Støttekontakt og tilrettelagt fritid for barn og unge

Støttekontakt og tilrettelagt fritid for barn og unge

Det er et mål at barn og unge skal ha en aktiv fritid, sosial deltakelse og opplevelse av mestring, og at de så langt som mulig deltar i ordinære fritidsaktiviteter.

For barn og unge med funksjonsnedsettelser, kan det gis personlig tilrettelegging og hjelp for å ha en aktiv og meningsfull fritid sammen med andre.

Tilretteleggingen kan være i form av deltakelse i en tilrettelagt fritidsgruppe eller deltakelse sammen med støttekontakt.

Støttekontakt  vedtas i hovedsak når barnet/ungdommen har behov for 1:1 oppfølging for å klare å gjennomføre aktivitetene.

Transport til og fra aktiviteter er i utgangspunktet foresattes ansvar.

Mer informasjon om støttekontakt og tilrettelagt fritid

Ledsagerbevis

Ledsagerordningen er for mennesker som trenger ledsager for å delta på kultur- og fritidstilbud. Beviset lar ledsageren komme med gratis eller til redusert pris, mens innehaveren betaler vanlig pris. Søknad sendes til Transporttjenesten i Trondheim kommune.

Mer informasjon om ledsagerbevis

Sist oppdatert: 11.07.2024

Fant du det du lette etter?