Tilbygg/fasadeendring

Tilbygg/fasadeendring

Hus eldre enn 50 år

For hus eldre enn 50 år bør vernestatus for bygningen avklares.

Mulighetene for utvendige endringer og tilbygg kan være begrenset. Fasadeendringer er generelt søknadspliktig.
Byantikvaren kan kontaktes for råd før en eventuell byggesak eller i forbindelse med en byggesak.

Vær varsom ved endring

Se på enhver bygning som noe enestående! Begrens endringene slik at karakteren ikke går tapt. Alle nye elementer må utformes med respekt for bygningens karakter. Bruk riktige materialer. I de fleste tilfeller betyr det velprøvde materialer. Når nye materialer tas i bruk, må de samspille med de opprinnelige, både teknisk og utseendemessig. Tenk langsiktig - du skal være stolt av resultatet!

Nettportalen Bygg og bevar

Bygg og bevar - er et nettsted for folk med gamle hus

Bygg og bevar er et samarbeidsprosjekt mellom Byggenæringens Landsforening og Klima- og miljøverndepartementet.

Universell utforming

Rapporten "Kulturminnevern og universell utforming" inneholder veiledning og verktøy for å arbeide for økt universell utforming av bygninger og uteområder med kulturhistorisk verdi.
Se også Trondheim kommunes temaside om universell utforming.

Til Byantikvarens forside

Sist oppdatert: 10.08.2021

Fant du det du lette etter?