Hjem Kultur og fritidTilrettelagte fritidsaktiviteter og støttekontakt for barn og unge

Tilrettelagte fritidsaktiviteter og støttekontakt for barn og unge

Kulturenheten tilrettelegger kultur- og fritidsaktiviteter for barn og unge med nedsatt funksjonsevne etter bestilling fra Barne- og familietjenesten forvaltning.

Søke om tilrettelagt fritid

Hvem kan søke?

Alle som har barn/unge med nedsatt funksjonsevne, eller av andre grunner har behov for tilrettelegging i fritiden, kan søke om tilrettelagt fritid/støttekontakt.

Skriv ut og fyll inn i skjemaet.

Sendes med post/leveres til Barne- og familietjenesten.
Ta kontakt med Barne- og familietjenesten i den bydelen barnet bor:

Innvilget søknad

Hvis søknaden innvilges, blir man kontaktet av Kulturenheten. Vi jobber ut fra at alle skal ha kultur- og fritidsaktiviteter etter egne ønsker og behov. Vi foretar en kartlegging av ønsker og interesser for aktivitet og behov for bistand.

Kulturenheten har bred oversikt over kultur- og fritidsaktiviteter som passer for barn og unge med bistandsbehov, og vi som jobber her har lang erfaring fra arbeid med tilrettelegging og bistand i kultur- og fritidsaktiviteter.

Les Helsedirektoratets brosjyre "Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien?"

Vi kan tilby

  • Støttekontakt for de som har fått vedtak om det
  • Deltagelse i tilrettelagte aktiviteter
  • Deltagelse i ordinære lag og organisasjoner
  • Informasjon om hva som finnes av ordinære aktiviteter og hvem som er kontaktpersoner
  • Kontinuerlig oppfølging og evaluering av tilbudet til den enkelte
  • Opplæring/veiledning av støttekontakter og fritidsassistenter

Fritidstilbud for barn/unge

Kulturenheten tilbyr et mangfold av aktiviteter for barn og unge, og jobber spesielt for at barn som i liten grad deltar i fritidsaktiviteter skal få et tilbud.

Tilrettelagte aktiviteter for barn/unge under 18 år i regi av Kulturenheten.

Se oversikt over andre aktiviteter og opplevelser for barn

Informasjon om ledsagerbevisordningen

Kontakt oss

Kulturenheten v/Barnekultur holder til i Dronningens gate 1B. 

Telefon: 72 54 57 00 eller direkte til din kontaktperson.

Kontaktpersoner:

Sissel Nestvold (Avdelingsleder)
Telefon: 41 30 57 47
E-post: sissel.nestvold@trondheim.kommune.no

Anniken Amble (kontaktperson Østbyen bydel)
Tlf. 91 77 86 32
E-post: anniken.amble@trondheim.kommune.no

Gunn Beate Visnes (Østbyen bydel)
Tlf. 91 76 02 49 
E-post: gunn-beate.visnes@trondheim.kommune.no

Kjellaug Hanssen (kontaktperson Heimdal bydel)
Tlf. 91 67 26 17
E-post: kjellaug.hanssen@trondheim.kommune.no

Dagny Dørum Persen (kontaktperson Lerkendal bydel)
Tlf. 95 09 54 04 
E-post: dagny.dorum-persen@trondheim.kommune.no

Toril Aasdal (kontaktperson Midtbyen bydel)
Tlf. 91 11 25 70 
E-post: toril.aasdal@trondheim.kommune.no

Ellen Sterten (alle bydeler)
Tlf. 97 99 59 27
E-post: ellen.sterten@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 03.06.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?