Hvilke hus er registrert

384 bygninger i Trondheim er jugendstilregistrert

Murhus i Jugendstil

Steinberget 3 er ett av 239 murhus som er registrert

Murhus

  • De fleste murgårdene er i sentrumsområdet og ved innfartsveiene til Trondheim, på Elgeseter, Ila og Lademoen.
  • Av murhusene er det 214 bygårder, 11 murvillaer og 24 andre typer murhus, som industribygg og offentlige bygg. 

Trehus i jugendstil

Markvegen 2 er et av 128 trehus som er registrert

Trehus 

  • De fleste trehusene er i «byggebeltet»; opprettet i 1892 i Strinda, rett utenfor daværende Trondheims grenser. 
  • Av trehusene er det 126 trevillaer og to eldre bygårder i tre, ombygd i jugendstil.

Alle registrerte hus på liste

Se liste over alle jugend-registrerte hus i Trondheim

Lista består av flere ark, hvor husene er sortert på adresse, arkitekt, hovedmateriale og jugendstil-registreringsnummer.

Lista over registrerte hus viser blant annet antikvarisk verdi (A,B og C).

For oppdatert vernestatus på registrerte bygninger, se Aktsomhetskart kulturminner (kulturminnekartet)

Kulturminnekartet viser oppdatert situasjon på følgende:

  • Antikvarisk verdi, klasse A,B,C og fredninger
  • Om området er regulert til bevaring 
  • Om området er en hensynssone kulturmiljø i Kommuneplanens arealdel

Alle jugendstil-bilder

Se foto fra registreringa via kulturminnekartet.

Bilder og skjema fra registreringa er tilgjengelig for alle, sammen med andre bilder vi har av samme bygning i Byantikvarens fotoarkiv.

Alle registrerte hus på kart

På Aktsomhetskart kulturminner kan du skru på et lag som heter "Jugendstilregistrering". Da får alle de registrerte bygningene lysegrønn markering.
Se brukerveiledning til kulturminnekartet for hvordan du skrur av og på lag.

Oversiktskart over jugendstilbebyggelse i TrondheimHer er oversiktskart over de 305 husene i jugendstil som ble registrert i 2012. For oppdatert kart, se kulturminnekartet

Se registrerte hus i ulike deler av byen.

Klikk på ett av kartene og bruk piltast for å se alle i lysbildevisning.

Kartene viser registreringen av 305 hus i 2012. For oppdatert kart, se kulturminnekartet

Alle registrerte hus i jugendstil i Trondheim på kartBrattøra, Lademoen, Lade, BakkaunetMøllenberg, Lademoen, LillebyMidtbyen, Møllenberg, SingsakerKalvskinnet, Elgeseter, SingsakerByåsen, Ila, Kalvskinnet, Midtbyen, Øya

Trondheim 1909

 

"Kart over Trondhjem med byggebelte", Trondhjems stadskonduktørkontor, 1909.
1909- kartet er digitalt tilgjengelig hos Trondheim byarkiv på Flickr.

Utgangspunktet for registreringen er Trondheim kommune anno 1909 fordi det finnes et godt og detaljert kart fra dette året som viser byens bebyggelse tidlig på 1900-tallet. Kartet har dessuten tegnet inn «byggebeltet» rundt Trondheim. Byen var i sterk vekst og mye av byggevirksomheten foregikk i disse områdene. Registreringsområdet dekker Midtbyen, Hospitalsløkkan, Kalvskinnet, Elgeseter, Øya, Ila, Marienborg, Møllenberg, Buran, Lademoen, Bakkaunet, Rosenborg, Singsaker, Bakklandet samt deler av Lade, Steinberget/Osloveien og Berg.

Ulike typer registrerte hus

Kart over ulike typer registrerte hus

De registrerte husene er fra perioden 1844[1]-1926, men hovedperioden er i årene fra1903 til 1916 da 359 av bygningene er oppført.[2] De fleste av trehusene er bygget 1908-1916. Dette sammenfaller med stilens omfang for øvrig (Tabell 1). For bygårdenes del er det interessant å se at i underkant av halvparten av oppføringene i perioden 1899-1925 er i jugendstil.[3]

Kartet viser de registrerte bygningene i jugendstil i Trondheim (2012) fordelt på type hus. I 2020 ble det registrert noen flere hus. Kartene på denne nettsida er ikke oppdaterte med de nyregistrerte husene. For oppdatert kart, se kulturminnekartet.

[1] De eldste husene har jugendstildekorasjonen fra senere ombygging.

[2] Årstallene er for mange av bygårdene tatt fra Håpnes (2002) og for trevillaene oftest fra matrikkelen eller byggesaksarkivet.

[3] 181 av 386 byggemeldte gårder. Håpnes 2002

Til hovedsiden om jugendstil 

Sist oppdatert: 12.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006