Hjem Helse og omsorgFriskliv og mestring

Friskliv og mestring

Et tilbud for deg som ønsker støtte til endring av levevaner og bedre mestring i hverdagen.

Kontakt

E-post: frisklivmestring@trondheim.kommune.no
Spørsmål eller interessert i å delta? Bruk vårt kontaktskjema, så tar vi kontakt med deg. 

For helsepersonell og andre henvisere

Barn og unge

Et tilbud for barn og unge som har utfordringer med overvekt eller fedme. Her vil hele familien få tilbud om oppfølging. 

Tilbud til barn i barnehagealder
 • Vi gir individuell oppfølging med helsesamtaler med foreldre.
 • Livsstilsendring innenfor områdene kosthold og fysisk aktivitet kan være krevende og en type endring som ofte tar lang tid. Derfor kan det være gunstig at andre instanser, i tillegg til foreldre/ foresatt, som barnet møter i sin hverdag blir involvert. Dette kan blant annet være helsesøster og barnehagepersonell. Dere vil derfor bli spurt om samarbeid med noen av disse eventuelt andre er aktuelt.
Tilbud til barn i barneskolealder
 • Vi gir individuell oppfølging med helsesamtaler både med foreldre, og foreldre og barn sammen.
 • Familien får tilbud om å delta i gruppe, endrings- og mestringskurs for foreldre og barn, hvor kostholdet er hovedfokus.
 • Ukentlig aktivitetstilbud i gymsal på tirsdager kl 16-17
 • Livsstilsendring innenfor områdene kosthold og fysisk aktivitet kan være krevende og en type endring som ofte tar lang tid. Derfor kan det være gunstig at andre instanser i tillegg til foreldre/ foresatt, som barnet  møter i sin hverdag blir involvert. Dette kan blant annet være helsesøster eller lærer. Foreldre/ foresatte vil derfor bli spurt om å samarbeide med noen av disse eventuelt andre om aktuelt.
 Tilbud til ungdommer i ungdomsskolealder

Vi tilbyr individuelle samtaler.

Tilbud til ungdom i videregående/unge voksne
 • Individuelle samtaler kan avholdes på din skole. Du vil ikke få ført fravær ved å gå til samtale med oss. 
 • Vi hjelper deg med å finne en fritidsaktivitet

Voksne og senior

Hvem passer tilbudet for?

For deg som ønsker å styrke din helse, endre levevaner eller lære og leve med helseutfordringer. Har terskelen for å komme i aktivitet blitt for høy? Er det vanskelig å komme i gang med kostholdsendringer? Har du belastninger i livet du ønsker hjelp til å håndtere? Ta første skritt, og kontakt oss!

Forutsetning for at du kan være med:

 • Du må være bosatt i Trondheim eller Klæbu kommune.
 • Du må ha et eget ønske om å endre dine levevaner.
 • Du må kunne delta i gruppeaktivitet fra moderat til høy intensitet, opptil 60 minutter to ganger per uke både innen- og utendørs.
 • Du må kunne komme deg til/fra trening på egen hånd eller organisere transport selv.


Du vil få en individuell samtale før oppstart.

Kontakt oss på telefon eller e-post, eller få hjelp fra for eksempel helsepersonell til å sende henvisning. 

Helsesamtaler

Når vi har mottatt din henvisning kaller vi inn til en helsesamtale med en frisklivsveileder. Målet for samtalen er å kartlegge dine behov, mål for deltakelse og hvilke tiltak som er aktuelle for at du skal nå dine mål.

I samtalen finner vi sammen ut hva du trenger av oppfølging for å komme i gang med din endringsprosess. Sammen utarbeider vi mål og plan for din livsstilsendring. Samtalene gjennomføres ved oppstart og slutt av en frisklivsperiode.

Noe av målet med helsesamtalene er å bygge opp din mestringsfølelse, kapasitet og funksjon slik at du fungerer bedre i hverdagen.

Fysisk aktivitet

Synes du det er vanskelig å komme i gang med aktivitet alene? Vi har trening i gruppe som ledes av kvalifisert personale. Du får mulighet til å trene to økter per uke, en inne og en ute. Målet er mestring- og treningsglede gjennom økt kondisjon og muskelstyrke. 

Du får mulighet til å teste kondisjon på tredemølle, og vi måler ditt opplevde helse- og funksjonsnivå før og etter deltakelse hos oss.

Vi har 4 treningsgrupper som går fast gjennom hele året:

 • Gruppe 1: Tirsdag (ute) og torsdag (inne) 14.00-15.00 
 • Gruppe 2: Mandag (inne) og torsdag (ute) 10.00-11.00 
 • Gruppe 3: Mandag (ute) og onsdag (inne) 14.00-15.00
 • Senior (65+): Mandag 13.00-14.00 ute (til og med april) og onsdager inne 14.00-15.00 

Pris 400 kroner for en periode på 12 uker.

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:
Telefon 952 74 644, e-post: frisklivmestring@trondheim.kommune.no.

Bra-Mat kurs

Hvem passer kurset for?

Bra-mat kurs passer for deg som ønsker hjelp til å komme i gang med endringer innen kostholdet. Vi følger Helsedirektoratets kostholdsråd og bruker mottoet «små skritt – store forbedringer».

Vi har eget kurs for deg som har eller står i fare for å utvikle Diabetes type 2.

Tema:

 • Bevissthet om matvaner og matvarevalg
 • Din motivasjonen til å endre vaner
 • Praktiske råd til hverdagen
 • Øke forståelsen av varedeklarasjoner
 • Utveksle erfaringer med andre
 • En av kursdagene er praktisk matlaging

Kurset går over 5 ganger.

Kurs på dagtid fra 12.30-15.00. 
Kurs på ettermiddag 16.30-19.00.

Pris 400 kroner.

Oppstart høst 2019

Torsdag 12.30-14.30
Første runde: 29. august, 5. september, 12. september, 19. september, 26. september, 3. oktober

Andre runde: 24. oktober, 31. oktober, 7. november, 14. november, 21. november, 28. november

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:
Telefon: 952 74 644, e-post: frisklivmestring@trondheim.kommune.no

Bra Mat ved Diabetes type 2

Passer for deg som står i fare for å utvikle, eller har etablert diabetes type 2. Her vil du få kunnskap om anbefalt kosthold ved diabetes type 2, slik at du oppnår så stabilt blodsukker som mulig. God blodsukkerkontroll vil på sikt gi bedre helse, samt redusere risikoen for senkomplikasjoner.

Tema:

 • Anbefalt kosthold ved diabetes type 2:
  • Regelmessige måltider, smarte matvarevalg, porsjonsstørrelser.
 • Hvordan få til endring av levevaner
 • Praktiske tips og smaksprøver

Pris 400 kroner

Oppstart høst 2019

Mandag 12.30-14.30 
Kursdatoer første runde: 19. august, 2.september, 16. september, 30.september, 14. oktober

Kursdatoer andre runde: 21. oktober, 4. november, 18. november, 2. desember, 16. desember

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:
Telefon: 952 74 644, e-post: frisklivmestring@trondheim.kommune.no

Snus- og røykesluttkurs

For deg som ønsker å bli snus/røykfri, og har bestemt deg for å prøve. Dersom du føler at motivasjonen svinger, vil vi sammen arbeide for å styrke den! Bare det å være i gang og følge opplegget vil vanligvis være motiverende i seg selv.

Kurset går over 8 ganger, hver samling på 2 timer.
Pris: 400 kr

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:

Telefon: 952 74 644, e-post: frisklivmestring@trondheim.kommune.no

Kurs i belastningsmestring (KIB)

Et kurs for deg som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv.

Tema:

 • Forstå sammenhengen mellom belastning, mestring og stress.
 • Lær å forstå sammenhengen mellom tanker, følelser og atferd.
 • Lær teknikker og metoder for å håndtere belastninger og forebygge stress
 • Lær hvordan du kan snu negative tanker til noe positivt! 

Kurset går over 10 ganger, hver samling på 2,5 timer. Pris 400 kroner.

Høst 2019

Onsdag kl 09.00-11.30
Kursdatoer: 4. september, 11. september, 18. september, 25. september, 2. oktober, 9. oktober (høstferie), 16. oktober, 23. oktober, 20. november, 18. desember 

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:
Telefon: 952 74 644, e-post: frisklivmestring@trondheim.kommune.no

 Kurs i mestring av utmattelse

Et kurs for deg som har vedvarende utmattelse (fatigue), uavhengig av diagnose.

Tema: 

 • Hvordan forstå utmattelse?
 • Hverdagens gjøremål med aktivitetskartlegging og aktivitetsplanlegging.
 • Mentale verktøy.
 • Veien videre.

Kurset går over 6 samlinger, hver samling på 2 timer med bolker på 20 min.

Kurset er gratis.

Høst 2019

Onsdag 12.00 - 14.30
Kursdatoer: 23.okt, 30.okt, 13.nov, 20.nov, 27.nov, 11.des. Oppfølging 15.jan 2020

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:

Telefon: 952 74 644, E-post: frisklivmestring@trondheim.kommune.no

Kurs i mestring av vedvarende smerter

Et kurs for deg som har vedvarende smerter (mer enn 3 måneder) uavhengig av diagnose. 

Tema:

 • Mestring en prosess over tid
 • Hva styrker og hemmer mestring?
 • Hva er smerte?
 • Aksept
 • Veien videre

Kurset går 2 dager i uken, totalt 12 ganger. En kurssamling og en turdag. Hver kursdag er på 2,5 timer. Turdagen tilpasses deltakerne.  En av samlingene har et eget tilbud til dine pårørende/nærpersoner. Tilbudet er gratis.

Høst 2019

Torsdag kl 12.00-14.30 
Kursdatoer: 12. sept, 19. sept, 26. sept, 3. okt, 17. okt, 24. okt, 28. nov.

For påmelding og mer informasjon ta kontakt:

Telefon: 952 74 644, e-post: frisklivmestring@trondheim.kommune.no

Kreftkoordinator

Du får:

 • Samtale, råd, veiledning og informasjon
 • Kontaktinformasjon til relevante tilbud og tjenester både for voksne, ungdom og barn.

For deg som har eller har hatt kreft og til dine pårørende. Du kan ta direkte kontakt, du trenger ingen henvisning og det er gratis.

Bra mat ved kreftsykdom

Har du vært gjennom kreftbehandling, og ønsker inspirasjon og informasjon om et sunt kosthold? Da er dette kurset for deg. For kreftpasienter og pårørende:

Kursdager høst 2019: 11. september og 13. november 
Tid: kl 09.00-15.00
Sted: Vardesenteret, St. Olavs hospital

Kontakt kreftkoordinator Inger Peggy Storvik:

Telefon: 979 96 277, e-post: inger.peggy.storvik@trondheim.kommune.no

Mer om oss

Ansatte

Portrett Bente Sandvik

Bente Sandvik  
Avdelingsleder
Telefon: 952 63 553
E-post: bente.sandvik@trondheim.kommune.no

Portrett Tove Johnsen

Tove Johnsen
Frisklivsveileder, fysioterapeut
Telefon: 481 92 032
E-post: tove.johnsen@trondheim.kommune.no

 Portrett Nina Elise Møllerløkken

Nina Elise Møllerløkken
Frisklivsveileder, fysioterapeut (Svangerskapspermisjon frem til 09.10.19)
Telefon: 468 83 916
E-post: nina.mollerlokken@trondheim.kommune.no


May-Linn Melhus Viktil
Frisklivsveileder, fysioterapeut (vikar frem til 09.10.19)
Telefon: 911 31 433
E-post: may-linn.viktil@trondheim.kommune.no

Portrett Nina Bjørgen

Nina Bjørgen
Frisklivsveileder, ernæringsrådgiver
Telefon: 948 16 116
E-post: nina.bjorgen@trondheim.kommune.no

Portrett Tove Drilen

Tove Drilen
Frisklivsveileder, klinisk ernæringsfysiolog
Telefon: 950 81 288 
E-post: tove.drilen@trondheim.kommune.no

Portrett Stine Malvik

Stine Malvik
Frisklivsveileder, klinisk ernæringsfysiolog
Telefon: 907 17 166 
E-post: stine1.malvik@trondheim.kommune.no

Portrett Astrid Rønning

Astrid Sletteng Rønning
Frisklivsveileder ungdom, fysioterapeut
Telefon: 904 13 680
E-post: astrid-s.ronning@trondheim.kommune.no

Portrett Bodil Ruud

Bodil Ruud
Frisklivsveileder barn og unge, helsesøster
Telefon: 476 64 761
E-post: bodil.ruud@trondheim.kommune.no 

Ingrid Loe Holland
Frisklivsveileder
Telefon: 480 62 841
E-post: ingrid.holland@trondheim.kommune.no

Portrett Sissel Nygård Pedersen

Sissel Nygård Pedersen
Aktivitetskoordinator
Telefon: 481 21 491
E-post: sissel.nygard.pedersen@trondheim.kommune.no

 

Inger Storvik
Kreftkoordinator
Telefon: 979 96 277
E-post: inger.peggy.storvik@trondheim.kommune.no

Unni Tangen
Lærings- og mestringskoordinator, ergoterapeut
Telefon: 948 49 895
E-post: unni.tangen@trondheim.kommune.no

 

Silje Skog
Frisklivsveileder
Telefon: 468 25 180
E-post: 
silje.skog@trondheim.kommune.no


Charlotte Peersen
Klinisk ernæringsfysiolog
Telefon: 476 08 462
E-post: merete.charlotte.peersen@trondheim.kommune.no Siril Garmannvik Johansen
Klinisk ernæringsfysiolog
Telefon: 
476 07 835
E-post: siril.garmannvik.johansen@trondheim.kommune.noLiv Riseth
FYSAK-koordinator
Telefon:468 05 448
E-post: liv.riseth@trondheim.kommune.no 

Karoline Westerberg (vikar ut juni 2019)
Frisklivsveileder
Telefon: 917 60 102
E-post: karoline.benedikte.westerberg@trondheim.kommune.no

Kontaktinfo

Telefon: 952 74 644
E-post: 
frisklivmestring@trondheim.kommune.no

Postadresse: 
Trondheim kommune 
Friskliv og mestring
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Besøksadresse:
Valøyveien 12 

Bilder

Jubelbilde på tur i snøenStore og små på Bra mat kurs familieMageøvelse på benk i markaAktivitetskalender

Sist oppdatert: 21.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?