Hjem Romolslia barnehage
Romolslia barnehage

Romolslia barnehage

Kontakt Romolslia barnehage

Se kart

Meldeboka

Vi bruker meldeboka til all kommunikasjon med foresatte.

Logg inn i Meldeboka

Veiledninger for meldeboka

Åpningstid

Velkommen til Romolslia barnehage!

Vår åpningstid er kl. 07.00-16.45.

Barnehagen er stengt onsdag før skjærtorsdag.

I 2021 er barnehagen sommerstengt i uke 28, 29 og 30.

Vi har også stengt julaften til og med nyttårsaften, men reelle behov for å holde åpent kartlegges og blir vurdert imøtekommet i november.

Barnehagens visjon

Trygghet til å leke, hevde sin mening, ha et fang å sitte på, noen å samtale med, bli lyttet til, spørre, glede seg over hverdagens små og store hendelser, trygg nok til å bruke nysgjerrighet for å finne ut av, utforske, være interessert i, oppleve spennende ting, bruke kreativitet og fantasi, nysgjerrig på livet rundt seg og finne sin plass i et stort fellesskap med gode venner, lek, glede og humor, oppleve å bli inkludert og å kunne inkludere andre, tilgjengelige og aktive voksne, engasjerte foreldre, et miljø der vi er ulike, men blir verdsatt for den vi er.

Slik ønsker vi at Romolslia barnehage skal være!

Støvler med blomsterMaleriBarn som sitter på en benk

Måltider og kostpenger

Kostpenger er per tiden kr. 190. Foreldre tar med matpakker til alle måltider, unntatt tirsdager. Da får barna et varmt måltid levert av Løkkan Catering. Dette er en ordning som varer ut juni.

Samarbeidsutvalg

Alle foreldre er med i foreldrerådet. De velger sine representanter til barnehagens samarbeidsutvalg samt FAU (foreldrenes arbeidsutvalg).

FAU og samarbeidsutvalg skal ivareta barnas og foreldrenes interesser når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i barnehagen.

Hos oss danner tre foreldrerepresentanter, tre personalrepresentanter og enhetsleder barnehagens samarbeidsutvalg. Videre har barnehagen FAU som består av foreldre til barn født i 2016.

Samarbeidsutvalg kommer sammen og drøfter ulike saker vedrørende barnehagens drift og organisering.

Samarbeidsutvalg 2020-2021

Foreldrerepresentanter: Tonje W. Høve (leder), Camilla Steen Lillevold, Charlotte Stavelie, Monica Fridén-Rolstadaas.

Personalrepresentanter: Nina Lidahl, Silje Bjørnerås, John Kristian S. Leinan og Anne Stokstad.

Samarbeidsutvalg ønsker innspill, tanker, idéer og saker fra alle foreldre som har noe på hjertet!

Ta kontakt!

Liten og ny i barnehagen

Barnehagen deltar i et folkehelseprosjekt - Liten og ny i barnehagen. I den forbindelse prøver vi ut en modell for tilvenning der foreldrene til de yngste barna er sammen med barnet i barnehagen i 5 dager ved oppstart. Vi vil også invitere foreldre og barn til å besøke barnehagen en time en gang i uken ette tildelt plass. Prosjektet evalueres av RKBU (Regionalt kunnskapssenter for barn og unge NTNU). Det er frivillig å delta i evalueringen.

Les mer om prosjektet

Informasjonsbrosjyre - Liten og ny i barnehagen

Barnesamtaler og snakkehjørnet

Barnehagen skal legge til rette for varierte måter å samtale med barn på. Hos oss tilbyr vi barnesamtaler, som er en planlagt samtale mellom en voksen og et barn. Samtalen blir lagt opp etter barnets behov og kan foregå over tid. Vi ønsker at barn skal ha mulighet til å samtale med en voksen om hendelser som kan oppleves vanskelig. Det å bekrefte et barns uttrykk og sette ord på ulike følelser er en viktig del av en god dialog og kan hjelpe barnet videre.

Hos oss har vi hatt fokus på systematiske samtaler med barn i 15 år.

I snakkehjørnet samtaler en liten gruppe barn med en voksen. Vi har erfart at dette er en god arena for å dele tanker og meninger. Det å undre seg sammen med andre er sentralt i barns danningsprosess. I tillegg til god språkstimulering er slike opplevelser med på å styrke barnets sosiale kompetanse og evne til å utvikle vennskapsrelasjoner.

Årsplan

Årsplan 2020-2021

Å høre til - en plan mot mobbing

Å høre til - en plan mot mobbing

Planleggingsdager 2021

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

  • Fredag 29. januar
  • Fredag 18. juni
  • Fredag 13. august
  • Torsdag 14. oktober
  • Fredag 15. oktober

Sommerstengt

Kommunale barnehager holder stengt i ukene 28, 29 og 30.

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

Felles for alle barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

  • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
  • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

08.04.13, retting gjennomført 28.06.13: Lovlighetskontroll

12.03.14, retting gjennomført 05.05.14: Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

15.06.18: Romolslia barnehage - rapport fra tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler med videre - varsel om pålegg

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Romolslia barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

Enhetsleder: 93 03 64 96

Hovednummer: 95 40 04 88

Avdelingsleder: 93 64 40 23

Spesialpedagogisk koordinator: 95 40 04 88

Konsulent: 95 40 04 88

Harestua: 95 15 87 50

Grevlinghiet: 95 03 79 06

Bikuben: 91 86 17 82

Bjørnehiet: 91 75 90 38

Maurtua: 91 83 85 39

Musebolet: 91 72 20 87

Revehiet: 91 86 17 48

Sist oppdatert: 26.04.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004