Hjem Helse og omsorgHelse- og velferdskontor

Helse- og velferdskontor

Hva gjør vi?

Behandler søknader om helse- og omsorgstjenester

Helse- og velferdskontorene har ansvaret for å forvalte kommunale helse- og omsorgstjenester og kommunal bolig til personer over 18 år. Det betyr at vi tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du trenger og fatter vedtak om tjenester. 

Vi gir også råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Koordinerer tjenester

Helse- og velferdskontorene er koordinerende enhet for voksne. Det vil si at vi har det overordnede ansvaret for å koordinere tjenestene til deg som har behov for langvarige og koordinerte tjenester.

Vurderer tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige

Det er helse- og velferdskontorene som vurderer og ber om tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige. 

Kontakt oss

Helse- og velferdskontor Falkenborg

Helse og velferdskontor Lerkendal

Det er to helse- og velferdskontor: Lerkendal og Falkenborg. Helse- og velferdskontor Falkenborg er for deg som bor i Midtbyen eller Østbyen bydel. Helse- og velferdskontor Lerkendal er for deg som bor i Heimdal eller Lerkedal bydel.

Hvis du er usikker på hvilken bydel du tilhører, bruk finn min bydel.

Du kan kontakte helse- og velferdskontorene via telefon, brev eller e-post. Du bør ikke sende helseopplysninger eller andre sensitive opplysninger på e-post. Du kan også møte opp hos oss, men vi anbefaler deg å avtale et møtetidspunkt først, så du slipper å vente unødvendig.

Tjenestene du kan søke om

Her finner du en oversikt over de tjenestene du kan søke om til Helse- og velferdskontoret. Du finner mer informasjon ved å klikke på den enkelte tjenesten.

Aktivitetstilbud og støttekontakt

Bo- og aktivitetstilbud

Bo- og aktivitetstilbudene passer for deg som har nedsatt funksjonsevne og som trenger et tilrettelagt bo- eller aktivitetstilbud.

Støttekontakt

Støttekontaktordning er et tilbud for deg som trenger individuell hjelp for å delta i fritidsaktivitet.

Aktivitetstilbud for seniorer

De ulike helse- og velferdssenterene har aktivitetstilbud for seniorer som bor hjemme. På aktivitetstilbudet kan du være med på ulike aktiviteter både individuelt og i gruppe. Aktivitetene er knyttet til dagligliv, fysisk aktivitet, mental stimulering, sosialt samvær og kulturtilbud.

Ledsagerbevis

Hvis du trenger ledsager når du deltar på kultur- og fritidstilbud, kan du søke om ledsagerbevis.

Hjelp i hjemmet

 Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for deg som har en funksjonsnedsettelse og som har behov for bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. I en brukerstyrt personlig assistanseordning må du, eller noen som står deg nær, være arbeidsleder og drive ordningen selv.

Hjemmetjenester og helsehjelp i hjemmet

Hvis du er avhengig av praktisk hjelp for å greie gjøremål i hverdagen, eller har behov for helsetjenester i hjemmet, kan du få hjemmetjenester.

Hjelpemidler

Dette er for deg som har behov for tekniske hjelpemidler for å klare deg selv eller for å lettere kunne hjelpe deg.

Middag på døra

Du kan få ferdiglagde middager på døra (middagsombringing), som du varmer opp selv, eller med hjelp fra Hjemmetjenesten.

Renhold

Hvis du, på grunn av en funksjonsnedsettelse, ikke greier å tørke støv, støvsuge, skifte på senga eller vaske huset selv, kan du få renhold i hjemmet.

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm er en alarm som blir montert hjemme hos deg, som du kan trykke på når du trenger helsehjelp fra kommunen.

Helsetjenester

Ergoterapi

En ergoterapeut kan blant annet råde, veilede og hjelpe deg med å trene på enkelte aktiviteter i hverdagen, tilrettelegge hjemmet ditt eller gi råd om og skaffe deg nødvendige hjelpemidler. 

Fysioterapi

Kropp og bevegelse er utgangspunktet når fysioterapeuter hjelper deg med å bedre funksjonsevnen din.

Psykisk helse

Trondheim kommune har en rekke tilbud der du kan få hjelp hvis du har det vanskelig, eller lære hvordan du tar vare på den psykiske helsen din.

Rustjenester

Trondheim kommune har flere ulike tilbud fra veiledning og oppsøkende arbeid til helsetjenester og boliger. 

Rehabilitering

Rehabilitering er for deg som har opplevd en større endring i helse- og livssituasjonen din og som trenger støtte til å mestre din nye situasjon, fysisk trening eller trening i daglige aktiviteter eller tilrettelegging av omgivelsene. Rehabilitering kan skje hjemme hos deg, eller på institusjon.

Rehabilitering i hjemmet

Rehabilitering på institusjon

Velferdsteknologi

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre evnen din til å klare deg selv, og bidra til å sikre livskvaliteten og verdigheten din. Trondheim kommune har etablert et eget program for å utvikle og ta i bruk ulik velferdsteknologi. 

Lokaliseringstjeneste

Hvis du bor hjemme og sliter med å orientere deg når du er ute, kan vi med en lokaliseringstjeste finne ut nøyaktig hvor du er, og få opp posisjonen din på et kart. 

Medisinsk avstandsoppfølging: HelsaMi+

Hvis du har hjertesvikt eller Kols, kan du selv rapportere helsetilstanden din til kommunen, via et nettbrett. Helsepersonell i kommunen vil følge opp det du rapporterer og foreslår tiltak, i samarbeid med deg og fastlegen din. Du kan få mer informasjon om HelsaMi+, ved å kontakte helse- og velferdskontoret, men du må kontakte fastlegen din for å tjenesten.

Institusjoner og boligtilbud

Sykehjem eller tilsvarende bolig

Har du behov for tjenester gjennom hele døgnet, kan du få det i et sykehjem eller i en tilrettelagt kommunal utleiebolig. Sykehjemmene og boligene ligger i Helse- og velferdssenter. 

Helsehus

Hvis du har behov for behandling, medisinsk observasjon, rehabilitering eller avlastning i institusjon, så vil du få dette i helsehus. 

Kommunal utleiebolig

Kommunal utleiebolig er et tilbud til deg som er særskilt vanskeligstilt på boligmarkedet og som ikke klarer å skaffe deg bolig på en annen måte.

Omsorgsopphold på rusintitusjon

Trondheim kommune har avtale med Frelsesarmeen, som tilbyr omsorgsopphold for rusmiddelavhengige på Frelsesarmeens rusomsorg, Furulund.

Vistamar rehabiliteringssenter

På Vistamar rehabiliteringssenter kan du få et tilrettelagt helsefremmende opphold i Villajoyosa ved Alicante i Spania.

Individuell plan og koordinator

Individuell plan

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester har du rett til en individuell plan.

Koordinator

Hvis du har behov for langvarige og koordinerte tjenester har du rett til å få en koordinator i kommunen.

Støtte til pårørende

Pårørendestøtte

Hvis du som pårørende har tatt på deg særlig tyngende omsorg for noen som trenger det, kan du be om at kommunen setter inn tiltak som letter omsorgsbyrden din. De tiltakene som kommunen kan sette inn, kalles med en samlebetegnelse for pårørendestøtte. De ulike tiltakene er:

 Transporttjenester

Transporttjenesten for funksjonshemmede

Transporttjenesten for funksjonshemmede er et transporttilbud til deg som er funksjonshemmet og som derfor ikke kan bruke vanlig kollektivtransport.

Kommunale arbeidsreiser

Kommunale arbeidsreiser er for deg som på grunn av funksjonsnedsettelse ikke kan bruke vanlig kollektivtransport til og fra tilrettelagt arbeid, og som ikke har andre ordninger gjennom NAV.

Hva koster tjenestene?

Noen av tjenestene helse- og velferdskontoret forvalter må du betale for. Se hvilke tjenester du må betale for og hvor mye de koster på priser - helse- og velferdstjenester.

Sist oppdatert: 15.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css