Hjem Helse og omsorgFriskliv og mestring

Friskliv og mestring

Kontakt oss

Friskliv og mestring er et tilbud for deg som ønsker støtte til endring av levevaner og bedre mestring i hverdagen. Det er ønskelig at du før henvendelse ser gjennom tilbudene våre og gjør deg opp en mening om hva som kunne være aktuelt for deg.

Spørsmål eller interessert i å delta?
Bruk vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt med deg. 
Telefon: 952 74 644
E-post: frisklivmestring@trondheim.kommune.no

For helsepersonell og andre henvisere

Barn og unge

Et tilbud for barn og unge som har utfordringer med overvekt eller fedme. Her vil hele familien få tilbud om oppfølging. 

Tilbud til barn i barnehagealder
 • Vi gir individuell oppfølging med helsesamtaler med foreldre.
 • Livsstilsendring innenfor områdene kosthold og fysisk aktivitet kan være krevende og en type endring som ofte tar lang tid. Derfor kan det være gunstig at andre instanser, i tillegg til foreldre/ foresatt, som barnet møter i sin hverdag blir involvert. Dette kan blant annet være helsesøster og barnehagepersonell. Dere vil derfor bli spurt om samarbeid med noen av disse eventuelt andre er aktuelt.
Tilbud til barn i barneskolealder
 • Vi gir individuell oppfølging med helsesamtaler både med foreldre, og foreldre og barn sammen.
 • Familien får tilbud om å delta på endrings- og mestringskurs for foreldre og barn, hvor kostholdet er hovedfokus.
 • Ukentlig aktivitetstilbud i gymsal på tirsdager kl 16-17.
  Fra 24.september til 26.november høsten 2019.
 • Livsstilsendring innenfor områdene kosthold og fysisk aktivitet kan være krevende og en type endring som ofte tar lang tid. Derfor kan det være gunstig at andre instanser i tillegg til foreldre/ foresatt, som barnet  møter i sin hverdag blir involvert. Dette kan blant annet være helsesøster eller lærer. Foreldre/ foresatte vil derfor bli spurt om å samarbeide med noen av disse eventuelt andre om aktuelt.
 Tilbud til ungdommer i ungdomsskolealder

Vi tilbyr individuelle samtaler.

Tilbud til ungdom i videregående/unge voksne
 • Individuelle samtaler kan avholdes på din skole. Du vil ikke få ført fravær ved å gå til samtale med oss. 
 • Vi hjelper deg med å finne en fritidsaktivitet

Voksne og senior

Hvem passer tilbudet for?

For deg som ønsker å styrke din helse, endre levevaner eller lære og leve med helseutfordringer. Har terskelen for å komme i aktivitet blitt for høy? Er det vanskelig å komme i gang med kostholdsendringer? Har du belastninger i livet du ønsker hjelp til å håndtere? Ta første skritt, og kontakt oss!

Forutsetning for at du kan være med:

 • Du må være bosatt i Trondheim eller Klæbu kommune.
 • Du må ha et eget ønske om å endre dine levevaner.

Du vil få en individuell samtale før oppstart.

Kontakt oss på telefon eller e-post, eller få hjelp fra for eksempel helsepersonell til å sende henvisning.

Helsesamtaler

Når vi har mottatt din henvisning kaller vi inn til en helsesamtale med en frisklivsveileder. Målet for samtalen er å kartlegge dine behov, mål for deltakelse og hvilke tiltak som er aktuelle for at du skal nå dine mål.

I samtalen finner vi sammen ut hva du trenger av oppfølging for å komme i gang med din endringsprosess. Sammen utarbeider vi mål og plan for din livsstilsendring. Samtalene gjennomføres ved oppstart og slutt av en frisklivsperiode.

Noe av målet med helsesamtalene er å bygge opp din mestringsfølelse, kapasitet og funksjon slik at du fungerer bedre i hverdagen.

Treningsgrupper

Synes du det er vanskelig å komme i gang med aktivitet alene? Vi har trening i gruppe som ledes av kvalifisert personale. Du får mulighet til å trene to økter per uke, en inne og en ute. Målet er mestring- og treningsglede gjennom økt kondisjon og muskelstyrke. 

Du får mulighet til å teste kondisjon på tredemølle, og vi måler ditt opplevde helse- og funksjonsnivå før og etter deltakelse hos oss.

Forutsetning for å delta i treningsgruppe:

 • Du må kunne delta i gruppeaktivitet fra moderat til høy intensitet, opptil 60 minutter to ganger per uke både innen- og utendørs.
 • Du må kunne komme deg til/fra trening på egen hånd eller organisere transport selv.

Vi har 4 treningsgrupper som går fast gjennom hele året:

 • Gruppe 1: Tirsdag (ute) og torsdag (inne) 14.00-15.00 
 • Gruppe 2: Mandag (inne) og torsdag (ute) 10.00-11.00 
 • Gruppe 3: Mandag (ute) og onsdag (inne) 14.15-15.15
 • Senior (65+)*: Mandag 13.00-14.00 ute (til og med 30. sept) og onsdager inne 10.00-11.00 (inne)

*For deltakelse på seniortrening forutsettes det at du kan gjennomføre rask gange eller lett løping.

Pris 400 kroner for en periode på 12 uker.

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:
Telefon 952 74 644, e-post: frisklivmestring@trondheim.kommune.no.

Kostholdskurs

Hvem er kurset for?

Bra-mat kurs passer for deg som ønsker hjelp til å komme i gang med endringer innen kostholdet. Vi følger Helsedirektoratets kostholdsråd og bruker mottoet «små skritt – store forbedringer».

Tema

 • Bevissthet om matvaner og matvarevalg
 • Din motivasjonen til å endre vaner
 • Praktiske råd til hverdagen
 • Øke forståelsen av varedeklarasjoner
 • Utveksle erfaringer med andre
 • En av kursdagene er praktisk matlaging

Kurset går over 5 ganger.

Kurs på dagtid for voksne fra 12.30-15.00. 
Kurs på ettermiddag for ungdom 16.30-19.00.

Pris 400 kroner.

Oppstart høst 2019

Dagtid
Torsdag 12.30-14.30
Første runde: 29. august, 5. september, 12. september, 19. september, 26. september, 3. oktober
Andre runde: 24. oktober, 31. oktober, 7. november, 14. november, 21. november, 28. november

Ettermiddag
Mandag 17-19.30
26.august, 9.september, 23. september, 7.oktober, 21.oktober, 4. november

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:
Telefon: 952 74 644, e-post: frisklivmestring@trondheim.kommune.no, eller skjema øverst på siden.

Bra Mat ved Diabetes type 2

Vi har eget kurs for deg som har, eller står i fare for å utvikle Diabetes type 2. på dette kurset vil du få kunnskap om anbefalt kosthold ved diabetes type 2, slik at du oppnår så stabilt blodsukker som mulig. God blodsukkerkontroll vil på sikt gi bedre helse, samt redusere risikoen for senkomplikasjoner.

Tema

 • Anbefalt kosthold ved diabetes type 2:
  • Regelmessige måltider, smarte matvarevalg, porsjonsstørrelser.
 • Hvordan få til endring av levevaner
 • Praktiske tips og smaksprøver

Pris 400 kroner

Oppstart høst 2019

Mandag 12.30-14.30 
Kursdatoer første runde: 19. august, 2.september, 16. september, 30.september, 14. oktober

Kursdatoer andre runde: 21. oktober, 4. november, 18. november, 2. desember, 16. desember

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:
Telefon: 952 74 644, e-post: frisklivmestring@trondheim.kommune.no, eller kontaktskjema øverst på siden.

Bra mat ved kreftsykdom

Har du vært gjennom kreftbehandling, og ønsker inspirasjon og informasjon om et sunt kosthold? Da er dette kurset for deg. For kreftpasienter og pårørende.


Kursdager høst 2019

11. september og 13. november 
Tid: kl 09.00-15.00
Sted: Vardesenteret, St. Olavs hospital

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:
Telefon: 952 74 644, e-post: frisklivmestring@trondheim.kommune.no, eller kontaktskjema øverst på siden.

Røykesluttkurs

Har du vurdert eller hatt ønske om å slutte med eller røyk? Bare det å være i gang og følge opplegget vil vanligvis være motiverende i seg selv.  Vi arbeider sammen for å styrke din motivasjon. 

Kurset kan bidra til at du

 • Gjør praktiske og mentale forberedelser til å slutt
 • Får støtte og oppmuntring fra andre i samme situasjon
 • Lærer teknikker for å takle røykesug
 • Endrer dine vaner
 • Stumper røyken

Kursdager høst 2019

Tirsdager kl 13.00-15.00.
Kursdatoer: 3.9, 10.9, 17.9, 8.10, 5.11
Sted: Vardesenteret, St. Olavs hospital
Kursavgift: Kr 400 kr

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:

Telefon: 952 74 644, e-post: frisklivmestring@trondheim.kommune.no, eller kontaktskjema øverst på siden.

Kurs i belastningsmestring (KIB)

Et kurs for deg som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv.

Tema

 • Forstå sammenhengen mellom belastning, mestring og stress.
 • Lær å forstå sammenhengen mellom tanker, følelser og atferd.
 • Lær teknikker og metoder for å håndtere belastninger og forebygge stress
 • Lær hvordan du kan snu negative tanker til noe positivt! 

Kurset går over 10 ganger, hver samling på 2,5 timer. Pris 400 kroner.

Høst 2019

Onsdager kl 09.00-11.30
Kursdatoer: 11. september, 18. september, 25. september, 2. oktober, 9. oktober (høstferie), 16. oktober, 23. oktober, 6.november, 4. desember og 8. januar 2020.

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:
Telefon: 952 74 644, e-post: frisklivmestring@trondheim.kommune.no, eller kontaktskjema øverst på siden.

Mestringskurs for deg som har vedvarende utmattelse

Hvem er kurset for?

Kurset er for deg som har fylt 18 år og har vedvarende utmattelse (fatigue) uavhengig av årsak/diagnose. For deg som ønsker endring og er motivert til å gjøre en innsats. 

Mål med kurset

 • Å lære verktøy for å endre handlings- og tankemønstre forbundet med utmattelse
 • Bidra med kunnskap og støtte til å leve godt med utmattelse
 • Bli oppmerksom på sammenhenger mellom aktivitet og eget energinivå
 • Jobbe i tråd med egne verdier og det som er viktig for deg. 

“Det tar tid å skape nye vaner, men kurset har gitt meg økt bevissthet på hvordan jeg kan påvirke tilstanden min i positiv retning”

Kursdeltaker 49 år

“Vi fikk presentert gode verktøy og hadde hjemmeoppgaver som handlet om hvordan vi takler hverdagen med utmattelse. Gjennom kurset fikk jeg større tro på meg selv som menneske. Det er lettere å akseptere hvordan livet er nå”. 

Kursdeltaker 30 år

Hva går kurset ut på?

Deler av kurset er utviklet ved Diakonhjemmet Sykehus og er basert på kognitiv terapi. I tillegg er erfaringsutveksling, avspenning og sosial støtte vektlagt. Det første kurset ble holdt våren 2018. Vi tilbyr to kurs pr. år. 

Tema

 • Mestring en prosess
 • Hvordan forstå utmattelse? 
 • Hverdagens gjøremål. Aktivitetskartlegging og planlegging 
 • Mentale verktøy
 • Veien videre
 • Åpen temakveld. “Om å spille på lag”.

Praktisk informasjon

Kurset er gruppebasert og består av 8 samlinger a 2,5 timer med bolker på 20 minutter. Det er inntil 12 deltakere på hvert kurs. Det forutsettes at du forplikter deg til å delta på alle samlingene. Kurslederne er helsepersonell, i tillegg deltar brukerrepresentant. Kurset er gratis.

Kurssamlinger høsten 2019 

Tid: 23.10,  30.10, 13.11, 20.11, 27.11 - 11.12. -  15.01 2020. 
Onsdager kl. 12.00 - 14.30
Sted: Øya helsehus, VIP-rommet, 1. etasje. 

Kurssamlinger våren 2020

Kursdatoer: 04. mars, 11. mars, 18.mars, 25.mars, 01.april, 15.april 06.mai og 13.mai
Onsdager kl 12-14.30
Sted: Øye helsehus, VIP-rommet, 1 etasje.

Meld din interesse:

Telefon: 952 74 644, e-post: frisklivmestring@trondheim.kommune.no, eller bruk kontaktskjema øverst på siden så ringer vi deg opp.

Mestringskurs for deg som har vedvarende smerter

Hvem er kurset for?

Kurset er for deg mellom 18-65  år og har vedvarende smerter, uavhengig av årsak / diagnose. For deg som ønsker endring og er motivert til å gjøre en innsats. 

Mål med kurset

 • Bidra med kunnskap og støtte til å leve godt med smerter
 • Bli bevisst utløsende faktorer og mestringsstrategier
 • Å rette blikket innover og lytte til kroppen
 • Få innsikt om hvordan egne tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og handlinger påvirker hverandre
 • Å lære verktøy for å endre handlings- og tankemønstre 

Utsagn fra tidligere deltakere

“Kurset setter i gang tanker, bevisstgjøring omkring livssituasjonen, bekrefter det du gjør bra og hva du fortrenger, skyver unna”. 

“Fantastisk, flott, tøft. Stor betydning, noe løsnet i meg, åpnet følelser”. 

Hva går kurset ut på?

Kurset er utviklet i samarbeid mellom fagpersoner og brukerrepresentant. Kognitiv terapi, erfaringsutveksling, avspenning og sosial støtte er vektlagt. Kurset startet i 2016. Vi tilbyr to kurs pr. år. 

Tema

 • Mestring en prosess over tid
 • Hva er smerte?
 • Aksept
 • Verdier, mål og plan
 • Veien videre

Praktisk informasjon

Kurset er gruppebasert og består av 8 samlinger a 2,5 timer. Det er inntil 12 deltakere på hvert kurs. Det forutsettes at du forplikter deg til å delta på alle samlingene. Kurslederne er helsepersonell, i tillegg deltar brukerrepresentant. Kurset er gratis.

Kurssamlinger høsten 2019

Kursdatoer: 12. sept, 19. sept, 26. sept, 3. okt, 17. okt, 24. okt, 28. nov.
Tid: torsdag kl 12.00-14.30 
Sted: Øya helsehus, VIP-rommet, 1. etasje.

Kurssamlinger våren 2020

Kursdatoer: 16.jan, 23.jan, 30.jan, 6.feb, 13.feb, 27.feb, 25.mars
Tid: torsdag kl 12.00-14.00
Sted: Øya helsehus, VIP-rommet, 1.etasje.

Meld din interesse:

Telefon: 952 74 644, e-post: frisklivmestring@trondheim.kommune.no, eller bruk kontaktskjema øverst på siden så ringer vi deg opp.

Mestringskurs for deg som har 
- kreft, kols, hjerte- karsykdom eller diabetes type 2

Hvem er kurset for?

Kurset er for deg som har kreft, kols, hjerte- karsykdom eller diabetes type 2 og som ønsker å endre levevaner. For deg som er motivert til å ta tak og vil komme i gang med å gjøre endringer, uavhengig av årsak. 

Mål med kurset

 • Støtte til å nå egne mål
 • Ta i bruk egne ressurser
 • Få kunnskap om mestringsstrategier
 • Få kunnskap om betydningen av aktivitet, trening og kosthold for din helse

Hva går kurset ut på?

Kurset er nytt og utviklet i samarbeid mellom sykehus, kommunen og aktuelle brukerorganisasjoner. Motiverende intervju, kognitiv terapi, erfaringsutveksling og sosial støtte er vektlagt i kurset. 

Tema 

 • Min helse
 • Følelsesmessige reaksjoner
 • Fysisk helse, kosthold og livskvalitet
 • Mestringsstrategier/mentale verktøy
 • Veien videre

Praktisk informasjon

Kurset er gruppebasert og består av 5 samlinger a 2,5 timer.  Det er inntil 12 deltakere på hvert kurs. Det forutsettes at du forplikter deg til å delta på alle samlingene. Kurset er gratis.

Kurssamlinger høsten 2019

Kursdatoer: 14.10., 21.10., 28.10., 04.11., 18.11. 
Tid: mandag kl 12.00-14.30.
Sted: Øya helsehus, VIP rommet, 1. etasje

Meld din interesse:

Telefon: 952 74 644, e-post: frisklivmestring@trondheim.kommune.no, eller bruk kontaktskjema øverst på siden, så ringer vi deg opp.

Livsstilskurs for overvektige voksne

Hvem er kurset for?

Overvektige voksne personer som trenger støtte i sin prosess med vektnedgang, utover veiledning i fysisk aktivitet og kosthold. Du må ha en BMI over 30. 
Kurset bygger på kognitiv adferdsteori.

Mål med kurset

 • Klargjøre ønsker, motivasjon, ressurser og mål for å redusere kroppsvekt og endre livsstil
 • Bevisstgjøring av egne utfordringer
 • Se sammenhengen mellom tanke, følelse og adferd
 • Komme i gang med endring

Praktisk informasjon

Kurset er gruppebasert og består av 8 samlinger a 2,5 timer.  Det er inntil 12 deltakere på hvert kurs. Ved påmelding forplikter du deg til å delta på alle samlingene. Kursavgift 400 kr

Kurssamlinger høsten 2019:

Tid: 13/9, 20/9, 4/10, 11/10, 18/10, 30/10, 22/11, 24/1-2020
Kl: 09-11.30
Sted: Tempe helse- og velferdssenter 

Meld din interesse
Telefon: 952 74 644, e-post: frisklivmestring@trondheim.kommune.no, eller bruk kontaktskjema øverst på siden, så ringer vi deg opp.

Kreftkoordinator

Til deg som har eller har hatt kreft og dine pårørende. Du kan ta direkte kontakt, du trenger ingen henvisning og det er gratis.

Du får:

 • Samtale, råd, veiledning og informasjon
 • Kontaktinformasjon til relevante tilbud og tjenester både for voksne, ungdom og barn.

Bra mat ved kreftsykdom

Har du vært gjennom kreftbehandling, og ønsker inspirasjon og informasjon om et sunt kosthold? Da er dette kurset for deg. For kreftpasienter og pårørende:

Kursdager høst 2019: 11. september og 13. november 
Tid: kl 09.00-15.00
Sted: Vardesenteret, St. Olavs hospital

Kontakt kreftkoordinator Inger Peggy Storvik: Telefon: 979 96 277, e-post: inger.peggy.storvik@trondheim.kommune.no

Mer om oss

Ansatte

Portrett Bente Sandvik

Bente Sandvik  
Avdelingsleder
Telefon: 952 63 553
E-post: bente.sandvik@trondheim.kommune.no

Portrett Tove Johnsen

Tove Johnsen
Frisklivsveileder, fysioterapeut
Telefon: 481 92 032
E-post: tove.johnsen@trondheim.kommune.no

 Portrett Nina Elise Møllerløkken

Nina Elise Møllerløkken
Frisklivsveileder, fysioterapeut (Svangerskapspermisjon frem til 09.10.19)
Telefon: 468 83 916
E-post: nina.mollerlokken@trondheim.kommune.no

May-Linn Melhus Viktil
Frisklivsveileder, fysioterapeut (vikar frem til 09.10.19)
Telefon: 911 31 433
E-post: may-linn.viktil@trondheim.kommune.no

Portrett Nina Bjørgen

Nina Bjørgen
Frisklivsveileder, ernæringsrådgiver
Telefon: 948 16 116
E-post: nina.bjorgen@trondheim.kommune.no

Portrett Tove Drilen

Tove Drilen
Frisklivsveileder, klinisk ernæringsfysiolog
Telefon: 950 81 288 
E-post: tove.drilen@trondheim.kommune.no

Portrett Stine Malvik

Stine Malvik
Frisklivsveileder, klinisk ernæringsfysiolog
Telefon: 907 17 166 
E-post: stine1.malvik@trondheim.kommune.no

Portrett Astrid Rønning

Astrid Sletteng Rønning
Frisklivsveileder ungdom, fysioterapeut
Telefon: 904 13 680
E-post: astrid-s.ronning@trondheim.kommune.no

Portrett Bodil Ruud

Bodil Ruud
Frisklivsveileder barn og unge, helsesøster
Telefon: 476 64 761
E-post: bodil.ruud@trondheim.kommune.no 

Ingrid Loe Holland
Frisklivsveileder
Telefon: 480 62 841
E-post: ingrid.holland@trondheim.kommune.no

Portrett Sissel Nygård Pedersen

Sissel Nygård Pedersen
Aktivitetskoordinator
Telefon: 481 21 491
E-post: sissel.nygard.pedersen@trondheim.kommune.no

 

Inger Storvik
Kreftkoordinator
Telefon: 979 96 277
E-post: inger.peggy.storvik@trondheim.kommune.no

Unni Tangen
Lærings- og mestringskoordinator, ergoterapeut
Telefon: 948 49 895
E-post: unni.tangen@trondheim.kommune.no

 

Silje Skog
Frisklivsveileder
Telefon: 468 25 180
E-post: 
silje.skog@trondheim.kommune.no


Charlotte Peersen
Klinisk ernæringsfysiolog
Telefon: 476 08 462
E-post: merete.charlotte.peersen@trondheim.kommune.no Siril Garmannvik Johansen
Klinisk ernæringsfysiolog
Telefon: 
476 07 835
E-post: siril.garmannvik.johansen@trondheim.kommune.noLiv Riseth
FYSAK-koordinator
Telefon:468 05 448
E-post: liv.riseth@trondheim.kommune.no 

Karoline Westerberg (vikar ut juni 2019)
Frisklivsveileder
Telefon: 917 60 102
E-post: karoline.benedikte.westerberg@trondheim.kommune.no

Kontaktinfo

Telefon: 952 74 644
E-post: 
frisklivmestring@trondheim.kommune.no

Postadresse: 
Trondheim kommune 
Friskliv og mestring
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Besøksadresse:
Valøyveien 12 

Bilder

Jubelbilde på tur i snøenStore og små på Bra mat kurs familieMageøvelse på benk i markaAktivitetskalender

Sist oppdatert: 12.09.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006