Sjetne barnehage

Hjerte laget i stein

Kontakt Sjetne barnehage

Se kart

TK-kode: 062108

Foreldreportalen

Vi bruker Vigilo til kommunikasjon med foresatte i barnehage, SFO og skole.

Vigilo erstattet Meldeboka fra 1. august 2022.

Logg inn i Foreldreportalen

Veiledninger for bruk av Vigilo

Velkommen til Sjetne barnehage

Ved innkjøringen til Sjetnemarka ligger barnehagen vår som et midtpunkt i grenda. De aller fleste i nærmiljøet har et forhold til barnehagen.

Her møtes små og store, blir kjent med hverandre og samarbeider om ulike oppgaver og aktiviteter. Slik bidrar barnehagen til å skape tilhørighet til lokalsamfunnet og til at viktige nettverk dannes. Dette bidrar igjen til å skape sammenheng og helhet i barnas liv.

På Sjetne barnehage ønsker vi å møte hver enkelt med respekt, positive holdninger og godt humør. Barnehagen er et treffsted i grenda, og ofte får vi besøk av barn og foreldre som for lengst er ferdig med barnehageperioden.

Avdelinger

Sammensetning av barnegruppene kan variere fra år til år, avhengig av behov.

Barnehageåret 2022/2023:

 • Maurtua 3-6 år, telefon 94 13 42 21
 • Kråkebollen 2-3 år, telefon 94 14 61 91
 • Sneglehuset 1-3 år, telefon 94 13 27 55
 • Bikuben 3-6 år, avdelingen er i "eget" hus inne på området vårt telefon 95 87 21 52

Pedagogiske planer

Barnehagen har relasjonsarbeid og språk som satsingsområder, og deltar i Læringsmiljøprosjektet 2018-2020.

Avdelingene utarbeider månedsplaner og månedsbrev som sendes ut via meldeboka og som bygger på årsplan, rammeplan og kommunale styringsdokument.

Kosthold

Kostpris er 300 kroner per måned. Mandag er matpakkedag da det som oftest er tur-/utedag.

Matpakke tas ellers med til frokost.

Til lunsj er det smøremåltid de fleste dager, men en dag i uka serveres ukas ekstra som er basert på en 4-ukers meny. Vi er opptatt av at maten lages med enkle, sunne ingredienser som barna får sanse, smake og som ser innbydende ut. Barna medvirker ved tilberedning og evaluering.

Eksempel på en meny kan være:

 • Pastasalat med kyllingkjøtt og hjemmebakte rundstykker
 • Fiskegrateng/ren fisk - med potet og smeltet smør
 • Kyllingboller/kjøttboller med fullkornspasta broccoli, gulrot og tomatsaus
 • Fiskeburger med hamburgerbrød - mais - agurk og salat

 

Vi tar utgangspunkt i måltidet som pedagogisk arena der vi har som mål å møte barnet, under måltidet, med omsorg, anerkjennelse og respekt. Måltidet er en arena for fellesskap og relasjonsbygging og der dialogen fremmes.

Åpningstider og feriestengt

Ordinær åpningstid for Sjetne barnehage er kl. 07.00-16.30.

Dagene i mellomjula holder vi åpent for de barna hvor det er meldt behov innen 25. november 2022 til enhetsleder. Avdelingene kan være sammenslått og bemanning jobber på tvers av huset.

Det kan være noe redusert åpningstid i mellomjulen, det tas opp i barnehagens samarbeidsutvalg på høsten.

Vi holder åpent i "påskedagene med redusert bemanning". Onsdag før skjærtorsdag er barnehagen stengt.

Alle "røde" dager holder barnehagen stengt.

 

Sommeren 2023 er barnehagen feriestengt i ukene 28, 29 og 30.

Barn som leker i sandkassenSjetne barnehage i mørket om vinterenSameflaggetSolsikkeMalte steinerAgurkplante

Samarbeidsutvalget og FAU

Alle foreldre er medlemmer av foreldreråd. De velger sine representanter til barnehagens samarbeidsutvalget og arbeidsutvalg.

Foreldrerådet og samarbeidsutvalget skal ivareta barnas og foreldrenes interesser. Samarbeidsutvalget velges i utgangspunktet for to år.

Foreldremøter: Barnehagen har 1-2 foreldremøter i løpet av barnehageåret.

Planleggingsdager 2022

Barnehagen har fem planleggingsdager hvert barnehageår. Barnehagen er stengt disse dagene. Dagene bruker personalet til kursing, planlegging og forberedelser.

 • Fredag 28. januar
 • Fredag 24. juni
 • Fredag 19. august
 • Torsdag 13. oktober
 • Fredag 14. oktober

Last ned skole- og barnehagekalender i PDF-format

Priser

Priser og egenbetaling

For kommunale barnehager

Godkjenning og tilsyn

Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler søknader og godkjenner barnehager.

Kommunen fører tilsyn med alle barnehagene i Trondheim. Tilsyn kan være både varslet på forhånd og uanmeldt.

 • Fagenhet for oppvekst og utdanning fører tilsyn etter kravene i barnehageloven.
 • Miljøenheten godkjenner og fører tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Rapporter fra tilsyn blir lagt ut på barnehagens nettside.

Rapporter

15.04.2013:

Lovlighetskontroll

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

30.04.2014:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

06.11.2019:

Tilsyn etter forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.

Avvik er rettet og saken er avsluttet.

Kontaktinfo

Postadresse: Trondheim kommune, Sjetne barnehage, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim

TK-kode: 062108

Sist oppdatert: 03.08.2022

062108

A03-P1-EPI004