Ressurssenter for kvinner

Ressurssenter for kvinner

Ressurssenteret for kvinner er et krisesentertilbud for rusavhengige kvinner som er voldsutsatt

Senteret har krisesentertilbud for rusavhengige kvinner som er voldsutsatt

Tilbudet drives av Enhet for Rustjenester

Kontaktinfo

Adresse: Bispegata 9D, 7012 Trondheim

Vakttelefon 47 75 66 47 - døgnåpen

Tilbudet er for rusavhengige kvinner over 18 år som er utsatt for vold i nære relasjoner.

Døgnåpen telefon

 • Telefonen er døgnåpen hele året.
 • Her kan du få råd, støtte og veiledning.
 • Du kan velge å være anonym dersom du ønsker det.
 • Vi har taushetsplikt.

Samtaletilbud/Drop-in

 • Samtaletilbudet er for kvinner som er eller har vært utsatt for vold.
 • Ikke alle har behov for å bo på krisesenteret.
 • Hos oss kan du få snakke om din situasjon, og vi drøfter sammen med deg om mulighetene som finnes.
 • Samtalene kan gjennomføres både på dagtid og på kveldstid.
 • Du trenger ikke henvisning for å ta kontakt med oss.
 • Hver fredag kl. 1200 er det “Vaffelfredag” på Ressurssenteret.
 • Også kvinner uten tilknytning til senteret fra før, er velkommen!

Midlertidig botilbud

 • Midlertidig bolig tilbys etter vedtak fra NAV. Utover NAVs åpningstid kan man henvende seg direkte til senteret. NAV kontaktes da 1. virkedag for vedtak.
 • Inntak hele døgnet ved ledig kapasitet.
 • Tilbudet er heldøgns bemannet.
 • Man blir tildelt egen hybel med tilgang til felles kjøkken, stue og bad.
 • Det gis tilbud om bistand fra senteret til å komme videre inn i egen bolig dersom du ønsker det, samt bistand til kontakt med hjelpeapparatet forøvrig ved behov

Krisesenterplass

 • Vi tilbyr et heldøgns midlertidig botilbud for kvinner som er utsatt for vold i nære relasjoner.
 • Botilbudet er for personer som er i behov for akutt beskyttelse.
 • Tilbudet er gratis
 • Vi har inntak hele døgnet, og du kan selv ta kontakt med senteret ved behov
 • Man blir tildelt egen hybel med tilgang til felles kjøkken, stue og bad.
 • Om du ønsker kan du også få oppfølging fra senteret etter utflytting.
 • Dersom du står uten bolig, er vi behjelpelige med å søke midlertidig bolig enten hos oss ved ledig kapasitet, eller et annet botilbud gjennom vedtak fra NAV.

Krisesentertilbudet omhandler

 • Kvinner som blir utsatt for vold i nære relasjoner og har behov for beskyttelse kan kontakte senteret for opphold.
 • Mens du er på Ressurssenteret får du tilbud om samtale med helse- og sosialfaglig utdannet personale, blant annet psykiatrisk sykepleier, vernepleier, sosionom, barnevernspedagog og voldskoordinator.
 • Vi har kompetanse på rus, psykisk helse og vold i nære relasjoner.
 • Alle får tilbud om oppfølging før, under og etter opphold på krisesentertilbud ved behov for å
  • Komme i kontakt med øvrige relevante hjelpetjenester og støttepersoner.
  • Råd, veiledning
  • Støttesamtaler
 • Ikke alle har behov for å bo ved tilbudet. Vi gir også tilbud om samtaler med den enkelte rundt situasjonen for å finne andre løsninger.

Infobrosjyre

Velkommen til Ressurssenteret for kvinner

Sist oppdatert: 06.01.2024

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward