Bo- og aktivitetstilbud

Bo- og aktivitetstilbud

Bo- og aktivitetstilbudene i Trondheim, ofte forkortet boa, gir tjenester til mennesker over 18 år, med ulike typer funksjonsnedsettelser. Dette kan for eksempel være en utviklingshemming eller en utviklingsforstyrrelse.

Vi jobber for at du som får tjenester fra oss, skal få den hjelpen du trenger for at du skal oppleve god livskvalitet og leve livet ditt så selvstendig som mulig.

Vi jobber etter et faglig rammeverk som heter positiv atferdsstøtte. Kort fortalt så handler dette om at vi jobber med at vi skal hjelpe deg slik at du skal få økt livskvalitet ut i fra dine ønsker, ferdigheter og behov.

Bo- og aktivitetstilbudene gir ulike type tjenester - vi kan hjelpe deg i hjemmet ditt, uavhengig av hvilken boform du har. Hvilken type hjelp du får er avhengig av hva du trenger. Ønsker du aktivitetstilbud på dagtid og ikke kan være i en vanlig eller tilrettelagt jobb, kan du være i et av våre aktivitetstilbud. Vi har også avlastningstilbud som en del av våre tjenester.

I dag er tjenestene i bo- og aktivitetstilbudene organisert i fire enheter:

Her finner du viktige planer som sier hvordan vi skal jobbe:

Botilbud

Egen leilighet – med nødvendig hjelp.

Du kjøper eller leier egen leilighet, og får hjelp til det du trenger. Trenger du at personalet er ganske tett på, kaller vi det for nærhet til base-tjenester. Da ligger din leilighet i nærheten av en personalbase, noe som kan gi ekstra trygghet.

Når flere med samme behov kjøper eller leier i samme boligblokk eller boligområde, kaller vi det gjerne klyngebosetting. Mange ønsker å bo sånn fordi det kan være en fin måte å få seg venner på.

Hvis du ikke har behov for personalet så tett på, kan du bo hvor som helst og få det vi kaller punkttjenester. Da vil det komme noen innom deg på avtalte tidspunkt og klokkeslett, ut i fra ditt behov.

Heldøgns omsorg

Mange trenger hjelp hele døgnet, og da kan det være fint å bo i et bofellesskap. Bor du i bofellesskap har du din egen leilighet, men med personalbase i samme hus. Har du behov for trygghet og hjelp om natta, men ikke ønsker å bo så tett som i et bofelleskap, er kanskje klyngebosetting med heldøgns omsorg noe for deg. Da er ikke nødvendigvis basen i samme hus, men det er personale på basen hele døgnet.

Kjøpe selv

Det er en uttalt politisk målsetting både på sentralt- og kommunalt nivå, at flest mulig skal eie sin egen bolig, også blant personer med utviklingshemming.

Hvis du ønsker å kjøpe selv, kan du lese om lån og tilskudd.

Vi arrangerer to digitale møter i året som handler om ulike boligløsninger og det å kjøpe selv.

Hvis du ønsker å delta på et møte, kan du sende en e-post til

Jobb eller aktivitetstilbud

Hvis du ønsker en jobb er det først og fremst NAV du skal kontakte. Selv om du har uføretrygd kan du få en jobb, for eksempel i en tilrettelagt bedrift. Eller du kan være aktuell for en jobb med Helt Med.

Les mer om Helt Med

Hvis du ikke ønsker en jobb eller du kanskje trenger å øve deg før du søker en tilrettelagt jobb, kan kommunens aktivitetstilbud passe for deg.

Aktivitetstilbudene har mange ulike aktiviteter, som for eksempel sansestimulering, musikk, trim, kontakt med dyr og mange andre ting. Hvis du ønsker mer arbeidsrettede oppgaver har vi blant annet vedarbeid, pakking, makulering, rydding, arbeidsoppgaver på kjøpesenter, arbeidsoppgaver på Sverresborg museum og transportoppdrag.

I aktivitetstilbudet får du i all hovedsak tilbudet ditt i en gruppe sammen med andre som har samme interesse som deg.

Fritidstilbud

Vi samarbeider med flere for å gi deg gode fritidstilbud. Du trenger ikke å motta tjenester fra bo- og aktivitetstilbudene for å bruke disse tilbudene.

Her finner du informasjon om ulike tilbud. Er det noe som kan være aktuelt for deg?

Avlastning

Hvis du fortsatt bor hjemme hos foreldrene dine, kan det være at de trenger litt fri av og til.

Vi har flere avlastningstiltak, blant annet privat avlastning og opphold på Leistad avlastningsbolig.

Ta kontakt med ditt helse- og velferdskontor for å høre hva som kan være aktuelt for dere.

TV Bra

TV Bra er en landsdekkende TV-kanal, av, for og med utviklingshemmede i Norge. De har også redaksjon i Trondheim. På TV Bra forteller utviklingshemmede sine egne historier, det er nyheter og intervjuer med aktuelle mennesker. 

TV Bra

Alternativ og supplerende kommunikasjon(ASK) og Sansestimulering (SANS)

montasje, en mann som ligger i en stol i et sanserom. En finger som peker på en tavle med ord.

ASK

Alle trenger språk for å utvikle seg. Noen personer kan, på grunn av medfødte tilstander, skader eller sykdom, ikke kommunisere ved hjelp av talespråk. Å kommunisere på andre måter enn gjennom talespråk kalles alternativ og supplerende kommunikasjon, forkortet til ASK. ASK er personens språk, og måte å uttrykke seg på, og er helt nødvendig for denne personens språklige, sosiale og faglige utvikling (Statped).

SANS

Alle mennesker har behov for å kommunisere og delta i samspill, hvor man gjennom å stimulere sansene skaper kontakt mellom mennesker. Å kommunisere ved hjelp av sansene kan gjøres med å benytte ulike farger, berøring, massasjeapparat med vibrering, dufter og kjenne på ulike smaker i munnen.

Sansestimulering krever tilstedeværelse og engasjement fra nærpersonen, og kvaliteten på relasjonen mellom nærpersonen og bruker er avgjørende for at samspillet skal oppleves som meningsfullt. Nærpersonen må aktivt engasjere seg i ulike situasjoner, både følelsesmessig og praktisk. 

Ressursgruppe for ASK og SANS

Hovedmålet er å bygge opp kompetanse på ASK og SANS hos ansatte i bo- og aktivitetstilbudene (BoA) og Helse og avlastningstjenesten for barn og unge i Trondheim kommune slik at alle brukere som har behov for alternative kommunikasjonsformer til tale blir fulgt opp. 

Ressursgruppa består av fagnettverk ASK og SANS og ASK-gruppen ved Heimdal bo- og aktivitetstilbud.  

I fagnettverket er det en representant fra bolig og en fra aktivitetstilbud fra alle fire enhetene i BoA, og to representanter fra Barne- og familietjenesten (BFT). Ressursgruppa koordineres fra Heimdal BoA. 

ASK-gruppen ved Heimdal BoA gir et byomfattende gruppetilbud fire dager i uka. En dag i uka brukes til arbeid som ikke er direkte brukerrettet. Tilbudet gir i hovedsak faglig og teknisk bistand til brukere og individuell oppfølging av de ulike talehjelpemidlene. Deltakelse tilpasses den enkelte brukers behov. ASK- gruppen bistår også andre brukere med kartlegging, veiledning og eventuelt bestilling av hjelpemiddel.

Vil du vite mer? 
Kontakt med ressursgruppa?
  • Faglig og organisatorisk ansvarlig: telefon 91 67 24 96.
  • Koordinator BOA: telefon 90 85 28 98.

Nyhetsbrev

For å holde alle oppdatert om hva som skjer i bo- og aktivitetstilbudene, legger vi ut nyhetsbrev hver måned. Dette er hovedsakelig skrevet til ansatte, men kan også være interessant å lese for deg og dine pårørende.

Les nyhetsbrevene våre

Brukerråd

Vi er opptatt av å utvikle tjenestene sammen med deg som skal bruke tjenestene. En måte å medvirke på er gjennom brukerråd.

De fire enhetene har hvert sitt brukerråd. Kontaktperson for de ulike brukerrådene er:

  • Heimdal BoA:
  • Lerkendal BoA:  
  • Byåsen BoA:
  • Lade BoA:

Søk om tjenester i bo- og aktivitetstilbudene

Ta kontakt med helse- og velferdskontoret i din bydel for å søke om tjenester i kommunen. Er du usikker på hvilken bydel du tilhører, kan du se i kartet over bydelene.

Helse- og velferdskontoret tar i mot henvendelser og søknader, vurderer hvilket behov for tjenester du har og fatter vedtak om tjenester. Du kan også ta kontakt for å få råd og veiledning om helse- og omsorgstjenester, frivillige tilbud og støtte til pårørende. 

Sist oppdatert: 22.03.2024

Fant du det du lette etter?