Hjem Kultur og fritidTilrettelagte fritidsaktiviteter og støttekontakt for barn og unge

Tilrettelagte fritidsaktiviteter og støttekontakt for barn og unge

Viktig informasjon i forbindelse med koronapandemien

Les veilederen for kultur i Trondheim under covid-19.

Kulturenheten følger rådene fra Trondheim kommune og Folkehelseinstituttet om generelle tiltak for å begrense spredning av smitte. Det innebærer god håndhygiene og å holde avstand til hverandre. Unngå klemming, håndhilsing og annen kroppskontakt.

Alle støttekontakter og fritidsassistenter skal gjennomføre opplæring i smittevern.

Åpning av tilbud

Våren 2021 er de fleste gruppetilbud og fritidsaktiviteter åpne igjen, men med noen endringer for å følge smittevernsrådene.

Søke om tilrettelagt fritid for barn og unge

Barn og unge under 18 år, som har behov for tilrettelegging for å delta i fritidsaktiviteter, kan søke om tilrettelagt fritid / støttekontakt. Det er avdelingen Helse og habilitering i bydelen din som behandler søknad om tjenester til barn med funksjonsnedsettelser eller store hjelpebehov.

Les mer informasjon om hva du kan søke om og mer utfyllende informasjon.

Søknadsskjema:

Skriv ut og fyll inn i skjemaet.

Utfylt skjema sendes med post eller leveres til Barne- og familietjenesten.

Ta kontakt med Barne- og familietjenesten i den bydelen barnet bor:

Les mer om barn og unges rettigheter i Helsedirektoratets brosjyre "Barn og unge med nedsatt funksjonsevne – hvilke rettigheter har familien?"

Innvilget søknad

Når søknaden er innvilget av BFT blir søker kontaktet av Kulturenheten.

Kulturenheten tilrettelegger for at barn og unge under 18 år kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter etter egne ønsker og behov. Enheten har bred oversikt over kultur- og fritidsaktiviteter som passer for barn og unge med bistandsbehov, og vi som jobber her har lang erfaring fra arbeid med tilrettelegging og bistand i kultur- og fritidsaktiviteter.

Vi kan tilby

  • Tilrettelegging i form av støttekontakt for de under 18 år.
  • Tilrettelegging for deltakelse i aktiviteter i regi av lag og organisasjoner eller Trondheim kommune.
  • Informasjon om hva som finnes av ordinære aktiviteter og hvem som er kontaktpersoner.
  • Kontinuerlig oppfølging og evaluering av tilbudet til den enkelte.
  • Opplæring og veiledning av støttekontakter og fritidsassistenter.

Fritidstilbud for barn og unge

Kulturenheten tilbyr et mangfold av aktiviteter for barn og unge, og jobber spesielt for at barn som i liten grad deltar i fritidsaktiviteter skal få et tilbud.

Aktiviteter for barn/unge under 18 år i regi av Kulturenheten

Se oversikt over andre aktiviteter og opplevelser for barn

Vi har samlet noen tips til aktiviteter man kan finne på ute og inne

Informasjon om ledsagerbevisordningen

Tilrettelagt fritid for personer over 18 år

Les mer om tilrettelagte fritidstilbud og støttekontakt for voksne.

Kontakt oss

Kulturenheten v/Barnekultur holder til i Dronningens gate 1B.

Telefon: 72 54 57 00 eller direkte til din kontaktperson.

Kontaktpersoner:

Sissel Nestvold (avdelingsleder)
Telefon: 41 30 57 47
E-post: sissel.nestvold@trondheim.kommune.no


Anniken Amble
(kontaktperson Østbyen bydel)
Tlf. 91 77 86 32
E-post: anniken.amble@trondheim.kommune.no


Gunn Beate Visnes
(kontaktperson Østbyen bydel)
Tlf. 91 76 02 49
E-post: gunn-beate.visnes@trondheim.kommune.no


Kjellaug Hanssen
(kontaktperson Heimdal bydel)
Tlf. 91 67 26 17
E-post: kjellaug.hanssen@trondheim.kommune.no


Dagny Dørum Persen
(kontaktperson Lerkendal bydel)
Tlf. 95 09 54 04
E-post: dagny.dorum-persen@trondheim.kommune.no

 

Mari Kosberg Bårdseng (kontaktperson Klæbu bydel/alle bydeler)
Tlf. 91 68 02 36
E-post: mari.kosberg.bardseng@trondheim.kommune.no


Harald Arnesen
 (kontaktperson Midtbyen bydel)
Tlf. 95 26 33 83
E-post: harald.arnesen@trondheim.kommune.no


Ellen Sterten
(kontaktperson alle bydeler)
Tlf. 97 99 59 27
E-post: ellen.sterten@trondheim.kommune.no


Martin Guldsten Ottesen 
(kontaktperson Midtbyen bydel)
Telefon: 94 88 69 19
e-post: martin-guldsten.ottesen@trondheim.kommune.no


Toril Aasdal
 
Tlf. 
E-post: 

Sist oppdatert: 26.08.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006