Housing First

Housing First

Housing First er et tiltak innenfor Enhet for rustjenester som skal bosette personer som har vært bostedsløse over lengre tid. Personer som bor i en uegnet bolig kan også vurderes.

Målsetting

Målsettingen er å gi et tilbud som bidrar til at bostedsløse personer med rus og/eller psykiske utfordringer sikres en varig og trygg bolig med helhetlig og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Housing First tilbyr langvarig og tett oppfølging, og deltakeren må forholde seg til ukentlige besøk eller oftere hvis det er hensiktsmessig. En vil i utgangspunktet få en bolig i et ordinært borettslag.

Verdigrunnlag

 • Bolig er en menneskerett
 • Respekt, varme, medfølelse og omtanke
 • Tidsubestemte tjenester
 • Integrert i ordinære bomiljø
 • Skille mellom bolig og tjenester
 • Valgfrihet av bolig og tjenester
 • Recovery orientering - hovedfokus på håp og "livet utenfor problemene"
 • Målet er skadereduksjon heller enn rusfrihet

Inntak

For å bli vurdert må man søke om en kommunal bolig eller et boligbytte hos Helse- og velferdskontoret man tilhører, og komme med et ønske om å få denne gjennom Housing First. Saksbehandler hos HVK vil dermed sende en beskjed til boligtildelingstjenesten som vil vurdere søknaden.

Kontakt info

Housing First-teamet i Trondheim består av 6 personer og kan kontaktes på dagtid:

 • Vakttelefon Housing First - 47 64 56 96 (tilgjengelig fra 09.00-15.00, mandag-fredag)
 • Håvard Spjøtvold - 47 67 76 43
 • Bente Skogen - 90 92 33 41
 • Marianne Andersen - 48 20 38 76
 • Carlos Engstrøm - 90 21 28 32 
 • Mari Eriksen - 90 20 76 37

Sist oppdatert: 05.04.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward