Trondheimshjelpa Midtbyen

Trondheimshjelpa Midtbyen

Psykisk helse og familiearbeid i Trondheim

Velkommen til oss i Trondheimshjelpa i Midtbyen bydel.

Vår ansattgruppe består av flere terapeuter og psykologer/psykologspesialister med mange års erfaring med arbeid med barn og unge i alderen 0-18 år. Vi har også en egen familieavdeling med fokus på spedbarn.  

Vi i Trondheimshjelpa, BFT Midtbyen, har som mål å kunne gi hjelp som hjelper. Vi vil at dere foreldre skal føle dere trygge i foreldrerollen, og vi er opptatte av å kunne bidra til at barn/ungdom opplever god psykisk helse og mestring på sine oppvekstarenaer.   

Vi har tro på at alle har ressurser i seg, og har mulighet for positiv endring i sin livssituasjon. Vi i Trondheimshjelpa jobber både individuelt, familieorientert, med grupper og ute i barnehager/skoler. Vi etablerer også tett samarbeid med andre instanser der det er nødvendig.  

Videre tilbyr vi foreldrekurs med ulikt fokus, deriblant Circle of Security (COS), Foreldrekurs om engstelse, Bryt voldsarven, og Foreldrekurs med fokus på positivt samspill mellom barn og foreldre.  

Kontakt

Ta kontakt med Trondheimshjelpa Midtbyen på vår telefon 90 22 53 01.

Telefonen er åpen tirsdag kl. 08.30 - 11.30 og torsdag 12.00 - 15.30

Besøksadresse: Erling Skakkes gate 49B (inngang 3), 7012 Trondheim.

midtbyen.jpg

Hvem er vi

Trondheimshjelperne i Midtbyen

Midtbyen Kirsti.jpg
Kirsti Aune, leder Trondheimshjelpa Midtbyen

Midtbyen Lisa Marie.jpg
Lisa Marie Flatmo-Fenne - Terapeut

MIdtbyen Jan Fredrik.jpg
Jan Fredrik Pindsle - Ungdomskontakt og terapeut

Midtbyen Mirjeta.jpg
Mirjeta Ademi Shaqiri - Ungdomskontakt og terapeut

Midtbyen Gøril.jpg
Gøril Sagen - Familieterapeut 

Midtbyen Wenche.jpg
Wenche Bjørnstad - Psykologspesialist

Midtbyen Guro.jpg
Guro Haugskott - Psykologspesialist

midtbyen-cecilia3.png
Cecilia Lysø-Johansen - Terapeut

Midtbyen Karoline.jpg
Karoline Storjord Hanssen - Psykolog

midtbyen-hege2.jpg
Hege Cecilie Ohldieck Angell - Terapeut

midtbyen-trude2.jpg
Trude Ottesen Liabø - Familieterapeut

Er du bekymret eller trenger øyeblikkelig hjelp?

Ved behov for øyeblikkelig helsehjelp, kontakt fastlege eller legevakt.

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet.

Dersom du er akutt bekymret, utenfor kontortid, for om et barns liv og helse er i fare, kan du ta kontakt med Barnevernvakta.

Sist oppdatert: 17.11.2023

Fant du det du lette etter?