Romolslia barnehage

Romolslia barnehage

Kontakt Romolslia barnehage

Se kart

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Vigilo erstattet Meldeboka fra 1. august 2022.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Åpningstid

Velkommen til Romolslia barnehage!

Vår åpningstid er kl. 07.00-16.45.

Barnehagen er stengt onsdag før skjærtorsdag.

I 2023 er barnehagen sommerstengt i uke 28, 29 og 30.

Vi har også stengt julaften til og med nyttårsaften, men behov for å holde åpent kartlegges og blir vurdert imøtekommet i november.

Barnehagens visjon

Trygghet til å leke, hevde sin mening, ha et fang å sitte på, noen å samtale med, bli lyttet til, spørre, glede seg over hverdagens små og store hendelser, trygg nok til å bruke

Nysgjerrighet for å finne ut av, utforske, være interessert i, oppleve spennende ting, bruke kreativitet og fantasi, nysgjerrig på livet rundt seg og finne sin plass i et stort

Fellesskap med gode venner, lek, glede og humor, oppleve å bli inkludert og å kunne inkludere andre, tilgjengelige og aktive voksne, engasjerte foreldre, et miljø der vi er ulike, men blir verdsatt for den vi er.

Slik ønsker vi at Romolslia barnehage skal være!

Støvler med blomsterVennerUtelek

Oppstart i barnehagen for de yngste barna

På Romolslia barnehage har vi en foreldreaktiv tilvenning for de yngste barna. Det vil si at barn og foreldre inviteres til organiserte besøk før oppstart i barnehagen. Når barnet begynner er foreldre sammen med barnet i barnehagen minimum fem dager. Tilvenningsmodellen er utviklet gjennom prosjektet "Liten og ny i barnehagen".


Måltider og kostpenger

Kostpenger er per tiden kr. 350 pr. mnd. Foreldre tar med matpakke til ett måltid. Prima AS leverer varm lunsj tre ganger pr. mnd. (tirsdager) og personalet lager en lunsj pr. mnd. Det tilbys frukt og grønt til hvert måltid. 

Samarbeidsutvalg

Alle foreldre er med i foreldrerådet. De velger sine representanter til barnehagens samarbeidsutvalg samt FAU (foreldrenes arbeidsutvalg).

FAU og samarbeidsutvalg skal ivareta barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i barnehagen.

Hos oss danner tre foreldrerepresentanter, tre personalrepresentanter og enhetsleder barnehagens samarbeidsutvalg. Videre har barnehagen FAU som består av foreldre til barn født i 2018.

Samarbeidsutvalg kommer sammen og drøfter ulike saker vedrørende barnehagens drift og organisering.

Samarbeidsutvalg 2022 - 2023

Samarbeidsutvalg dette barnehageåret består av:
Foreldrerepresentanter:
Kurt Adolfsen (leder), Linn Therese Isbrekken, Silje S. Holiløkk (vara) og Maritha Fevåg.

Ansattrepresentanter:
Nina Lidahl (enhetsleder/sekretær), Jørn Solli (tillitsvalgt UDF), Silje Bjørnerås (tillitsvalgt Fagforbundet) og Anne Stokstad (avdelingsleder).

Samarbeidsutvalg ønsker innspill, tanker, idéer og saker fra alle foreldre som har noe på hjertet!

Ta kontakt!

Barnesamtaler og snakkehjørnet

Barnehagen skal legge til rette for varierte måter å samtale med barn på. Hos oss tilbyr vi barnesamtaler, som er en planlagt samtale mellom en voksen og et barn. Samtalen blir lagt opp etter barnets behov og kan foregå over tid. Vi ønsker at barn skal ha mulighet til å samtale med en voksen om hendelser som kan oppleves vanskelig. Det å bekrefte et barns uttrykk og sette ord på ulike følelser er en viktig del av en god dialog og kan hjelpe barnet videre.

Hos oss har vi hatt fokus på systematiske samtaler med barn i 15 år.

I snakkehjørnet samtaler en liten gruppe barn med en voksen. Vi har erfart at dette er en god arena for å dele tanker og meninger. Det å undre seg sammen med andre er sentralt i barns danningsprosess. I tillegg til god språkstimulering er slike opplevelser med på å styrke barnets sosiale kompetanse og evne til å utvikle vennskapsrelasjoner.

 

Opplæringsplan for lærlinger

Opplæringsplanen finner du her.
Plan for 2022/2023

Årsplan

Årsplan 2022 - 2023

Å høre til - en plan for et godt psykososialt barnehagemiljø

Å høre til - planen ligger her

Planleggingsdager 2023

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 27. januar
  • Fredag 23. juni
  • Fredag 18. august
  • Torsdag 12. oktober
  • Fredag 13. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

  • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
  • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

08.04.13, retting gjennomført 28.06.13: Lovlighetskontroll

12.03.14, retting gjennomført 05.05.14: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

15.06.18: Romolslia barnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler med videre - varsel om pålegg

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Romolslia barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Enhetsleder: 93 03 64 96

Hovednummer: 95 40 04 88

Avdelingsleder: 93 64 40 23

Spesialpedagogisk koordinator: 95 40 04 88

Konsulent: 95 40 04 88

Harestua: 95 15 87 50

Grevlinghiet: 95 03 79 06

Bikuben: 91 86 17 82

Bjørnehiet: 91 75 90 38

Maurtua: 91 83 85 39

Musebolet: 91 72 20 87

Revehiet: 91 86 17 48

TK-kode: 052106

Sist oppdatert: 05.05.2023

052106

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk00022H