Leistad Helsehus / ØHJ

Leistad Helsehus / ØHJ

Her kan du finne mer informasjon om Trondheim kommune sitt tilbud for Leistad Helsehus (tidligere Leistad Etterbehandling) og ØHJ (Øyeblikkelig Hjelp. 

Kontakt-/besøksinformasjon

Vakttelefon - Leistad Helsehus/Øyeblikkelig Hjelp (ØHJ): 72 54 81 50 

Besøksadresse: General Wibes vei 1

Avdelingsleder: Monica Eliassen, telefon: 95 26 39 11 

Informasjonsbrosjyre

Leistad Helsehus har en informasjonsbrosjyre som du kan lese ved å følge denne lenken. "Informasjonsbrosjyre Leistad Helsehus

Leistad Helsehus

Leistad Helsehus er et tilbud for utskrivningsklare pasienter fra spesialisthelsetjenesten psykisk helsevern. Dette i tråd med samhandlingsreformen og samarbeidsavtalen mellom Trondheim kommune og St. Olavs Hospital

Vi ønsker sammen med pasienten og finne et mål for oppholdet. Gjennom oppholdet vil vi sammen kartlegge eventuelle behov for videre tjenester. Ved utskriving skal behovet for koordinerte tjenester fra kommunen være avklart og iverksatt.

Øyeblikkelig Hjelp (ØHJ)

Øyeblikkelig hjelp (ØHJ) psykisk helse skal gi mennesker med psykiske helseproblemer et tilbud om øyeblikkelig hjelp med døgnopphold. 

ØHJ er lokalisert i avd. Leistad Helsehus, og består av fire døgnplasser. ØHJ psykisk helse er døgnbemannet, og det er til en hver tid en sykepleier med erfaring innen psykisk helsearbeid tilgjengelig. 

Tjenesten gis uten vedtak og det er ingen egenandel for pasienten. 

Varighet

Innleggelse ØHJ psykisk helse skal som hovedregel ikke overstige tre til fem døgn.

Aktuelle pasientgrupper
  • Personer i akutte livskriser på grunn av psykiske problemer/lidelser

  • Personer som opplever sårbare perioder på grunn av psykiske problemer – venter eventuelt på spesialisthelsetjeneste

  • Kjente pasienter for kommunens helsetjenester som har en ”dårlig” periode 

Eksklusjonskriterier
  • Pasienter < 18 år

  • Pasienter med behov for innleggelse i spesialisthelsetjenesten

  • Pasienter som er påvirker av rusmidler/i aktivt rusmisbruk

 Praktisk informasjon

Fastleger og legevakt har innleggelsesmyndighet. Innleggende lege skal sende med innleggelsesnotat som dokumenterer at pasienten fyller kriteriene for innleggelse. Det skal foreligge opplysninger om diagnose, medisiner og en behandlingsplan. Pasienten må selv medbringe sine medisiner ved innleggelse.

Dersom det er tvil om pasienten skal innlegges spesialisthelsetjenesten, kan spesialisthelsetjenesten konsulteres ved å kontakte Ambulant akutt-team.

Ved behov for innleggelse: kontakt vakttelefon direkte på telefon 72 54 81 50.

Vi oppfordrer alle samarbeidspartnere til å informere om tilbudet til eventuelle pasienter. Ved spørsmål ta gjerne kontakt med oss.

Sist oppdatert: 08.03.2021

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward