Aktivitetstilbud for hjemmeboende

Aktivitetstilbud for hjemmeboende

Om aktivitetstilbud med vedtak

Aktiviteter

  • Fysisk trening og aktiviteter i ulike former
  • Ulike spill og konkurranser som quiz, bingo med mer som holder hjernen i aktivitet
  • Samtaler om interessante tema, se film
  • Feiring av ulike årstider og merkedager gjennom året
  • Sosialt samvær med kulturelle innslag, underholdning
  • Turer i nærmiljøet og lengre utflukter

Åpningstider

Åpningstiden er som regel mellom kl. 09.00 - 15.00, men kan variere noe mellom aktivitetstilbudene.

I tillegg har alle aktivitetstilbud åpent en ettermiddag/kveld i uka.

Transport

Transporten foregår med taxi og Livsglede-sertifiserte sjåfører. Dette er sjåfører som har litt ekstra tid til å følge inn og ut av taxien og som har fått opplæring i kommunikasjon med personer med demens.

Om du bor i nær avstand til aktivitetstilbudet kan du også gå selv.

Søk om aktivitetstilbud

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om aktivitetstilbud. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Søk om aktivitetstilbud

Du kan også ringe til helse- og velferdskontoret i din bydel:

Hva koster en plass?

Egenandel per dag er kr 211,50.

De som har behov for transport blir hentet og kjørt hjem med fast sjåfør.
Frokost og middag, eller middag og kveldsmat inngår i tilbudet.

Si opp plassen

Du har 14 dagers oppsigelsesfrist. Du må sende en skriftlig oppsigelse til aktivitetstilbudet.

Ambulerende aktivitetstilbud i hjemmet

Dette er et aktivitetstilbud for deg som ikke kan delta på et gruppetilbud, men trenger et individuelt tilrettelagt tilbud. Tilbudet er som regel 2,5-3 timer per uke. Tilbudet foregår hjemme hos brukeren eller i nærmiljøet etter avtale med den enkelte.

Aktivitetstilbudene

Alette Beyer

Alette Beyer aktivitetstilbud ligger på Munkvoll og har 10 plasser hver dag. Det er herregruppe to dager i uka og damegruppe tre dager i uka.

Kontaktinformasjon og adresse

Selsbakkvegen 29, Munkvoll helse- og velferdssenter

Telefon 90 14 90 68

Åpningstid mandag- onsdag, torsdag, fredag kl. 08-15.30, tirsdag kl 09.30-17.00

Bakklandet aktivitetstilbud

Bakklandet aktivitetstilbud har 10 plasser hver dag

Kontaktinformasjon og adresse

Aasmund Vinjes gate 2, Bakklandet Menighets Omsorgssenter

Telefon 72 54 45 15

Åpningstid 08.00- 15.00

Byneset aktivitetstilbud

Byneset aktivitetstilbud har 8 plasser hver dag.

Kontaktinformasjon og adresse

Bråmyra 4a, Byneset og Nypantunet helse- og velferdssenter

Telefon 90 73 86 91

Åpningstid mandag kl 09.30-17.00, tirsdag-fredag kl. 08-15.30

Hjorten aktivitetstilbud

Hjorten aktivitetstilbud har 10 plasser.

Kontaktinformasjon og adresse

Ilevollen 15, Hjorten helse- og velferdssenter

Telefon 94 80 02 35

Åpningstid mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08-15.30, tirsdag kl. 09.30-17.00

Kattem aktivitetstilbud

Kattem aktivitetstilbud har 12 plasser.

Kontaktinformasjon og adresse

Olava Skomakers veg 3, Kattem helse- og velferdssenter

Telefon 48 21 59 64

Åpningstid mandag,tirsdag, onsdag og fredag kl. 08.00-15.30, torsdag kl. 09.30-17.00.

Klæbu aktivitetstilbud

Klæbu aktivitetstilbud har 8 plasser på dagtid, mandag og fredag, og 8 plasser onsdag ettermiddag.

Kontaktinformasjon og åpningstider

Vikingveien 8, gamle Klæbu rådhus

Telefon 90 16 88 52

Åpningstid mandag og fredag kl. 08.00-15.30, onsdager kl 12-19.30.

Ladesletta aktivitetstilbud

Ladesletta aktivitetstilbud har 16 plasser på dagtid, 12 på ettermiddag og 8 på lørdag.

Kontaktinformasjon og adresse

Lade Alle 80 a, Ladesletta helse- og velferdssenter

Telefon 90 53 81 57

Åpningstid mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08.00-15.30

Tirsdag kl. 08.00-19.00

Minna aktivitetstilbud

Minna aktivitetstilbud ligger på Valentinlyst og har 11 plasser på dagtid og 8 plasser på ettermiddag og kveld.

Kontaktinformasjon og adresse

Anders Estenstads veg 13, Valentinlyst helse- og velferdssenter

Telefon: 48 23 53 97

Åpningstider:

  • Mandag kl. 08.30-16.00
  • Tirsdag og fredag kl. 08.00-15.30
  • Onsdag og torsdag kl.08.00-19.30
Rotvollfjæra aktivitetstilbud

Rotvollfjæra aktivitetstilbud har 40 plasser fordelt på tre dager i uka for personer over 65 år i tidlig fase av demenssykdom.

Rotvollfjæra har også 28 plasser fordelt på to dager i uka for personer opptil 65 år med ervervet hjerneskade.

Kontaktinformasjon og adresse

Arkitekt Ebbels veg 22, Bygg D, Rotvoll.

Telefon 46 94 35 74

Åpningstid mandag kl. 08.00-19.00, tirsdag-fredag kl. 08.00-15.30

Solsikken aktivitetstilbud

Solsikken aktivitetstilbud ligger på Valentinlyst og er et tilbud for personer med demens.

Solsikken har 11 plasser.

Kontaktinformasjon og adresse

Anders Estenstads veg 13, Valentinlyst helse- og velferdssenter

Telefon 72 54 12 97

Åpningstid mandag kl. 08.30–16.00, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 08.00-15.30

Sommervollen aktivitetstilbud

Sommervollen aktivitetstilbud ligger i Ilsvika og har 8 plasser hver dag.

Kontaktinformasjon og adresse

Mellomila 82, Ilsvika helse- og velferdssenter, 1.etg.

Telefon 46 84 22 57

Åpningstid mandag, torsdag og fredag kl. 08.30-16.00. Tirsdag kl 09.30 - 17.00

Onsdager er det åpent aktivitetstilbud, fra kl. 11.00-14.00. Alle som ønsker det er velkommen på onsdager. Da kan du få kjøpt kaffe med noe godt til.

Tempe aktivitetstilbud

Tempe aktivitetstilbud har 12 plasser hver dag, og 8 plasser på tirsdag ettermiddag.

Kontaktinformasjon og adresse

Valøyvegen 12, Tempe helse- og velferdssenter

Telefon 48 19 90 67

Åpningstid mandag, onsdag, torsdag, fredag kl. 08.00 -15.30. Tirsdag kl 08.00-19.00.

Tiller aktivitetstilbud

Tiller aktivitetstilbud har 12 plasser hver dag.

Kontaktinformasjon og adresse

Adresse og kontakt
Østre Rosten 51a, Tiller helse- og velferdssenter

Telefon 94 81 51 30

Åpningstid mandag-tirsdag-torsdag og fredag kl. 08.00-15.30, onsdag kl 09.30- 17.00.

Trondhjems Hospital aktivitetstilbud

Trondhjems hospital har 18 plasser hver dag.

Kontaktinformasjon og adresse

Hospitalsløkkan 2-4, Trondhjems Hospital

Telefon 72 54 42 00

Åpningstider er mandag til fredag: 09.00- 14.00

Valmuen aktivitetstilbud

Valmuen aktivitetstilbud ligger på Persaunet er tilbud til personer som ikke har en demenssykdom.

Valmuen har 14 plasser hver dag.

Kontaktinformasjon og adresse

Kristine Bonnevies vei 20, Persaunet helse- og velferdssenter.

Telefon 90 23 00 58

Åpningstid mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 08.00-15.30, onsdag kl. 08.00-19.30

Zion aktivitetstilbud

Zion aktivitetstilbud ligger på Brøset og har 10 plasser hver dag

Kontaktinformasjon og adresse

Ole Hogstads veg 16, Zion helse- og velferdssenter

Telefon 72 54 20 09

Åpningstid mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 08.00-15.30. Onsdag kl 09.30 - 17.00

Sist oppdatert: 25.09.2023

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk0002C3