Reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Reparasjon av bygningstekniske installasjoner

Reparasjon av bygningstekniske installasjoner i eksisterende byggverk er unntatt fra kravet om byggesaksbehandling. Med reparasjon menes arbeid som er nødvendig for at installasjonen kan fungere som før. En bygningsteknisk installasjon kan for eksempel være:

  • ventilasjonsanlegg
  • vann- og avløpsinstallasjoner
  • brannvarslingsanlegg
  • sprinkleranlegg
  • ledesystemer
  • heis

Unntaket omfatter reparasjon av alle typer installasjoner og er ikke begrenset til reparasjon av installasjoner innenfor én bruksenhet eller branncelle. Unntaket gjelder kun reparasjon av den bygningstekniske installasjonen og ikke arbeider som griper inn i eller påvirker eksisterende brann- eller lydskillekonstruksjon. For eksempel kan det gjøres reparasjoner på ventilasjonskanaler som går gjennom flere boenheter, men ikke utskifting av kanaler som gir behov for ny branntetting eller brannisolering.

Reparasjon er ikke unntatt søknadsplikt dersom reparasjonen innebærer endring av den bygningstekniske installasjonen. For eksempel vil reparasjon av skorstein ikke være unntatt dersom det monteres nytt røykrør eller glidestøp.

Tiltakshaver har ansvar for at arbeidet utføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

Relevant lovverk

Pbl § 20-5. Tiltak som er unntatt for søknadsplikt

Pbl § 23-2. Tiltakshaver

SAK10 § 4-1. Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse

TEK17

Hvis du må søke

Hvordan lage en byggesøknad + søknadsskjemaer, tidsfrister og priser

Sist oppdatert: 30.04.2018

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward