gang!

Ringen har 5 avdelinger med tilsammen 79 barn. 57 barn over 3 år, og 22 barn under 3 år.

En flerkulturell barnehage med 61 minoritetsspråklige barn.

Barnehagen ligger på Saupstad med blokker og bydelspark tett på, og med gangavstand til skogen. Vi ønsker å være et sted der barn kjenner seg trygge og som foreldre/foresatte kan stole på. Vårt felles utgangspunkt er at vi vil det beste for barna.

Alle er forskjellige i alder, bakgrunn, interesser og behov. Derfor vil vi at hvert barn skal ha noen få voksne i barnehagen som kjenner dem bedre enn alle andre. Slik kan vi ta vare på individuelle forskjeller og etablere trygghet og nærhet.

Vi er en barnehage med en flerkulturell pedagogisk tilnærming, noe som betyr at mangfoldet synes i barnehagen i det hverdagslige og ikke bare når det er feiring av ulike høytider. Vi vet at barn som møtes med respekt fra både barn og voksne vil trives og utvikle seg i en positiv retning. Derfor preges vårt pedagogiske arbeid av voksne som viser innsikt og sensitivitet. Vi ser på barnehagen som en viktig arena for møter mellom mennesker med ulik språklig og kulturell bakgrunn. Vårt fokusområde er språk. Det mangfoldet som finnes i vårt nærmiljø gjenspeiles i barnehagen.

Vi jobber målrettet for å få et godt samarbeid med foreldre og vi ser på foreldre som barnas viktigste støttespillere.

Det er flest hverdager i barnehagelivet, derfor er vi spesielt oppmerksomme på magiske øyeblikk, øyeblikk der barn forteller en historie, når barn mestrer noe, og når barn gjør eller sier noe som viser omsorg for andre.

Hverdag eller fest, det er alltid barna som skal stå i sentrum på Ringen.

Saupstadringen barnehager