Bruksendring av byggverk

Bruksendring innebærer å endre bruken av et rom, del av et byggverk eller hele byggverket. I denne veilederen ser vi nærmere på bruksendring av hele eller del av et byggverk.

Varig og tidsbestemt bruksendring er søknadspliktig dersom byggverk eller del av byggverk tas i bruk til eller blir tilrettelagt for annen bruk enn det formålet som tidligere er godkjent eller ellers er lovlig etablert.

Hva som er lovlig bruk før endringen skjer vurderes ut fra de bestemmelser og de forutsetninger som gjaldt den gang nåværende bruk ble lovlig etablert, herunder eventuelle vilkår i tillatelsen som ble gitt. Endringen behøvde ikke å være vesentlig, det er tilstrekkelig at den påtenkte bruksendringen vil bryte med forutsetningene for byggetillatelsen.

Et eksempel på en søknadspliktig bruksendring er når det etableres leiligheter i et tidligere kontorbygg.

Ny ønsket bruk må vurderes opp mot gjeldende plan- og bygningslovgivning for å se om nye krav kan komme inn i forhold til den nye bruken.

Relevant lovverk

Pbl kapittel 20. Søknadsplikt

SAK10 § 2-1. Varig og tidsbestemt bruksendring 

Hvis du må søke

Hvordan lage en byggesøknad + søknadsskjemaer, tidsfrister og priser

Sist oppdatert: 20.07.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004