Hjem Helse og omsorgFysioterapi

Fysioterapi

Fysioterapitjenester for barn og unge

Fysioterapeuter følger opp barn og ungdom på bl.a:

 • helsestasjon
 • barnehage
 • skole
 • barnets bosted
 • fysikalsk institutt

 

Kontaktinformasjon/henvisninger for barn og unge under 18 år

Heimdal: 481 17 439 epost Besøksadresse Industriveien 7

Lerkendal: 481 50 131 epost  Besøksadresse Valøyveien 12

Midtbyen: 481 37 475 epost Besøkadresse Stabellsv 4a

Østbyen: 916 72 424 epost Besøksadresse Frostaveien 2c

Lurer du på hvilken bydel du tilhører? Søk opp din bostedsadresse her.

 

Henvisningsskjema til Enhet for fysioterapitjenester for barn og ungdom

 

Fysioterapitjenester for voksne og eldre

Fysioterapeuter følger opp voksne og eldre bl.a:

 • i egen bolig
 • på institusjon
 • på fysikalsk institutt

 

Kontaktinformasjon/henvisninger for voksne over 18 år

Heimdal: 91672474 epost Besøksadresse: Industriveien 7

Lerkendal: 908 79 678 epost Besøksadresse: Valøyveien 12

Midtbyen: 976 11 566 epost Besøksadresse: Stabells vei 4a

Østbyen: 481 79 826 epost Besøksadresse: Frostaveien 2c

Lurer du på hvilken bydel du tilhører? Søk opp din bostedsadresse her.

 

Henvisningsskjema til Enhet for fysioterapitjenester for voksne og eldre

 

Fysikalsk institutt

Fysioterapeuter med kommunal avtalehjemmel inngår som en del av kommunens helsetilbud. Dersom du har behov for fysioterapi på et fysikalsk institutt, tar du kontakt med det instituttet du selv ønsker.

Se oversikt over alle fysikalske institutt med kommunal avtalehjemmel

Informasjon til pasienter ved fysikalske institutt

Informasjon om fysioterapi ved fysikalsk institutt med kommunal avtale

Har du vansker med å forflytte deg til et fysikalsk institutt bes du ta kontakt med fysioterapitjenesten i din bydel

Formålet med fysioterapi

Med utgangspunkt i en individuell vurdering iverksettes behandling og tiltak som skal bidra til reduserte helseproblemer og økt mestring av egen situasjon. Fysioterapeuten benytter metoder som er forankret i vitenskaplig forskning og faglige retningslinjer.

Hva kan du forvente av fysioterapeuten?

 • Fysioterapeuten foretar en grundig undersøkelse av deg 
 • Fysioterapeuten utarbeider mål for behandlingen i samarbeid med deg
 • Fysioterapeuten avgjør behandlingsform, behandlingstid og antall behandlinger på bakgrunn av en vurdering av ditt behov for behandling
 • Fysioterapeuten skal ved behov samarbeide med din fastlege og andre relevante tjenesteytere
 • Fysioterapeuten skal, etter samtykke fra deg, melde tilbake til din fastlege etter endt behandling
 • Fysioterapeuten følger gjeldende lover og regler om taushetsplikt og journalføring

Du skal kunne forvente at fysioterapeuten er faglig oppdatert

Fysioterapeuten vil gi deg opplysninger om forventet ventetid. Hva som er forsvarlig ventetid, vurderes på bakgrunn av en prioriteringsnøkkel. For pasienter med behov for langvarig oppfølging, vil det være aktuelt med pauser i behandlingen underveis. Du vil få råd om hvilke tiltak som passer best for deg og som kan bidra til at du mestrer din egen situasjon.

Hva forventer fysioterapeuten av deg?

 • At du er delaktig i å sette mål for behandlingen
 • At du engasjerer deg aktivt i behandlingen og følger de råd som blir gitt
 • At du gir beskjed hvis du er forhindret fra å komme til avtalt time

Avbestilling av avtalt time må skje innen 24 timer/en virkedag før avtalt time. Timer som ikke er avbestilt innen fristen må betales i sin helhet av pasienten.

Egenandel og frikort

En forutsetning for å få delvis refusjon av HELFO for utgiftene til fysioterapi er at fysioterapeuten har avtale med kommunen. Fra 01.01.18 vil det ikke lenger være krav om henvisning for å få refusjon. 

Fra 01.01.17 ble det innført egenandel for alle pasienter som undersøkes og behandles av fysioterapeut med kommunal avtalehjemmel på fysikalsk institutt. Pasienter under 16 år og de med godkjent yrkesskade er fritatt fra betaling av egenandel.   

Egenandelsplakaten skal være synlig på det enkelte institutt. Egenandel til fysioterapi kommer inn under egenandelstak 2 og grensen for frikort utgjør pr. 01.01.17 kr. 1990,- Ordningen med frikort er automatisert. Dette betyr at pasienter vil få frikortet automatisk i posten innen 3 uker etter at egenandelstaket er nådd. 

Det gjøres oppmerksom på at det jobber fysioterapeuter uten kommunal driftsavtale ved flere fysikalske institutt og at behandling hos en av disse fysioterapeutene ikke gir rett til delvis refusjon eller frikort under egenandelstak 2.

Fysioterapeuten vil informere deg om endringene av egenandeler og frikort som trådde i kraft fra 01.01.17.

Transport

Hvis du av medisinske årsaker ikke er i stand til å komme til fysioterapeut på egen hånd, kan fysioterapeuten bestille transport. Fysioterapeuten vil informere deg om dette. Informasjon finnes også på Pasientreiser sine nettsider og på tlf 05515.

NB! Fra 1.januar 2018 trenger ikke lenger pasienter henvisning fra lege, manuellterapeut eller kiropraktor for å få stønad til fysioterapi. Dette gjelder kun for undersøkelse og behandling hos fysioterapeuter med kommunal avtalehjemmel.

Fysioterapeuten skal være faglig oppdatert

 Fysioterapi er et fag i utvikling. Kunnskapen om hvilke behandlingsformer som virker og hvordan plager og symptomer oppstår og påvirker oss vet vi mye mer om i dag enn for en del år siden. Som pasient kan du forvente at fysioterapeuten holder seg faglig oppdatert. Nedenfor har vi laget en liten liste over enkelte utsagn som nyere forskning og kunnskap har vist at er uheldige eller misvisende.

Det er lov til å stille kritiske spørsmål hvis noen:

 • påstår at behandling “fikser”, “korrigerer” eller “setter på plass” noe i kroppen din
 • påstår at det er uheldig eller farlig å bøye seg eller å løfte
 • påstår at behandling “løsner” på bindevevet ditt
 • påstår at symptomene og plagene dine i hovedsak er forårsaket av for dårlig kroppsholdning eller feil sittestilling
 • påstår at årsaken til smertene dine er "muskelknuter"
 • påstår at svak kjernemuskulatur er årsaken til dine plager
 • påstår at plagene dine skyldes at muskel- og skjelettsystemet ditt er "ustabilt"
 • foreslår å behandle deg med terapeutisk ultralyd
 • tar betalt for å legge varmepakker på deg (dette kan du gjøre helt gratis hjemme)

Sterk og stødig

Trenger du å trene balanse? Bli med i treningsgrupper for seniorer!

 • Ønsker du å bli sterkere og stødigere?
 • Rekker du deg over gaten på grønt lys?
 • Greier du mindre i dag enn for ett år siden ?
 • Er du 65+?

Da er treningsgruppene for seniorer noe for deg.

Se en liste over gruppene og treningstider her.

Se et kart over gruppenes plassering her.

Treningen foregår i stående og gående, og har hovedvekt på styrke i beina og balansetrening.

Påmelding til Infosentret for seniorer på telefon 72 54 67 91.

Tilbudet er et resultat av samarbeidsprosjekt mellom Enhet for fysioterapitjeneste i Trondheim kommune og NTNU.

Sist oppdatert: 22.02.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css