Utbyggingsrekkefølge og tilbakeføring av boligformål til LNF

Utbyggingsrekkefølge og tilbakeføring av boligformål til LNF

Trondheim bystyre behandlet 28. april 2021 sak om bruk av utbyggingsrekkefølge og tilbakeføring av boligformål til LNF i kommuneplanens arealdel. Bystyrets vedtak legges til grunn for arbeidet med ny arealdel. Vedtaket legges også til grunn for kommunens plan- og byggesaksbehandling før den nye arealdelen er vedtatt. 

Sist oppdatert: 13.10.2021

Fant du det du lette etter?