Fontenehuset Trondheim

Fontenehuset Trondheim

Fontenehuset Trondheim er en ideell organisasjon med samarbeidsavtale med Trondheim kommune.

Fontenehuset i Trondheim er et frivillig arbeidsfellesskap hvor formålet er å tilby rehabilitering og arbeidsinkludering på samme tid. Gjennom meningsfylt arbeid i et sosialt fellesskap kan de som ønsker det få (tilbake) en innholdsrik hverdag og være aktiv i egen rehabilitering. På Fontenehuset Trondheim har vi fokus på respekt, ressurser og muligheter i trygge omgivelser.

Fontenehuset er åpent alle hverdager. Arbeidet planlegges, synliggjøres og fordeles på to daglige arbeidsmøter. Arbeidsmøtene gjør det mulig for medlemmer å delta selv om man ikke er på fontenehuset åtte timer hver dag. Tavlebruk er viktig for å synliggjøre alt arbeid og hvem som har ansvar.

Hjemmesiden vår finner du her www.fontenehuset-trondheim.no

Se vår reklamefilm på YouTube.

Facebook/Instagram-side for Fontenehuset Trondheim

Informasjonsbrosjyre

Kontakt-/besøksinformasjon

Dronningens gate 15 (5. etg.)
7011 Trondheim
Telefon 74 09 05 00
E-post:

Bakgrunn

På Fontenehuset i Trondheim er medlemmer og ansatte kolleger som i fellesskap drifter klubbhuset. Ingen arbeidsoppgaver er forbeholdt bare medlemmer eller bare ansatte.

Brukermedvirkning

Alt som skjer hos oss baserer seg på frivillighet. Du bestemmer selv hvor mye tid du ønsker å tilbringe på huset. Hvilke arbeidsoppgaver og hvor mange arbeidsoppgaver du tar på deg spiller ingen rolle. Det viktigste er at du bidrar i den arbeidsorienterte dagen og inn i fellesskapet vårt. Vi kan tilby deg meningsfylt arbeid, og du kan få en innholdsrik hverdag hvor du selv kan strukturere dagen din og være aktiv i egen rehabilitering.

Fontenehuset Trondheim tilbyr

Fontenehuset Trondheim tilbyr medlemmene meningsfulle arbeidsoppgaver hvor du selv kan strukturere dagen din. Medlemmene tar del i et sosialt fellesskap hvor man jobber sammen om å løse de ulike oppgavene som omhandler driften av fontenehuset. Eksempler på arbeidsoppgaver er tillaging av varm lunsj, informasjonsarbeid, husavis, økonomi, resepsjonsarbeid, omvisninger på huset, søknadsskriving, renhold etc. På fontenehuset kan du få nye kolleger, venner og støttespillere som vil deg vel. Vi motiverer til utdanning, jobb og deltagelse i samfunnet.

En dag på Fontenehuset Trondheim handler ikke kun om arbeid. En medarbeider på Fontenehuset Trondheim kan hjelpe deg med å sette opp en personlig plan dersom du har ett eller flere mål du vil nå. Du bestemmer hvilke mål som er viktige for deg!

Du kan også be andre medlemmer eller medarbeidere om bistand. Kanskje trenger du støtte for å snakke med noen på et offentlig kontor, skrive en jobbsøknad, finne en bolig, fylle ut et skjema etc.

Det frivillige arbeidet på fontenehuset vil gi mange medlemmer lyst til å prøve seg i ordinært arbeid. Til dem tilbyr vi overgangsarbeid (OA). Dette er et ordinært lønnet deltidsarbeid i en periode på 6-9 måneder. For noen vil OA være en mulighet for å komme tilbake i arbeid, mens for andre vil ordningen være det første møte med arbeidslivet. Vi tilbyr også støtte til studier.

Sist oppdatert: 12.12.2022

Fant du det du lette etter?