Kulturminneplan 2013-2025

Kulturminneplan 2013-2025

Temaplan for kulturminner og kulturmiljøer 2013-2025

Til Kulturminneplan 2013-2025(pdf)

Planen ble vedtatt av Bystyret 31. oktober 2013.

Kulturminneplan 2013-2025

Trykt utgave kan bestilles på e-post fra: byantikvaren.kart@trondheim.kommune.no

Til Trondheim kommunes oppdaterte kulturminnekart

Eldre bakgrunnsmateriale, tilgjengelig på nett:

Til Byantikvarens forside

Sist oppdatert: 25.08.2022

Gå til toppen

arrow_upward
pd1mdwk0005EB