Tips til bruk av samisk språk og kultur i barnehager og skoler

Tips til bruk av samisk språk og kultur i barnehager og skoler

På denne siden finner du tips og verktøy til å trekke inn samisk språk og kultur i barnehage- og skolehverdagen.

Nyttige nettsider i arbeid med samisk språk og kultur

Den magiske tiden fra Filmarkivet

Gaavnoes nytt nettsted om samisk språk, kultur og historie

Nasjonalt senter for samisk i opplæringen

Nettbaserte opplegg på samisk

Nettressurser fra Aajege sørsamisk kompetansesenter

NRKs Binnabánnaš - korte program for samiske og ikke-samiske barn

Reaidu - ressursside utarbeidet av UiT

Ressurshefte Gávnos om samisk innhold i skolen

Sametingets nordsamiske koffert til utlån

Samiske ordbøker på nett

Samiske barnesanger

Samiske læremidler på nett

Stallo og nordlysets sønn e-bok fra Nasjonalbiblioteket

Undervisningsressurser om urfolkskunnskap

Samisk språk- og kulturkiste

Dronning Mauds Minne Høgskole(DMMH) har overtatt den sørsamiske språk- og kulturkista som Trondheim kommune, Statsforvalter i Trøndelag og DMMH hadde utviklet sammen.

Ta kontakt med Mona Halsaunet Frønes eller Sølvi Ann Fætten ved DMMH om du vil se eller bruke noe av innholdet i kista.

Innholdet i kista pr 2024

Sist oppdatert: 07.03.2024

Fant du det du lette etter?