Områdeplan for Leangen senterområde

Områdeplan for Leangen senterområde

Om områdeplanen

Områdeplan for Leangen senterområde ble behandlet i bygningsrådet 09.06.2012, og vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn.

Vedlegg til sluttbehandlingen i bygningsrådet

Vedlegg 1: Plankart 1, regulering på grunnen

Vedlegg 2: Plankart 2, regulering under grunnen

Vedlegg 3: Reguleringsbestemmelser

Vedlegg 4: Illustrasjonsplan

Vedlegg 5: Forslagsstillers planbeskrivelse, del 2: Planbeskrivelse med konsekvensutredning, revidert 11.03.2013

Vedlegg 6: Forslagsstillers planbeskrivelse, del 1: Beskrivelse av eksisterende forhold og planprosess, datert 10.01.2009

Vedlegg 7: Støyutredning, Rambøll 08.03.2012

Vedlegg 8: Uttalelser ved offentlig ettersyn og høring.

Sist oppdatert: 22.02.2018

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward