Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi

Framtidsbilder Trondheim sentrum 2050 med sentrumsstrategi

Bystyret vedtok 30.09.2020 Framtidsbilder Trondheim sentrum med Sentrumsstrategi.

Hensikt/formål: flere folk i sentrum

Trondheim har et sentrum vi er svært stolte av. Kommunen har en visjon om et enda mer attraktivt og levende bysentrum, og en felles strategi med byens næringsliv for en miljømessig god og økonomisk vital Midtby.

I tillegg har Trondheim kommune satt seg et mål i kommuneplanen om å utvikle en bærekraftig by der det er lett å leve miljøvennlig. I byvekstavtalen Trondheim har inngått med nabokommunene, fylkeskommunen og staten har kommunen lovet å legge hovedtyngden av arealutviklingen i sentrale byområder, lokale sentra og langs hovedårer for høyfrekvent kollektivtransport.

Hovedhensikten med denne sentrumsstrategien er å bidra til å oppfylle disse overordnede målene gjennom å få flere folk i sentrum: Flere skal bo og jobbe i sentrum, og flere skal besøke og oppholde seg lengre i sentrum. Flere skal gå, sykle og ta kollektivtransport, og færre skal kjøre personbil i sentrum.

 

Les mer om planen på vår nettside FramtidsTrondheim

Sist oppdatert: 20.12.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward