Orientering om journalføring

Orientering om journalføring

Her finner du en orientering om lover og rettigheter rundt/om barnets helsejournal.

Pasientjournal

Helsestasjonens plikter

Helsestasjonen plikter å føre journal med helseopplysninger. Journalføringer foretas på bakgrunn av hva helsepersonell plikter å nedtegne, og på bakgrunn av hva de ut fra en faglig forsvarlig vurdering finner nødvendig og hensiktsmessig. Journalen skal i hovedsak bidra til kvalitet og kontinuitet i behandling, slik at barnet får en best mulig oppfølging på helsestasjonen. I sped- og småbarnsalderen, og så lenge det er naturlig, er det de foresatte som ivaretar rettigheter barnet har som bruker av helsestasjonen.

Innsynsrett

Foresatte har som hovedregel rett til innsyn i samtlige opplysninger som omhandler barnet. Dere har også rett til kopi av disse opplysningene. Ved utskrift/innsyn av journal blir dere tilbudt gjennomlesing sammen med fagperson.

Overføring av journal

Hovedregelen er at journal skal overføres til ny helsestasjon ved flytting til ny kommune. Dette for å sikre en faglig forsvarlig oppfølging. Har dere spørsmål i forbindelse med oversendelse av journal, kan dette tas opp med helsestasjon før flytting. Helsestasjon og skolehelsetjeneste innad i kommunen har samme journal.

Sist oppdatert: 15.03.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward