Housing First

Housing First

Housing First er et tiltak innenfor Enhet for rustjenester som skal bosette personer som har vært bostedsløse over lengre tid. Personer som bor i en uegnet bolig kan også vurderes.

Målsetting

Målsettingen er å gi et tilbud som bidrar til at bostedsløse personer med rus og/eller psykiske utfordringer sikres en varig og trygg bolig med helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Housing First tilbyr langvarig og tett oppfølging, og deltakeren må forholde seg til ukentlige besøk eller oftere hvis det er hensiktsmessig. En vil i utgangspunktet få en bolig i et ordinært borettslag.

Inntak

For å bli vurdert må man søke om en kommunal bolig eller et boligbytte hos Helse- og velferdskontoret man tilhører, og komme med et ønske om å få denne gjennom Housing First. Saksbehandler hos HVK vil dermed sende en beskjed til boligtildelingstjenesten som vil vurdere søknaden.

Kontakt info

Housing First-teamet i Trondheim består av 4 personer og kan kontaktes på dagtid:

  • Øyvind Ingels: 48 20 38 76
  • Håvard Spjøtvold: 47 67 76 43
  • Tone Nygård: 91 76 02 27
  • Bente Skogen: 90 92 33 41

Sist oppdatert: 10.11.2022

Gå til toppen

arrow_upward
pd0mdwk000242