Kulturminnedata

Kulturminnedata

Eksempel på kulturminne: opprinnelig Trodenskjoldmuséet på Ringve

I Byantikvarens kulturminnebase er det mer enn 6000 bygninger med antikvarisk verdi og et fotoarkiv med mer enn 40 000 bilder.

En av bygningene er Tordenskjoldmuseet på Ringve, åpnet av Victoria Bachke i 1950. Denne delen av museet på Ringve ble nedlagt i 1973. Direktørboligen til høyre.

Kulturminnedata for publikum

Til kulturminnekartet, brukerveiledning med mer

Byantikvarens fotoarkiv

I kulturminnekartet har alle tilgang til Byantikvarens fotoarkiv og her vises alle bygninger med antikvarisk verdi. I kartet kan du se om det gjelder spesielle regler om vern av et hus eller et område.

Byantikvarens Facebook-side og på Instagram publiserer vi blant annet smakebiter fra Byantikvarens fotoarkiv.

Kulturminnedata - arbeid pågår

I Byantikvarens kulturminnebase legger vi for tiden inn informasjon om cirka 6000 bygninger med antikvarisk verdi.

Dette er info vi utveksler med Riksantikvaren. Alle Trondheims bygninger med antikvarisk verdi, er en del av den nasjonale kulturminnebasen Askeladden, tilgjengelig for alle i kulturminnesok.no

Arbeidet med å fylle på med mer informasjon om disse bygningene i kulturminnebasen vil foregå en god stund framover. Innholdet i flere av tekst-feltene er derfor foreløpig mangelfullt.

I Aktsomhetskart kulturminner får du frem informasjonen i venstre marg ved å trykke på "Klikk for kulturminneinfo..." i gul boks. Boksen kommer opp når du holder musepeker i ro over en bygning med antikvarisk verdi, klasse A, B eller C.
Se også brukerveiledning til kulturminnekartet.

Bilde fra Aktsomhetskart Kulturminner som viser lenke til informasjon.

Utvikling av Byantikvarens kulturminnebase og fotoarkiv er et samarbeid mellom Byantikvaren og flere andre avdelinger i Enhet for kart og arkitektur.

Vi samarbeider også med Riksantikvaren i utviklingen av kulturminnebasen. Fotoarkivet er utviklet i braArkiv i samarbeid med Geomatikk IKT AS.

Se mer om hvordan vi jobber med kulturminnedata i presentasjonene under. Det er hovedsaklig en ting som har endret seg siden presentasjonene ble holdt: Bilder fra Byantikvarens fotoarkiv blir ikke vist i Kulturminnesøk.

Har du spørsmål eller innspill? Kontakt Byantikvaren.

Presentasjoner fra foredrag

Presentasjon fra "Askeladdenseminaret 2018" hos Riksantikvaren 27.-28.11.:

Kulturminnedata i Trondheim - digital hjelp på vei inn i Askeladden (pdf)

Presentasjon fra Riksantikvarens utviklingsnett: "Hvordan bygge og bevare? Byggesaksbehandling i kommunene" 8. nov. 2018, Trondheim:

Kulturminnedata og Trondheims aktsomhetskart - digitale verktøy i kulturminneforvaltningen (pdf)

Til Byantikvarens forside

Sist oppdatert: 25.08.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward