Hjem Helse og omsorgFriskliv og mestring

Friskliv og mestring

Friskliv og mestring er et kommunalt helsetilbud for deg som ønsker å styrke din helse, endre levevaner eller lære og leve med helseutfordringer. Har terskelen for å komme i aktivitet blitt for høy? Er det vanskelig å komme i gang med kostholdsendringer? Har du belastninger i livet du ønsker å få hjelp til å håndtere? Da er dette noe for deg! Ta første skritt, kontakt oss!

Følg oss på Facebook 

Bilder

Kontakt 

Tlf: 95 27 46 44
epost: frisklivmestring@gmail.com

Postadresse: 
Trondheim kommune
Friskliv og mestring
Postboks 2300, Torgarden
7004 Trondheim

Besøksadresse:
Valøyveien 12. 

Henvisningsskjema

Tilbud til barn og unge

Et tilbud for barn, unge som har utfordringer i forhold til overvekt eller fedme. Her vil hele familien få ett oppfølgingstilbud. 

Tilbud til barn i barnehagealder
 • Vi gir individuell oppfølging med helsesamtaler med foreldre.
 • Livsstilsendring innenefor områdene kosthold og fysisk aktivitet kan være krevende og en type endring som ofte tar lang tid. Derfor kan det være gunstig at andre instanser, i tillegg til foreldre/ foresatt, som barnet møter i sin hverdag blir involvert. Dette kan blant annet være helsesøster og barnehagepersonell. Foreldre/ foresatte vil derfor bli spurt om sammarbeid med noen av disse evt. andre om aktuelt.
Tilbud til barn i barneskolealder
 • Vi gir individuell oppfølging med helsesamtaler både med foreldre, og foreldre og barn sammen.
 • Familien får tilbud om å delta i gruppe, Endrings og mestringskurs for foreldre og barn, hvor kostholdet er hovedfokus.
 • Ukentlig aktivitetstilbud
 • Livsstilsendring innenefor områdene kosthold og fysisk aktivitet kan være krevende og en type endring som ofte tar lang tid. Derfor  kan det være gunstig at andre instanser i tillegg til foreldre/ foresatt, som barnet  møter i sin hverdag blir involvert. Dette kan blant annet være helsesøster eller lærer. Foreldre/ foresatte vil derfor bli spurt om å sammarbeide med noen av disse evt. andre om aktuelt.
 Tilbud til ungdommer i ungdomsskolealder

Tilbudet er under utvikling. 

Tilbud til ungdom i videregående/unge voksne
 • Individuelle samtaler kan avholdes på din skole. Du vil ikke få ført fravær ved å gå til samtale med oss. 
 • Vi hjelper deg med å finne din aktivitet!

Tilbud til voksne

Hvem passer tilbudet for?

Forutsetning for at du kan være med:                                                               

 • Du må være bosatt i Trondheim kommune.
 • Du må ha et eget ønske om å endre dine levevaner.
 • Du må kunne delta i gruppeaktivitet fra moderat til høy intensitet, opptil 60 minutter to ganger pr uke både inne- og utendørs.
 • Du må kunne komme deg til/fra trening på egen hånd eller organisere transport selv.
 • Du må kunne snakke og forstå norsk.

Tilbudet passer ikke for

 • Deg med store psykiske vansker.
 • Deg med store hjelpebehov.
 • Deg som har behov for individuelt tilpasset trening.

Du kan kontakte oss selv, eller få hjelp fra f.eks. helsepersonell til å sende henvisning. 

Helsesamtaler

Når vi har mottatt din henvisning vil du bli kalt inn til en helsesamtale med en frisklivsveileder. Målet for samtalen er å kartlegge dine behov, mål for deltakelse og hvilke tiltak som er aktuelle for at du skal nå dine mål.

Gjennom kartlegging finner vi sammen ut hva du trenger av oppfølging for å komme igang med din endringsprosess. Sammen utarbeider vi mål og plan for din livsstilsendring. Vi gjennomfører obligatoriske helsesamtaler ved oppstart og slutt av en frisklivsperiode.

Noe av målet med helsesamtalene er å bygge opp din mestringsfølelse, kapasitet og funksjon slik at du fungerer bedre i hverdagen.

Fysisk aktivitet

Synes du det er vanskelig å komme i gang med aktivitet alene? Da er kanskje dette tilbudet noe for deg! Her foregår treningen i grupper som ledes av kvalifisert personale. Du får mulighet til å trene to økter per uke, en inne og en ute. Vi har ulike treningsgrupper med ulik intensitet. Vi vil sammen finne den gruppen og intensiteten som passer for deg. Målet er mestring- og treningsglede gjennom økt kondisjon og muskelstyrke. 

Du som deltaker får mulighet til å teste kondisjon på tredemølle, og vi måler ditt opplevde helse- og funksjonsnivå før og etter en frisklivsperiode.

Vi har 5 treningsgrupper som går fast gjennom hele året:

 • Gruppe 1: tirsdager (ute) og torsdager (inne) kl 14-15 
 • Gruppe 2: mandager (ute) og torsdager (inne) kl 10-11 
 • Gruppe 3:  mandager (inne) og onsdager (ute) kl 13.30-14.30
 • 4x4 intervalltreningsgruppe: mandager (ute) og onsdager (inne) kl 13.30-14.30 

Pris: 400 kr å delta i en periode på 12 uker.

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:
Tlf: 95 27 46 44
epost: frisklivmestring@gmail.com 

Kosthold

Det vi spiser og drikker påvirker helsen vår. Ved Friskliv og mestring er vi derfor opptatt av at kostholdet skal ha en sentral plass i en livsstilsendring. 

 • Er det vansklig å komme i gang med kostholdsendring?
 • Er du usikker på hvilke kostråd du skal følge?

Vi kan hjelpe deg med å komme i gang med endringene du ønsker å.

Bra Mat-kurs

Passer for deg som ønsker hjelp til å komme i gang med endringer innen kostholdet. Mottoet er «små skritt – store forbedringer».

Tema:

 • Bevissthet om matvaner og matvarevalg.
 • Din motivasjonen til å endre vaner.
 • Praktiske råd til hverdagen.
 • Øke forståelsen av varedeklarasjoner.
 • Utveksle erfaringer med andre.
 • En av kursdagene er praktisk matlaging.

Kurset går over 5 ganger.

Kurs på dagtid fra kl 12.30-15.00.
Kurs på ettermiddag kl 16.30-19.00.

Pris 400,-.

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:
Tlf: 95 27 46 44
epost: frisklivmestring@gmail.com 

Bra Mat ved Diabetes type 2

Passer for deg med diabetes type 2. Her vil du få kunnskap om anbefalt kosthold ved diabetes type 2, slik at du oppnår så stabilt blodsukker som mulig. God blodsukkerkontroll vil på sikt gi bedre helse, samt redusere risikoen for senkomplikasjoner.

Tema:

 • Anbefalt kosthold ved diabetes type 2:
  • Regelmessige måltider, smarte matvarevalg, porsjonsstørrelser.
 • Hvordan få til endring av levevaner
 • Praktiske tips og smaksprøver

Pris: 400,-

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:
Tlf: 95 27 46 44
epost: frisklivmestring@gmail.com 

Snus- og røykesluttkurs

For deg som ønsker å bli snus/røykfri, og har bestemt deg for å prøve. Dersom du føler at motivasjonen svinger, vil vi sammen arbeide for å styrke den! Bare det å være i gang og følge opplegget vil vanligvis være motiverende i seg selv.

Kurset går over 8 ganger, hver samling på 2 timer.

Pris: 400,-

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:
Tlf: 95 27 46 44
epost: frisklivmestring@gmail.com 

Kurs i belastningsmestring (KIB)

Et kurs for deg som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv.

Tema:

 • Forstå sammenhengen mellom belastning, mestring og stress.
 • Lær å forstå sammenhengen mellom tanker, følelser og atferd.
 • Lær teknikker og metoder for å håndtere belastninger og forebygge stress
 • Lær hvordan du kan snu negative tanker til noe positivt! 

Kurset går over 10 ganger, hver samling på 2,5 timer.

Pris: 400 kr

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:
Tlf: 95 27 46 44
epost: frisklivmestring@gmail.com 

 Kurs i mestring av utmattelse

Et kurs for deg som har vedvarende utmattelse (fatigue), uavhenging av diagnose.

Tema: 

 • Hvordan forstå utmattelse?
 • Hverdagens gjøremål med aktivitetskartlegging og aktivitetsplanlegging.
 • Mentale verktøy.
 • Veien videre.

Kurset går over 6 samlinger, hver samling på 2 timer

Pris: gratis

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:
Tlf: 95 27 46 44
epost: frisklivmestring@gmail.com 

Kurs i mestring av vedvarende smerter

Et kurs for deg som har vedvarende smerter uavhengig av diagnose. 

Tema:

 • Mestring en prosess over tid.
 • Hva styrker og hemmer mestring?
 • Hva er smerte?
 • Aksept.
 • Veien videre.

Kurset går 2 dager i uken, totalt 12 ganger. En kurssamling og en turdag.
Hver kursdag er på 2, 5 timer. Turdagen tilpasses deltakerne. 

En av samlingene har et eget tilbud til dine pårørende/nærpersoner.

Pris: gratis

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:
Tlf: 95 27 46 44
epost: frisklivmestring@gmail.com 

Tilbud til deg som er 65+

For deg som har "pensjonerte" muskler, og/eller dårlig kosthold, og har lyst på en endring: Da er dette tilbudet for deg!

Røykesluttkurs

Fysisk aktivitet

Har terskelen for å komme igang med aktivitet blitt for høy? Da er kanskje dette tilbudet noe for deg! Aktiv senior er en treningsgruppe som går onsdager kl. 09-10. Vinterhalvåret er vi i treningssal, og om sommeren er vi ute. Målet er mestring- og treningsglede gjennom økt kondisjon og muskelstyrke.

Pris: 200 kr, for 12 uker.  

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:
Tlf: 95 27 46 44
epost: frisklivmestring@gmail.com 

 

Aktivitetskalender

Om oss

Ansatte

Portrett Bente Sandvik

Bente Sandvik  
Avdelingsleder
Tlf: 95 26 35 53
Epost: bente.sandvik@trondheim.kommune.no

Portrett Tove Johnsen

Tove Johnsen
Frisklivsveileder, fysioterapeut
Tlf: 48 19 20 32
Epost: tove.johnsen@trondheim.kommune.no

 Portrett Nina Møllerløkken

Nina Elise Møllerløkken
Frisklivsveileder, fysioterapeut
Tlf 46 88 39 16
Epost: nina.mollerlokken@trondheim.kommune.no

Portrett Nina Bjørgen

Nina Bjørgen
Frisklivsveileder, ernæringsrådgiver
Tlf: 94 81 61 16
Epost: nina.bjorgen@trondheim.kommune.no

Portrett Tove Drilen

Tove Drilen
Frisklivsveileder, klinisk ernæringsfysiolog
Tlf: 95 08 12 88 
Epost: tove.drilen@trondheim.kommune.no

Portrett Stine Malvik

Stine Malvik
Frisklivsveileder, klinisk ernæringsfysiolog
Tlf: 90 71 71 66 
Epost: stine1.malvik@trondheim.kommune.no

Portrett Astrid Rønning

Astrid Sletteng Rønning
Frisklivsveileder ungdom, fysioterapeut
Tlf: 90 41 36 80
Epost: astrid-s.ronning@trondheim.kommune.no

Portrett Bodil Ruud

Bodil Ruud
Frisklivsveileder barn og unge, helsesøster
Tlf: 47 66 47 61
Epost: bodil.ruud@trondheim.kommune.no 

Portrett Anita Moe

Anita Moe
Frisklivsveileder, ergoterapeut
Tlf: 91 76 01 02
Epost: anita.moe@trondheim.kommune.no

Portrett Sissel Pedersen

Sissel Nygård Pedersen
Aktivitetskoordinator (Svangerskapspermisjon t.om 31.07.2018)
Tlf 95 27 46 44
Epost: sissel.nygard.pedersen@trondheim.kommune.no

Portrett Inger-Lise Wille

Inger-Lise Wille
Kreftkoordinator, sykepleier
Tlf: 97996277
Epost: inger-lise.wille@trondheim.kommune.no

Portrett Unni Tangen

Unni Tangen
Lærings- og mestringskoordinator, ergoterapeut
Tlf 94 84 98 95
Epost: unni.tangen@trondheim.kommune.no

Portrett Thomas Andre Kjelbotn

Thomas André Kjelbotn
Prosjektstilling ungdom/unge voksne
Tlf 46 89 16 59
Epost: thomas.andre.kjelbotn@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 16.08.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?