Bruksendring av rom i bolig

Bruksendring av rom i bolig

Bruksendring innebærer å endre bruken av et rom, del av et byggverk eller hele byggverket. I denne veilederen ser vi nærmere på bruksendring av rom i bolig.

Rom i bolig kategoriseres enten som hoveddel eller tilleggsdel.

Hoveddel

Hoveddel er de delene av boligen du bruker til å bo og oppholde deg i, samt ganger og trapper mellom disse rommene. Eksempel på rom som er hoveddel er stue, kjøkken, soverom, bad, vaskerom, badstu, trimrom, vindfang, entré, trapp og ganger.

Tilleggsdel

Tilleggsdel er andre deler av boligen som ikke er egnet som oppholdsrom, som for eksempel bod, oppbevaringsrom, garasje og fyrrom med mer.

Søknadsplikt

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, eller omvendt, er søknadspliktig.

Unntatt søknadsplikt

Du trenger ikke søke for å endre et rom fra for eksempel stue til kjøkken, da både stue og kjøkken er hoveddel. Du trenger ikke heller søke om å endre et rom fra for eksempel bod til teknisk rom, siden de begge er tilleggsdel.

Du kan søke selv

Du kan søke selv når bruksendringen gjøres innenfor din bruksenhet/branncelle, og du ikke berører bærende konstruksjoner.

Du kan ikke søke selv

Dersom du for eksempel bor i en flermannsbolig, vil gjerne kjeller og loft være fellesareal, og arealene er ikke tilknyttet din bruksenhet/branncelle. En søknad om bruksendring av slike arealer medfører at du må engasjere et ansvarlig foretak som står for søknad, prosjektering og utførelse. Det samme gjelder bruksendring som berører bærende konstruksjon eller brannceller.

For eldre boliger er noen tekniske krav lempet

Det stilles mindre krav til bruksendring av deler av boligen når den er fra før 01.07.2011. Dette gjelder når bruksendringen skjer innenfor en eksisterende boenhet og rommet du vil endre ligger inntil et annet oppholdsrom, altså at rommene deler vegg, tak eller gulv. Dersom rommet/rommene du ønsker å bruksendre oppfyller disse vilkårene, vil krav til tilgjengelig boenhet, planløsning, bad og toalett, bod og oppbevaringsplass, radon, utsyn og energi i byggteknisk forskrift utgå.

Minstekrav:

 • Takhøyden kan være ned til to meter
 • Det er nok med ett vindu i hvert rom
 • Tilstrekkelig lysinnslipp får du hvis vinduet er stort nok til å oppfylle kravene til rømningsvindu
 • Det stilles ikke krav til utsyn fra vinduet
 • Du bestemmer selv hvor mye bodplass du vil ha
 • Rommet må være isolert, men du bestemmer selv hvor mye isolasjon rommet trenger
 • Rommet kan luftes med ventil og vindu hvis uteluften er god nok
 • Det er ikke krav om at rommet skal være tilgjengelig for rullestolbrukere eller andre med nedsatt funksjonsevne
 • Det er ikke krav til radonsperre og radonbrønn. Hvis du får for mye radon i rommet kan du løse dette med andre egnede tiltak

Rommet må uansett oppfylle følgende:

 • Krav om brannsikkerhet
 • Krav om at bærekonstruksjoner må være sikre (gjelder særlig loft som ikke har oppholdsrom fra før)
 • Krav om at du må bygge så det ikke blir fukt, mugg og råte i rommet (spesielt viktig hvis du bygger i kjeller)
 • Krav om at rommet må være godt nok isolert og ventilert slik at det er et behagelig inneklima uten støy. Det er anbefalt at oppholdsrom kan holde temperatur på minst 19 grader i løpet av vinteren
Relevant lovverk

Pbl kapittel 20. Søknadsplikt

SAK10 § 3-1 (varig og tidsbestemt bruksendring)

TEK17 § 1-2 åttende ledd (bruksendring i eldre boliger)

Hvis du må søke

Hvordan lage en byggesøknad + søknadsskjemaer, tidsfrister og priser

Artikler fra Direktoratet for byggkvalitet

Bruksendring i boliger - spørsmål og svar om søknad

Bruksendring i eldre boliger - spørsmål og svar

Enklere å ta i bruk bod, loft og kjeller som oppholdsrom

Sist oppdatert: 28.02.2022

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward