Hvilke hus er registrert

Hvilke hus er registrert

415 bygninger i Trondheim er jugendstilregistrert

Murhus i Jugendstil

Steinberget 3 er ett av 253 murhus som er registrert

Murhus

  • De fleste murgårdene er i sentrumsområdet og ved innfartsveiene til Trondheim, på Elgeseter, Ila og Lademoen.
  • Av murhusene er det 228 bygårder, 11 murvillaer og 24 andre typer murhus, som industribygg og offentlige bygg.

Trehus i jugendstil

Markvegen 2 er et av 163 trehus som er registrert

Trehus

  • De fleste trehusene er i «byggebeltet»; opprettet i 1892 i Strinda, rett utenfor daværende Trondheims grenser.
  • Av trehusene er det 160 trevillaer og tre eldre bygårder i tre, ombygd i jugendstil.

Alle registrerte hus på liste

Se liste over alle jugendregistrerte hus i Trondheim

Lista består av flere ark, hvor husene er sortert på adresse, arkitekt, hovedmateriale og jugendstil-registreringsnummer.

Lista over registrerte hus viser blant annet antikvarisk verdi (A, B og C).

For oppdatert vernestatus på registrerte bygninger, se kulturminnekartet.

Kulturminnekartet viser oppdatert situasjon på følgende:

  • Antikvarisk verdi, klasse A, B, C og fredninger
  • Om området er regulert til bevaring
  • Om området er en hensynssone kulturmiljø i Kommuneplanens arealdel

Alle jugendstil-bilder

Se foto fra registreringa via kulturminnekartet

Bilder og skjema fra registreringa er tilgjengelig for alle, sammen med andre bilder vi har av samme bygning i Byantikvarens fotoarkiv.

Alle registrerte hus på kart

På det digitale kulturminnekartet kan du skru på et lag som heter "Jugendstilregistrering". Da får alle de registrerte bygningene lysegrønn markering.

Se brukerveiledning til kulturminnekartet for hvordan du skrur av og på lag.

Oversiktskart over jugendstilbebyggelse i Trondheim

Jugendstil i sentrale byområder

output_1.png

output_2.png

Trondheim 1909

Kart over Trondhjem med byggebelte

"Kart over Trondhjem med byggebelte", Trondhjems stadskonduktørkontor, 1909.

1909- kartet er digitalt tilgjengelig hos Trondheim byarkiv på Flickr.

Utgangspunktet for registreringen er Trondheim kommune anno 1909 fordi det finnes et godt og detaljert kart fra dette året som viser byens bebyggelse tidlig på 1900-tallet. Kartet har dessuten tegnet inn «byggebeltet» rundt Trondheim. Byen var i sterk vekst og mye av byggevirksomheten foregikk i disse områdene. Registreringsområdet dekker Midtbyen, Hospitalsløkkan, Kalvskinnet, Elgeseter, Øya, Ila, Marienborg, Møllenberg, Buran, Lademoen, Bakkaunet, Rosenborg, Singsaker, Bakklandet samt deler av Lade, Steinberget/Osloveien og Berg.

Ulike typer registrerte hus

Kart over ulike typer registrerte hus

De registrerte husene er fra perioden 1844[1]-1926, men hovedperioden er i årene fra1903 til 1916 da 359 av bygningene er oppført.[2] De fleste av trehusene er bygget 1908-1916. Dette sammenfaller med stilens omfang for øvrig (Tabell 1). For bygårdenes del er det interessant å se at i underkant av halvparten av oppføringene i perioden 1899-1925 er i jugendstil.[3]

Kartet viser de registrerte bygningene i jugendstil i Trondheim (2012) fordelt på type hus. I 2020 ble det registrert noen flere hus. Kartene på denne nettsida er ikke oppdaterte med de nyregistrerte husene. For oppdatert kart, se kulturminnekartet.

[1] De eldste husene har jugendstildekorasjonen fra senere ombygging.

[2] Årstallene er for mange av bygårdene tatt fra Håpnes (2002) og for trevillaene oftest fra matrikkelen eller byggesaksarkivet.

[3] 181 av 386 byggemeldte gårder. Håpnes 2002

Til hovedsiden om jugendstil

Sist oppdatert: 30.05.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward