Mestringsteam

Mestringsteam

Her kan du finne mer informasjon om Mestringsteam

Kontaktinformasjon, telefon 90 52 25 74.

Besøksadresse: Erling Skakkes gate 70 - 2. etasje.

Avdelingsleder: Guro Ulriksen, telefon 48 14 68 87.

Generell Informasjon

Mestringsteam er et ambulerende team som gir tjenester til personer med langvarig hjelpebehov, hvor fokus er å mestre egen hverdag.

Recovery står sentralt, og personens egne ønsker og mål skal være i fokus.

Det er Helse- og Velferdskontor for tilhørende bydel som avgjør hvilken tjeneste som vil være egnet for den enkelte. Ta kontakt med Helse- og Velferdskontor ved behov for tjenester.

Sist oppdatert: 10.09.2021

A03-P1-EPI006