Hvilke hus er registrert

305 bygninger i Trondheim er jugendstilregistrert

Murhus i Jugendstil

Steinberget 3 er ett av 212 murhus som er registrert

Murhus

  • De fleste murgårdene er i sentrumsområdet og ved innfartsveiene til Trondheim, på Elgeseter, Ila og Lademoen.
  • Av murhusene er det 181 bygårder, 10 murvillaer og 21 andre typer murhus, som industribygg og offentlige bygg. 

Trehus i jugendstil

Markvegen 2 er et av 93 trehus som er registrert

Trehus 

  • De fleste trehusene er i «byggebeltet»; opprettet i 1892 i Strinda, rett utenfor daværende Trondheims grenser. 
  • Av trehusene er det 91 trevillaer og to eldre bygårder i tre, ombygd i jugendstil.

Alle registrerte hus på liste

Se liste over registrerte hus (pdf)

Lista over registrerte hus viser blant annet antikvarisk verdiklassifisering(A,B og C) fra 2012. Det kan være noen endringer siden den gang.

For oppdatert vernestatus på registrerte bygninger, se Aktsomhetskart kulturminner

Aktsomhetskartet viser oppdatert situasjon på følgende:

  • Antikvarisk verdi, klasse A,B,C og fredninger
  • Om området er regulert til bevaring 
  • Om området er en hensynssone kulturmiljø i Kommuneplanens arealdel

Alle bilder og registreringsskjema 

Se foto og skjema fra jugendstilregistreringen i Byantikvarens fotoarkiv.

Alle registrerte hus på kart

På Aktsomhetskart kulturminner kan du skru på et lag som heter "Jugendstilregistrering". Da får alle de registrerte bygningene lysegrønn markering. Se brukerveiledning for Aktsomhetskart kulturminner for hvordan du skrur av og på lag.

Oversiktskart over jugendstilbebyggelse i TrondheimHer er oversiktskart over alle registrerte hus i jugendstil i Trondheim.

Se registrerte hus i ulike deler av byen.

Klikk på ett av kartene og bruk piltast for å se alle i lysbildevisning.

Alle registrerte hus i jugendstil i Trondheim på kartBrattøra, Lademoen, Lade, BakkaunetMøllenberg, Lademoen, LillebyMidtbyen, Møllenberg, SingsakerKalvskinnet, Elgeseter, SingsakerByåsen, Ila, Kalvskinnet, Midtbyen, Øya

Trondheim 1909

 

"Kart over Trondhjem med byggebelte", Trondhjems stadskonduktørkontor, 1909.
1909- kartet er digitalt tilgjengelig hos Trondheim byarkiv på Flickr.

Utgangspunktet for registreringen er Trondheim kommune anno 1909 fordi det finnes et godt og detaljert kart fra dette året som viser byens bebyggelse tidlig på 1900-tallet. Kartet har dessuten tegnet inn «byggebeltet» rundt Trondheim. Byen var i sterk vekst og mye av byggevirksomheten foregikk i disse områdene. Registreringsområdet dekker Midtbyen, Hospitalsløkkan, Kalvskinnet, Elgeseter, Øya, Ila, Marienborg, Møllenberg, Buran, Lademoen, Bakkaunet, Rosenborg, Singsaker, Bakklandet samt deler av Lade, Steinberget/Osloveien og Berg.

Kart over ulike typer registrerte hus

Kart over ulike typer registrerte hus

De registrerte husene er fra perioden 1844[1]-1926, men hovedperioden er årene 1903 og 1915 da 266 av bygningene er oppført.[2] De fleste av trehusene er bygget 1908-1914. Dette sammenfaller med stilens omfang for øvrig (Tabell 1). For bygårdenes del er det interessant å se at i underkant av halvparten av oppføringene i perioden 1899-1925 er i jugendstil.[3]

Kartet viser de registrerte bygningene i jugendstil i Trondheim (2012) fordelt på type hus. I mai 2015 ble det registrert ytterligere noen hus på Berg og Byåsen. Tallene over og kartene er per dags dato ikke oppdaterte med de nyregistrerte husene.

[1] De eldste husene har jugendstildekorasjonen fra senere ombygging.

[2] Årstallene er for bygårdene tatt fra Håpnes (2002) og for trevillaene fra matrikkelen.

[3] 181 av 386 byggemeldte gårder. Håpnes 2002

 

Til hovedsiden om jugendstil 

Adresse til denne siden:
trondheim.kommune.no/jugend/hvilkehus

Sist oppdatert: 24.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004